- Blog COFB - https://blog.cofb.cat -

Farmàcies de Barcelona ajuden a millorar la qualitat de vida de les dones amb menopausa en el marc de la campanya Plenufar V

PlenufarcatGairebé 300 farmàcies de Barcelona i prop de 400 de Catalunya han participat a l’estudi “Educació nutricional en la menopausa”, emmarcat en la 5a edició del Pla d’Educació Nutricional pel Farmacèutic (Plenufar). La iniciativa,que ha estat impulsada pel Consejo General de Col·legis de Farmacèutics i s’ha dut a terme amb la col·laboració de la vocalia d’Alimentació del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona, persegueix que les farmàcies contribueixin a millorar la qualitat de vida i a promoure una adequada alimentació en les dones que es troben en edat climatèrica.

Què conclou Plenufar V?

Un total de 2.500 farmàcies a Espanya han enquestat a 9.000 dones, de les quals 1.382 han estat catalanes i 1.053 barcelonines. Aquestes són algunes dades rellevants que s’extreuen de les seves respostes:

Reconeixement sanitari

Plenufar V ha estat reconeguda com una activitat d’interès sanitari pel Ministre de Sanitat i acreditada amb 6 crèdits per la Comissió de Formació Continuada de les Professions Sanitàries de la Comunitat de Madrid. D’altra banda, aquesta iniciativa del Consejo General de Col·legis de Farmacèutics, a través de la seva vocalia d’Alimentació, compta amb la col· laboració de Central Lechera Asturiana, Coca-Cola Espanya i Ferrer Internacional.

Per a més información consulta la nota de premsa al web insitucional www.cofb.org