- Blog COFB - https://blog.cofb.cat -

Quin paper pot tenir la microimmunoteràpia en els desequilibris del sistema immunològic?

El passat 20 de maig va tenir lloc al COFB la conferència “Els desequilibris del sistema immunològic i el paper de la microimmunoteràpia” a càrrec de Josepa Rigau, metgessa, formadora i presidenta de l’Associació Espanyola de Microimmunoteràpia (AEMI) i María Luisa García, farmacèutica i formadora de la mateixa associació. L’encarregat de moderar-la va ser Josep Allué, vocal de Plantes Medicinals i Homeopatia del COFB.

La sessió tenia per objectius respondre les qüestions: “Què és la microimmunoteràpia?” i “Quins desequilibris del sistema immunològic pot abordar?”. A més, les ponents també pretenien donar a conèixer la importància de tractar la immunitat i la base immunitària dels trastorns que presenten els nostres pacients; els principis de la microimmunoteràpia; aprendre quan, com i on cal aplicar-la; quina ha de ser la dosificació i la posologia adequada dels tractaments; com pot interaccionar amb altres medicaments i quins criteris de derivació hi ha del pacient a un metge especialista.

 

D'esquerra a dreta: Josepa Rigau, metgessa, formadora i presidenta de l'Associació Espanyola de Microimmunoteràpia (AEMI); Josep Allué, vocal de Plantes Medicinals i Homeopatia del COFB, i María Luisa García, farmacèutica i formadora de la mateixa associació.

D’esquerra a dreta: Josepa Rigau, metgessa, formadora i presidenta de l’Associació Espanyola de Microimmunoteràpia (AEMI); Josep Allué, vocal de Plantes Medicinals i Homeopatia del COFB, i María Luisa García, farmacèutica i formadora de la mateixa associació.

Al començament de la sessió, les ponents van explicar que el sistema immune és una organització de cèl·lules i molècules amb funcions especialitzades en la defensa contra els microorganismes infecciosos i en el control de la normalitat de les nostres cèl·lules. Aquest sistema no té un espai físic propi en l’organisme, sinó que trobem cèl·lules d’immunitat en tots els seus teixits i estructures, per la qual cosa, juntament amb el sistema endocrí i el sistema neurològic, es consideren els regidors i mantenidors de l’homeòstasi de l’organisme.

També van fer referència als factors que afecten el sistema immune: els virus, bacteris i paràsits; la genètica; les deficiències nutricionals; l’estrès i la contaminació ambiental.

Què és la microimmunoteràpia?

Rigau i García van explicar que la microimmunoteràpia es basa en l’experiència de més de 40 anys del Dr. Maurice Jenaer i en la dels centenars de professionals mèdics que l’utilitzen a tot el món. També van apuntar que la microimmunoteràpia comprèn la immunitat – que, des del seu punt de vista, habitualment no es tracta o es deixa de banda- i busca arribar a l’origen d’una disfunció i no només tractar els símptomes.

D’altra banda, van exposar que la microimmunoteràpia utilitza dosis baixes de mesuradors immunitaris (citoquines, àcids nucleics; factors de creixement, etc.) amb la finalitat de regular de manera natural el sistema immunitari. Un dels seus objectius és, segons van assenyalar, impulsar una resposta immune adaptada a llarg termini. A més, també van remarcar que pot utilitzar-se en prevenció i sinergia amb altres tractaments i que ofereix noves perspectives terapèutiques en l’àmbit de la immunoteràpia i la nanofarmacologia.

María Luisa García, farmacèutica i formadora d'AEMI.

María Luisa García, farmacèutica i formadora d’AEMI.

Eines i àrees terapèutiques d’interès per l’oficina de farmàcia

Les 7 eines que es van posar damunt la taula van ser: citoquines, dosis baixes (low doses), diferents graus de concentració/dilució, informació seqüencial, SNA (seqüència d’oligonucleòtids) i l’absorció pel circuit limfàtic. Durant la part més pràctica de la formació, les ponents van aprofundir en les infeccions, els processos inflamatoris, els trastorns relacionats amb l’estrès o l’envelliment, la disfunció mitocondrial i la immunodeficiència.

El vocal de Plantes Medicinals i Homeopatia del COFB, Josep Allué, en un moment de la conferència.

El vocal de Plantes Medicinals i Homeopatia del COFB, Josep Allué, en un moment de la conferència.

Indicacions pràctiques, contradiccions i interaccions amb altres medicaments

A la darrera part de la conferència, es va tractar com es presenten habitualment les fórmules de microimmunoteràpia, quins medicaments de microimmunoteràpia es troben contraindicats en casos d’hipersensibilitat a alguns dels principis actius o dels excipients continguts a les fórmules i si es poden donar o no interaccions amb altres medicaments.

Amb el patrocini de:

 

 

Altres publicacions d’interès: