- Blog COFB - https://blog.cofb.cat -

Els resultats de l’estudi “El futur de la farmàcia”, a ESADE

Francesc Pla, vicepresident del Col·legi, i Josep Gavaldà, gerent, han presentat a ESADE els resultats de l’estudi “El futur de la farmàcia” en un fòrum (“Club Salut i Farma”) on van assistir també representats de la indústria i de la distribució farmacèutiques, entre d’altres. L’estudi, realitzat pel Col·legi de Farmacèutics de Barcelona i el Col·legi de Madrid, recull les opinions de gairebé 1.000 farmacèutics que van debatre i exposar les seves propostes de futur per a les oficines de farmàcia. (Vídeo amb l’opinió dels farmacèutics de Barcelona)

L’aposta per nous serveis farmacèutics integrats en el sistema sanitari és una de les principals conclusions de l’estudi, tal com van explicar els ponents. Alhora, d’acord amb el treball, cal potenciar la imatge de la farmàcia com agent de salut i promoure la cooperació entre els diferents professionals.

Pla i Gavaldà es van referir també a l’estat del sector, l’impacte de mesures com el copagament i a la problemàtica que suposen els impagaments de l’Administració. Els van acompanyar a la taula Manel Peiró, vicedegà acadèmic d’ESADE, i Ignacio Nicolau, vocal del “Club Salut i Farma” d’ESADE.