- Blog COFB - https://blog.cofb.cat -

L’Administració acumula més de 230 milions d’euros de deute amb les farmàcies catalanes

L’Administració torna a acumular dos mesos de deute amb els farmacèutics catalans i, en total, la xifra que els deu ascendeix a 230,4M€. A la factura que tenia pendent del mes de setembre (111,7M€) –que s’hauria d’haver pagat el 5 de novembre-, es suma la factura dels medicaments dispensats el mes d’octubre (118,7M€) que, tal com marca el Concert, s’hauria d’haver fet efectiva avui, 5 de desembre.

Pel que fa al cobrament d’una factura a finals de mes –que és quan està pagant actualment les factures l’Administració, amb 55 dies de retard-, aquest desembre tampoc està confirmat. Des del Consell de Col·legis de Farmacèutics de Catalunya (CCFC) i des de l’empresarial FEFAC continuen les negociacions amb la Generalitat i l’Administració central per aconseguir concretar com es podrà cobrar. En aquest sentit el Govern de l’Estat es va comprometre a l’arribada d’un FLA social abans d’acabar l’any, no obstant, de moment no s’ha fixat una data.

Problema crònic

D’altra banda, en els pressupostos presentats aquesta setmana per a l’exercici 2015 es contempla un increment de l’1,01% respecte a la partida pressupostada l’any anterior per a la factura de medicaments dispensats en farmàcia comunitària. És a dir, es preveu una despesa de 958.770.639,67€ quan la despesa real dels últims 12 mesos dels que tenim dades (de novembre 2013 a octubre de 2014) ja va ser de 1.346.526.825€. Aquestes xifres no fan sinó cronificar el problema: els recursos destinats a finançar els medicaments són any rere any insuficients.