- Blog COFB - https://blog.cofb.cat -

Els farmacèutics decideixen reclamar interessos de demora, manifestar-se i recollir signatures

El president del Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya, Jordi de Dalmases, explica en aquest vídeo les mesures decidides per la majoria dels farmacèutics catalans després del nou impagament de la factura dels medicaments del CatSalut:

1. Iniciar les accions legals necessàries per exigir del CatSalut el pagament dels interessos de demora.

2. Convocatòria d’una manifestació unitària a la Plaça Sant Jaume.

3. Recollir signatures per demanar al Parlament de Catalunya que prioritzi el pagament dels medicaments.