- Blog COFB - https://blog.cofb.cat -

Balears reivindica la importància del cribratge del càncer de colon i mama

poster XIII jornada FCFIBEl diagnòstic precoç del càncer de mama i de còlon és fonamental perquè millori el pronòstic i el tractament sigui més efectiu. És una de les principals conclusions de la “XIII edició de la Jornada de la Farmàcia Balear” que organitza la Fundació de Ciències Farmacèutiques de les Illes Balears. Enguany, la jornada es va centrar en el “Càncer de mama i càncer colorectal: situació actual, programa de cribratge i noves perspectives”. Mercè Barau, vocal d’Atenció Farmacèutica del COFB, va ser ponent de la taula “Càncer colorectal: situació actual, programa de cribratge i noves perspectives” amb la comunicació “Paper de la farmàcia comunitària en la prevenció primària del càncer colorectal”.

En l’actualitat, la primera causa de mort en la dona és el càncer de mama i tant en home com en dona la segona causa de mort és el càncer colorectal, és per això que la salut pública engega programes de detecció precoç perquè augmentin les possibilitats de supervivència.

M. Barau Balears

Mercè Barau, vocal del COFB, durant la seva intervenció

Barau va presentar el model organitzatiu en cribratge de càncer colorectal establert a Catalunya i va explicar l’augment de la participació i motivació de la població diana a partir de la informació i la recollida de les mostres que es realitza en les farmàcies: “normalment aquest cribratges van destinats a població que es sent sana –no freqüenten el Sistema Nacional de Salut- però sí que són usuaris habituals de les oficines de farmàcia, i passen per davant d’una farmàcia vàries vegades al dia. Som punts més accessibles per als usuaris que els centres sanitaris”. En la primera ronda van participar el 70% de farmàcies i l’anàlisi clínic es va realitzar al servei de bioquímica de l’Hospital Clínic. El bioquímic responsable, Dr. Augé, va comentar els diferents mètodes per a la mesura de sang oculta en femta i de la importància de mantenir la refrigeració en les mostres per als mètodes d’elecció actuals, els immunoquímics, i es va posar en discussió quins són els punts de tall per la possibilitat del test. “Es fonamental un sistema de traçabilitat que garanteixi que l’estabilitat de la mostra sigui correcta” matisa Barau. En una població diana de quasi 200.000 ciutadans i una participació superior al 40%, es van detectar 343 càncers i 1.973 adenomes (1.335 d’alt risc i 638 de baix risc).

Les farmàcies de Balears volen començar un projecte pilot para avaluar el servei de detecció precoç de càncer de colon mitjançant test en les farmàcies comunitàries. Les farmàcies, a diferència de Catalunya, només recolliran els test amb les mostres perquè siguin analitzades per centres especialitzats.

Més informació sobre aquesta jornada al web del Col·legi Oficial de Farmacèutics de les Illes Balears.