- Blog COFB - https://blog.cofb.cat -

Dia Mundial de la Sida 2018: Més de 120 farmàcies catalanes realitzen proves per detectar precoçment el risc d’infecció per VIH

Des de l’any 2012, les farmàcies catalanes participants en el Programa de detecció precoç del VIH (actualment 127 a tot Catalunya) han fet més de 13.700 proves –més de 3.400 durant el 2017-. Aquest Programa facilita el coneixement de l’estat serològic amb proves ràpides del VIH de 4a generació (gràcies a la detecció de l’antigen p24) davant d’una possible infecció en persones amb major vulnerabilitat.

De maig de 2012 –data en què es va concertar el servei- fins desembre de 2017, s’han detectat 135 resultats reactius (10 per cada 1.000 proves). D’altra banda, entre 2014 i 2017 s’ha incrementat un 54, 9% el nombre de farmàcies que ofereixen el servei i un 111,2% el nombre de proves.

Usuària fent-se la prova del VIH en una farmàcia.

Usuària fent-se la prova del VIH en una farmàcia.

Programes de reducció de danys

A banda del Programa de detecció precoç del VIH amb test ràpid, altres programes de reducció de danys que es fan a les farmàcies comunitàries de Catalunya són:

En què consisteix la prova?

La prova consisteix en una petita punció al dit i permet conèixer el resultat en 20 minuts, amb un alt valor predictiu, i sempre amb la garantia de confidencialitat i l’anonimat. En cas de resultat reactiu, el pacient és derivat a l’hospital de referència per realitzar la confirmació del resultat, previ consentiment informat.

S’ha constatat que…

  • la mitjana d’edat de les persones que va a la farmàcia a fer-se-la se situa entre els 29 i els 33 anys
  • el motiu principal és mantenir relacions sexuals sense protecció amb persones que es desconeix si poden presentar infecció per VIH
  • el col·lectiu més vulnerable continua sent el d’homes que tenen sexe amb homes

Comunicat del Dia Mundial de la Sida 2018

En el marc de la lluita contra la Sida, el Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya (CCFC) és una de les més de 100 entitats, empreses i institucions que s’han adherit al comunicat conjunt del Dia Mundial de la Sida 2018, titulat “L’esforç conjunt cap a una resposta positiva”. Els signants del comunicat fan referència al Pla d’acció enfront del VIH i altres ITS 2016-2020 que marca “les actuacions que al nostre país es dediquen a aquest fi, amb especial èmfasi a les que faciliten que totes les persones puguin conèixer el seu estat serològic i tenir accés a un tractament precoç millorant la qualitat de vida i disminuint dràsticament la possibilitat de transmissió”.

Per això, s’insta a “aprofitar el Dia Mundial de la Sida per reflexionar i afegir-nos a un esforç conjunt que ens doni respostes positives per a totes les persones”.

Per a més informació, podeu consultar la nota de premsa enviada als mitjans de comunicació.

Altres publicacions d’interès: