- Blog COFB - https://blog.cofb.cat -

Els antibiòtics, nou objectiu de la campanya sobre la importància de la recepta mèdica

El Col·legi de Farmacèutics de Barcelona continua amb la campanya per conscienciar la població sobre la importància de la recepta en aquells medicaments que requereixen prescripció mèdica. En aquesta ocasió, les accions se centren en els antibiòtics, després de la primera fase dedicada a l’ibuprofèn i el paracetamol, realitzada el passat octubre.

El cartell de la campanya

En el marc d’aquesta iniciativa, s’han elaborat diferents formats d’un cartell informatiu per als usuaris -que els col·legiats poden trobar a lapartat dedicat a la campanya de la web col·legial- on es recullen tres aspectes. En primer lloc, es mostra el símbol que indica que l’antibiòtic necessita recepta. 

En segon lloc, es concreta en quins casos és necessari o no l’ús d’antibiòtics. Davant d’un refredat o una grip, com que són provocats per virus,  els antibiòtics no són eficaços, però sí que ho són per tractar les infeccions bacterianes. Finalment, es recorda que hi ha medicaments que no necessiten recepta i, per tant, davant símptomes menors el farmacèutic pot aconsellar l’usuari.

Els antibiòtics

Espanya és un dels països d’Europa amb major consum d’antibiòtics per habitant i, cada any, moren a l’Estat al voltant de 2.500 persones com a conseqüència d’infeccions causades per bacteris.

  • Seguir sempre les pautes d’administració prescrites pel professional sanitari de referència: la dosis, la pauta i la durada.
  • Mai no s’ha d’interrompre el tractament, encara que millorin els símptomes.
  • No acumular restes d’antibiòtics a casa, i no reutilitzar-les posteriorment.
  • Portar la medicació restant a la farmàcia i dipositar-la al punt SIGRE.
  • Si durant el tractament apareix alguna reacció adversa, cal dirigir-se al centre mèdic més proper.

Els farmacèutics, agents de salut implicats en la millora del benestar del pacient

Amb aquesta campanya també s’ha volgut incidir en el paper del farmacèutic comunitari com a agent de salut implicat en la millora de la salut pública i el benestar del pacient. L’activitat assistencial encaminada a abordar els símptomes menors constitueix la indicació farmacèutica, entesa com el servei professional prestat davant de la demanda d’un pacient o usuari que sol·licita un tractament per un problema de salut concret.

Aquest abordatge pot requerir la dispensació d’un medicament sense recepta, seleccionat segons la situació concreta del pacient i l’evidència científica disponible, en la dosi, forma farmacèutica, pauta i durada del tractament adequades, i garantint que el pacient ha rebut la informació suficient per utilitzar-lo de manera correcta. De forma general, es recomana l’ús de la dosi eficaç més baixa i durant el menor temps possible per controlar els símptomes d’acord amb l’objectiu terapèutic.

Ibuprofèn i paracetamol: quines presentacions exigeixen la prescripció del metge?

En el marc de la campanya sobre la recepta mèdica en medicaments com l’ibuprofèn i el paracetamol, el Col·legi de Farmacèutics també va elaborar un cartell informatiu per als usuaris en què es recordava quines presentacions d’ibuprofèn i paracetamol exigeixen sempre la prescripció del metgeibuprofèn de 600 mg i més de 10 comprimits de paracetamol 1 g.

Altres publicacions d’interès: