- Blog COFB - https://blog.cofb.cat -

Consideres que la teva alimentació és bona?

Article d’Anna Bach i Faig i Raquel Fernández, Vocalia d’Alimentació i Nutrició del COFB

Un 40% de la població espanyola considera que no segueix les recomanacions de la Dieta Mediterrània, la seva alimentació no és bona o podria millorar (pregunta IMOP-Berbés. Madrid, setembre, 2016).

La Dieta Mediterrània, model de dieta equilibrada, es caracteritza per una alimentació saludable que inclou l’activitat física de forma regular i que, en conjunt, s’associa a una menor mortalitat, a una protecció davant de malalties cardiovasculars, diabetis, excés de pes i obesitat.

grafic1

Piràmide de la Dieta Mediterrània

Actualment però, l’alimentació dels espanyols difereix d’aquests patrons dietètics (veure imatge Piràmide de la Dieta Mediterrània). La població jove, cada cop més occidentalitzada -i allunyada del patró alimentari tradicional- inclou més sedentarisme a l’activitat diària, els avenços en tecnologia ens allunyen de l’exercici físic i de la socialització en els àpats. Coneixem les claus de l’alimentació saludable i no la posem en pràctica, segons IMOP-Berbés:

En un altre estudi que fa la Fundació Espanyola del Cor (FEC- Enquesta mites i errors en l’alimentació de la població espanyola) queda patent que la població coneix la informació però al final no compleix les recomanacions: el 80% sap que la principal font d’omega 3 és el peix i el 47% sap que l’omega 3 està relacionat amb beneficis sobre el sistema cardiovascular. L’opinió d’un de cada cinc enquestats és un suspens en la seva dieta.

L’Enquesta Nacional d’Ingesta Dietètica (ENIDE, 2011) fa també una avaluació nutricional de la dieta espanyola i recull la nostra adherència a la Dieta Mediterrània amb els següents resultats (ENIDE 2011, població entre 18-64 anys).

Com anem de…

Podem recuperar la dieta mediterrània? Cal que prenguem consciència que una millora en la nostra alimentació és una millora en la nostra qualitat de vida i en la nostra salut a curt i a llarg termini. Recordar unes recomanacions bàsiques (veure imatge Decàleg de la Dieta Mediterrània) i posar-les en pràctica per recuperar els hàbits de vida saludable està en les nostres mans i definiran el nostre futur.

Per a més informació: Dieta mediterránea (via Fundación Dieta Mediterránea)

grafic2

Decàleg de la Dieta Mediterrània

Referències bibliogràfiques: