- Blog COFB - https://blog.cofb.cat -

Nou retard en el pagament a les farmàcies a l’abril

El CatSalut ha informat al Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya que no pot fer efectiu el pagament a les farmàcies catalanes de les receptes dispensades el mes de febrer, previst per al 5 d’abril segons el Concert, i que previsiblement ho farà el proper 30 d’abril. La factura és de 103,5 milions d’euros.

També resta pendent que es facin efectives les factures dels medicaments dispensats els mesos de novembre (94,7 M€) i desembre (99,4 M€), que segons el CatSalut estan pendents de ser coberts per un Fons de Liquiditat Autonòmic (FLA) especial per pagar deutes endarrerits del 2012. El deute total de l’Administració amb les farmàcies ascendeix a 297,7 milions d’euros.

Pel que fa a les receptes dispensades al gener, el CatSalut les va abonar al març (Veure notícia)