- Blog COFB - https://blog.cofb.cat -

Interaccions entre aliments i medicaments

Què són les interaccions entre medicaments i aliments? Quan es produeixen? En aquest post responem aquestes qüestions i recordem quines precaucions cal prendre per evitar que les possibles interaccions amb aliments facin que el fàrmac no tingui l’efecte terapèutic desitjat.

Aliments i medicaments

Parlem d’interacció quan un medicament no exerceix l’efecte esperat a causa de la presència d’un aliment o d’un altre medicament que en modifica l’eficàcia. Les interaccions són molt variades i poden oscil·lar des d’augmentar la toxicitat d’un medicament en ingerir-lo amb determinats aliments, fins a anul·lar-ne l’efectivitat en prendre’l amb uns altres.

Què pot modificar l’efecte d’un medicament?

Tant la manera de prendre el medicament com la seva barreja amb altres aliments, plantes o complements alimentosos poden modificar-ne l’efecte, tal com es mostra en la següent infografia:

Infografia sobre les interaccions dels medicaments amb aliments, plantes o complements alimentosos.

Infografia sobre les interaccions dels medicaments amb aliments, plantes o complements alimentosos.

Recomanacions

És molt important que el pacient sàpiga la medicació que pren, per a què serveix i com l’ha de prendre en relació amb els àpats. Quan pren més d’un medicament, ha de conèixer quins pot prendre junts i quins ha de prendre sols. També cal evitar el consum de begudes alcohòliques amb qualsevol medicació.

D’altra banda, cal tenir una vigilància especial, ja que hi ha més risc d’interaccions, amb els pacients d’edat avançada i els que pateixen malalties cròniques i consumeixen diversos medicaments, ja que a més de les interaccions dels aliments amb els fàrmacs, també els medicaments poden interaccionar entre ells.

Els suplements de vitamines i minerals, les plantes medicinals o els anomenats “productes naturals” també poden presentar interaccions.

Interaccions dels medicaments amb aliments, plantes o complements alimentosos.

Indicacions específiques

És molt important que el pacient segueixi, en cas que n’hi hagi, les indicacions específiques del professional sobre com prendre un determinat fàrmac. Algunes de les més comunes són:

Exemples d’interaccions més freqüents

Informació basada en el contingut de la web de salut Farmaceuticonline:

Altres publicacions relacionades: