- Blog COFB - https://blog.cofb.cat -

L’herpes labial: causes, prevenció i tractament

L’herpes labial simple és una infecció vírica caracteritzada per l’aparició, en primer lloc, d’una fase prèvia amb sensació de picor, coïssor o formigueig a la pell dels llavis o prop de la boca, seguida d’un envermelliment. Com a continuació d’aquest procés inicial, es formen unes vesícules petites i plenes de líquid clar. A partir d’aquí, comença la fase final, s’assequen les vesícules i apareix una crosta groguenca que, en última instància, cau.

Quin és el virus que el causa?

El causant de l’herpes labial generalment és el virus herpes simple tipus 1 (HSV-1), i menys comunament el virus de l’herpes simple tipus 2 (HSV-2). La infecció és molt contagiosa. Es sol adquirir durant la infància, encara que no sempre presenta símptomes, i dura tota la vida.

La via de transmissió habitual és el contacte directe de persona a persona, tot i que també es pot produir a traves d’objectes contaminats com els que es fan servir per menjar i beure.

En general, aquest tipus de lesions d’herpes labial desapareixen de forma espontània després d’una o dues setmanes sense deixar cicatriu, però es pot reproduir diverses vegades al llarg de la vida de forma més o menys crònica.

Es pot reactivar el virus?

Un cop passada la primera infecció herpètica, el virus roman a l’interior de les neurones en estat latent. Això permet la possibilitat d’una reactivació quan es donen les condicions apropiades perquè es desenvolupi i, per tant, la reaparició de les lesions locals característiques.

Hi ha persones amb una predisposició especial a presentar-lo, i determinades circumstàncies poden reactivar amb més facilitat el virus.

Motius més freqüents de reactivació del virus

 • Situacions d’estrès.
 • Febre causada per una malaltia infecciosa.
 • Menstruació.
 • Exposició prolongada al sol.

Quins són els símptomes?

Els signes i símptomes poden ser de caràcter lleu o greu depenent de si és el primer brot o es tracta d’una recurrència.

Aquesta infecció pot ser greu i perillosa si es presenta als ulls o prop dels ulls, o en persones immunodeprimides, en les quals es pot estendre fàcilment la infecció.

Com podem prevenir-lo?

Com que l’herpes labial és provocat per un virus que es troba en estat latent en el mateix organisme, la prevenció no sempre és possible. Però es poden adoptar algunes mesures per minimitzar-ne els brots i abreujar la durada de l’erupció, i reduir les molèsties. És important:

 • Reduir les situacions d’estrès per evitar reaparicions.
 • Rentar-se sovint les mans durant una exacerbació de la infecció, ja que una higiene adequada pot eliminar el risc de propagar la infecció cap a altres àrees del cos com, per exemple, els ulls.
 • Evitar els petons i el contacte amb la pell de les persones quan hi hagi vesícules.
 • Evitar compartir elements.
 • Ús de pantalla solar total als llavis i voltants en exposicions prolongades al sol.

Quin és el tractament?

L’herpes labial no té cura. Els símptomes, com a norma general, desapareixen sense tractament en el termini de dos a quatre setmanes encara que hi ha diversos tipus de medicaments que ajuden a accelerar el procés de curació i a disminuir les molèsties:

Consells i recomanacions

 • L’herpes labial simple és una infecció vírica i crònica.
 • El més adequat és evitar tots els factors precipitants si la persona és propensa a presentar-lo.
 • No és freqüent l’autocontagi a altres zones, però cal extremar les precaucions per evitar-lo.

En cas de patir recurrències molt sovint, consulti el problema amb el farmacèutic.

Informació basada en el contingut de la web de salut de Farmaceuticonline:

Altres recomanacions d’interès: