- Blog COFB - https://blog.cofb.cat -

El farmacèutic d’Atenció Primària i el seu paper consultor com a expert en el medicament

Al voltant de 70 farmacèutics desenvolupen la seva tasca a l’Atenció Primària a Catalunya, una faceta potser menys coneguda que altres àmbits de la farmàcia. El dia a dia del farmacèutic d’Atenció Primària comporta el contacte directe amb altres professionals sanitaris ja que la seva funció consisteix en assessorar-los i col·laborar amb ells per tal de desenvolupar diferents processos: assistencials, de gestió, de qualitat i seguretat clínica, de coordinació amb altres nivells assistencials, de formació i docència, de recerca, i de gestió dels medicaments per a ús intern dels centres de salut. Roser Vallès, vocal d’Atenció Primària del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona, ens ho resumeix al vídeo adjunt i ens comenta també que “ser coneguts i reconeguts” i la consolidació de la figura dins del sistema sanitari és un dels reptes del farmacèutic d’Atenció Primària.

El farmacèutic d’Atenció Primària promou activitats de millora del procés d’utilització i prescripció de medicaments, segons l’evidència científica i amb criteris d’eficiència i seguretat, amb la finalitat d’augmentar la qualitat assistencial i garantir la sostenibilitat en l’ús dels medicaments.

Entre les activitats del farmacèutic d’Atenció Primària hi trobem, per exemple, la promoció i implementació de programes de conciliació de medicaments i d’educació sanitària, l’elaboració de guies de pràctica clínica, l’actualització de bases de dades de medicaments, la promoció de la notificació de reaccions adverses a la medicació, el disseny d’activitats formatives en bases a les necessitats dels professionals sanitaris, l’assessorament en assaigs clínics, etc. La seva tasca comporta l’actualització constant en totes les novetats existents des del punt de vista farmacològic i les noves evidències científiques que poden modificar la terapèutica.