- Blog COFB - https://blog.cofb.cat -

L’ensenyament de l’Atenció Farmacèutica a la Universitat

ATFarma-UniversidadEl Fòrum d’Atenció Farmacèutica en Farmàcia Comunitària (Fòrum AF-FC) va organitzar a Granada la 3a Jornada-Taller “L’ensenyament de l’Atenció Farmacèutica a la Universitat. Cap a una disciplina de farmàcia assistencial” amb l’objectiu de continuar el treball iniciat en les dues Jornades anteriors, assentant els fonaments d’una relació més estreta i eficaç entre la Universitat i la Professió en el que a les necessitats formatives dels graduats en Farmàcia es refereix. La Jornada-Taller va tenir lloc al juny i va comptar amb l’assistència de més de 70 persones, entre representants d’estudiants de farmàcia, col·legis de farmacèutics, societats científiques i universitats d’Espanya, Portugal, Mèxic, Argentina, Perú, Austràlia, Guatemala, Panamà, Costa Rica, Xile i Brasil.

Les conclusions d’aquesta trobada s’han fet públiques recentment i es troben disponibles al portal web del Consejo General de Colegios Oficiales Farmacéuticos Portalfarma, al costat de la resta dels treballs de la Comissió de Fòrum d’Atenció Farmacèutica en Farmàcia Comunitària i Universitat, que compta amb la col·laboració de laboratoris Cinfa.

“El document recull el resultat compilat dels acords adoptats pels integrants dels grups de treball implicats en la Jornada-Taller. Hi van participar representants de la professió i responsables de facultats de farmàcia en l’àmbit nacional i internacional que van ser distribuïts en grups, després de diverses exposicions orals, on es va aprofundir, amb un debat constructiu, sobre una futura disciplina de Farmàcia Assistencial en la Universitat” explica Pilar Gascón, vocal d’Investigació i Docència del COF Barcelona. “Concretament, es va debatre sobre els objectius d’aprenentatge i els continguts de cada un dels temes que podrien formar la disciplina, des de la perspectiva dels diferents Serveis Professionals Farmacèutics Assistencials. D’aquesta manera Professió i Universitat estan col·laborant en donar resposta a les necessitats de formació assistencial que tot professional requereix per a la seva pràctica diària amb pacients que necessiten o utilitzen medicaments”.

Font i més informació: Conclusiones Jornada “La enseñanza de la Atención Farmacéutica en la Universidad. Hacia una disciplina de Farmacia asistencial” (via Portalfarma)