- Blog COFB - https://blog.cofb.cat -

Plantes medicinals en pacients polimedicats

L’augment de la població que busca solucions als seus problemes de salut en les plantes medicinals fa que el seu consum hagi augmentat i en moltes ocasions se sumi al tractament farmacològic que molts pacients ja segueixen. De fet, de diferents enquestes realitzades (* veure peu de pàgina) se sap que entre el 43 i 59% de pacients que reben medicació de prescripció prenen també preparats de plantes medicinals. “Els diferents canals d’accés a aquests productes i una legislació poc clara han fet que no poques vegades els pacients tinguin problemes derivats d’un mal ús. Eficàcia i seguretat haurien de ser els criteris a l’hora de prendre aquests productes i l’oficina de farmàcia és el lloc adequat per trobar-hi un bon consell” expliquen des de la Vocalia de Plantes Medicinals del COFB, organitzadora d’una nova edició del curs de “Plantes medicinals per a pacients polimedicats”, que va tenir lloc al Col·legi els dies 19 i 20 de gener.

plantes-medicinals-pacients-polimedicats (3)

Aquest curs tenia per objectiu dotar el farmacèutic comunitari de la formació i informació necessàries per assessorar el malalt sobre les precaucions a adoptar en el consum de productes amb plantes medicinals, els possibles efectes adversos i les interaccions amb els fàrmacs prescrits per les patologies que presenta, per tal de poder orientar de forma individualitzada a cada pacient en un us racional, eficaç i segur de la fitoteràpia.

plantes-medicinals-pacients-polimedicats (2)

“En molts casos la fitoteràpia pot ser un tractament coadjuvant beneficiós o servir per tractar altres malalties i símptomes menors, però sempre s’haurà de cercar aquella planta o producte fitoteràpic que no interfereixi amb el tractament o tractaments habituals del pacient o no estigui contraindicada per el seu estat de salut” explica María José Alonso, vocal de Plantes Medicinals i Homeopatia del Col·legi, docent i coordinadora d’aquesta formació. Alonso és farmacèutica, especialista en farmàcia industrial i galènica, i diplomada en fitoteràpia per la Universitat de Montpeller.

El curs va ser eminentment pràctic i interactiu i els alumnes van poder fer cerques a diferents bases de dades i aprendre a interpretar la informació disponible i la seva aplicació. Es van inscriure 30 alumnes i la satisfacció per part de els assistents va ser molt alta (valoració global de 9).

Per a més informació, altres edicions del curs:

[*] Alonso MJ, Capdevila C. Estudio descriptivo de la dispensación de fitoterápia en la farmácia catalana. Revista de Fitoterapia 2005; 5 (1): 31-39 i Baulies Romero G, Torres Castella RM, Martinez Cruz B, Yamamoto L, Baulies Perez C, Orfila F. Uso de preparados a base de plantas medicinales entre los usuarios de Atención Primaria de la ciudad de Barcelona. Revista de Fitoterapia 2014; 14 (2): 147-150.

Amb la col·laboració de:

arkopharma