- Blog COFB - https://blog.cofb.cat -

Introducció a l’epigenètica i aplicabilitat en la medicina personalitzada

Els passats dies 5, 7 i 12 de març, el COFB, des de la seva aposta per la innovació, va acollir el curs “Introducció a l’epigenètica i aplicabilitat en la medicina personalitzada”, adreçat a farmacèutics.

Els objectius

El curs tenia com a objectius principals:

Els alumnes del curs "Introducció a l'epigenètica i aplicabilitat en la medicina personalitzada" seguint a formació.

Els alumnes del curs “Introducció a l’epigenètica i aplicabilitat en la medicina personalitzada” seguint a formació.

El repte de l’epigenètica

L’epigenètica tracta de les marques químiques responsables de modificar l’ADN i altres molècules que regulen el genoma i que són importants a l’hora de prendre decisions genòmiques.

El repte és que s’incorpori a l’àrea clínica, és a dir, que els marcadors epigenètics siguin utilitzats en la presa de decisions de diagnòstic i de tractament. La investigació en aquesta àrea busca tenir més fàrmacs que en l’àmbit epigenètic siguin útils per tractar determinades patologies.

El programa

L’epigenètica i els mecanismes epigenètics

En aquest bloc, es van abordar conceptes introductoris de l’epigenètica, la metilació de l’ADN i la modificació d’histones.

Altres mecanismes epigenètics i tecnologies per estudiar-los i aplicar-los

En aquest punt, es van tractar aspectes com el món dels ARN no codificants o l’estudi de la metilació i l’aplicació: tecnologies d’ampli espectre i dirigides.

Epigenètica i malaltia: cap a una medicina personalitzada

Dins d’aquest àmbit, es van tractar aspectes com l’epigenètica en neurobiologia: Alzheimer i la síndrome de Rett, epigenètica i càncer i drogues epigenètiques i assajos clínics.

Guillermo Bagaria, vicetresorer del COFB i responsable d'Atenció Farmacèutica, durant la presentació del curs "Introducció a l'epigenètica i aplicabilitat en la medicina personalitzada".

Guillermo Bagaria, vicetresorer del COFB i responsable d’Atenció Farmacèutica, durant la presentació del curs “Introducció a l’epigenètica i aplicabilitat en la medicina personalitzada”.

Valoració del curs

Guillermo Bagaria, vicetresorer i responsable d’Atenció Farmacèutica del COFB, va valorar positivament la formació i va destacar que les tres jornades “es van fer curtes” per abordar “un món apassionant, complex i interconnectat fins als límits del que és comprensible, i amb un potencial molt engrescador de desenvolupament de nous medicaments“.

A més, Bagaria va ressaltar el prestigi de l’Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL), “un dels equips d’investigadors més potents d’Europa”, del qual formava part el quadre docent del curs.

Finalment, va exposar també que des del COFB es considera que “la farmacogenètica i l’epigenètica són disciplines fonamentals en les quals el farmacèutic ha de ser un dels interlocutors entre avenços científics i societat i, encara més, si aquests avenços permeten albirar escenaris de tractaments individualitzats”.  Per això, “se seguirà apropant formació de qualitat i aprofundint en les possibilitats que ofereix aquest nou coneixement”.

El quadre docent va estar format per:

Pau Castillo: Grup de Biologia de la Cromatina, Programa d’Epigenètica i Biologia del Càncer, Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL)
Verónica Dávalos, Raul Delgado, Sònia Guil i Anna Martínez-Cardús: Grup d’Epigenètica del Càncer, Programa d’Epigenètica i Biologia del Càncer, Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL)
Sebastián Moran: Servei de Genòmica i Epigenòmica del PEBC, Programa d’Epigenètica i Biologia del Càncer, Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL)
Cátia Moutinho: Centre Nacional d’Anàlisi Genòmica, Programa d’Epigenètica i Biologia del Càncer, Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL)

Altres publicacions d’interès: