- Blog COFB - https://blog.cofb.cat -

Consell farmacèutic sobre asma infantil

COFB 2014El consell farmacèutic és de vital importància a l’hora de donar resposta a les demandes i els dubtes que generalment provenen de pares i/o cuidadors del pacient, ja sigui per fer un tractament correcte o bé superar possibles crisis. Això és el que ha tingut en compte el Col·legi a l’hora d’organitzar les primeres jornades sobre Asma Infantil coordinades per Cristina Rodríguez, cap del Departament de Formació i Desenvolupament Professional, i patrocinades per Sandoz.

Mitjançant quatre sessions teoricopràctiques (del 24 al 27 de febrer), els farmacèutics comunitaris que hi van assistir van revisar els principals tractaments de l’asma infantil, la farmacologia idònia en cada tipologia, i a més a més, van conèixer com utilitzar adequadament els diferents tipus d’inhaladors per poder indicar-ne l’ús o la forma correcta d’aplicació.

COFB 2014L’equip docent que es va encarregar de les classes va ser:

Amb el patrocini de:

sandoz