- Blog COFB - https://blog.cofb.cat -

Ortopèdia: taller sobre ferides, úlceres i cremades

El dilluns 16 i el dimecres 18 d’octubre va tenir lloc al COFB el taller sobre ferides, úlceres i cremades, que tenia per objectiu donar a conèixer tots els productes d’aplicació per saber com intervenir en la prevenció, el tractament i la cura d’aquestes lesions. La formació s’adreçava a tècnics i auxiliars de farmàcia.

El taller va combinar teoria i pràctica d’utilització i aplicació de materials i productes. Al llarg de la sessió també es van desenvolupar els aspectes pràctics de la prevenció i factors de risc de les úlceres. Els 3 grans blocs temàtics van ser ferides agudes i cremades lleus, úlceres i apòsits.

Al taller sobre ferides, úlceres i cremades es van donar les pautes per prevenir, tractar i curar aquestes lesions.

Al taller sobre ferides, úlceres i cremades es van donar les pautes per prevenir, tractar i curar aquestes lesions.

La demanda del consell farmacèutic en el cas de les ferides, úlceres i cremades és molt freqüent en l’activitat diària de la farmàcia comunitària. El professional sanitari intervé en la prevenció i el tractament de les infeccions associades, en el consell de productes i en l’educació sanitària dels factors de risc de les úlceres. Aquestes, conegudes popularment com a nafres o escares, són una de les principals síndromes geriàtriques del pacient que fa llit i del diabètic, i requereixen cures constants i atenció a la situació basal. Davant d’una consulta per cremades el farmacèutic n’ha de determinar la gravetat per fer la derivació al metge. Si la cremada és de caràcter lleu (grau I-II) o bé produïda, per exemple, per una exposició solar prolongada, el consell del farmacèutic és decisiu en la resolució.

El professor de la sessió va ser Justo Rueda, diplomat en infermeria i expert en el tractament d’úlceres i ferides. La coordinació va anar a càrrec de Montserrat Gironès, vocal d’Ortopèdia del COFB.

Altres notícies recollides al Blog: