- Blog COFB - https://blog.cofb.cat -

Primera guia per actuar des de la farmàcia davant consultes de salut bucodental

Què haig de fer si em sagnen les genives? I si em fan mal les dents? Com puc combatre l’halitosi?”

Aquestes són algunes de les consultes més freqüents que els usuaris fan a la farmàcia sobre salut bucodental. Per tal d’optimitzar la coordinació entre farmacèutics i odontoestomatòlegs i millorar, al seu torn, l’efectivitat i la seguretat dels tractaments, el Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya i el Col·legi Oficial d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya, amb la col·laboració i el suport del Departament de Salut, han creat la primera guia d’actuació farmacèutica en salut bucodental adreçada als professionals farmacèutics i odontoestomatòlegs.

Salut bucodental

Gràcies a aquesta iniciativa, els farmacèutics tindran més eines en la indicació davant símptomes menors o problemes de baixa complexitat, així com la detecció precoç de situacions, hàbits o característiques que representen un risc per a la salut orobucal dels ciutadans. Alhora, aquests procediments facilitaran la derivació efectiva i eficient per mantenir el contínuum assistencial dels ciutadans.

Què fer davant els motius de consulta més freqüents a la farmàcia?

La Guia està estructurada en dues parts i aborda, d’una banda, els principis d’higiene oral i, de l’altra, l’actuació farmacèutica, acompanyada d’un arbre de decisió, davant les 10 consultes més freqüents sobre salut bucodental: dolor dental, abscessos i flegmons, sagnat de genives, mal alè (halitosi), boqueres (ràgades o queilitis angular), llagues a la boca, ardor o coïssor a la llengua, boca seca (xerostomia), molèsties secundàries de l’erupció dental en nadons i problemes derivats de les pròtesis (llagues, pròtesis mal ajustades, estomatitis protèsica…). Per acabar, compta amb dos annexos que inclouen els principis actius que poden provocar sagnat o xerostomia.

Les recomanacions incloses a la Guia són diverses. Hi figuren, entre d’altres, la derivació immediata al facultatiu corresponent davant la sospita d’una lesió tan severa com el càncer de boca, la dispensació de tractaments farmacològics o no farmacològics i la visita odontològica periòdica. A més, també es fa referència a l’emissió de counselling mínim o estructurat sobre la necessitat d’un bon nivell d’higiene bucodental, un element que pot ajudar a prevenir el sagnat gingival.

Protocol·litzar actuacions davant problemes de salut bucodental, un recurs necessari

L’anterior és només un dels exemples que es poden trobar a la Guia. La protocol·lització sobre com atendre els problemes de salut bucodental es feia necessària per tal de dotar als professionals farmacèutics d’indicacions consensuades, que disminueixin la variabilitat, homogeneïtzin criteris d’actuació i assegurin una atenció de qualitat als ciutadans.

El document s’ha elaborat basant-se en l’evidència existent, de tal manera que els procediments de treball inclosos asseguren la resolució farmacèutica del problema. Alhora, aquesta Guia, a més de recollir la tasca del farmacèutic com a agent de salut actiu, demostra la importància de la col·laboració amb els professionals sanitaris, en aquest cas, amb els odontoestomatòlegs, per aconseguir un objectiu comú: millorar la salut de les persones.

Guia de salut bucodental CCFC-COEC

Pots consultar la guia accedint a la web col·legial aquí.

Disponible aquí la nota de premsa enviada als mitjans de comunicació.