- Blog COFB - https://blog.cofb.cat -

La recepta electrònica: segon servei sanitari més ben valorat pels usuaris, segons el Baròmetre del Servei Català de la Salut

El passat abril es van fer públiques les dades del darrer Baròmetre Sanitari de Catalunya. L’enquesta la va realitzar el Servei Català de la Salut (CatSalut), amb la col·laboració del Centre d’Estudis d’Opinió (CEO) i es va portar a terme entre el 9 i el 31 d’octubre de 2017. També es van publicar els resultats de les enquestes PLAENSA que recullen l’opinió dels ciutadans que han utilitzat els diversos serveis sanitaris, entre ells la recepta electrònica, la qual ha estat la segona millor valorada.

Segons aquest Baròmetre, els ciutadans valoren amb un notable l’assistència sanitària, amb una nota de 7,2 sobre 10. 

Pel que fa als diversos serveis sanitaris que ofereix el Departament de Salut, el Pla d’enquestes de satisfacció del CatSalut mostra els següents resultats, entre els quals destaca el 8,8 de la recepta electrònica:

Valoració de l'atenció sanitària pública a Catalunya. Font: Departament de Salut.

Valoració de l’atenció sanitària pública a Catalunya. Font: Departament de Salut.

 

Què és el Baròmetre sanitari?

El Baròmetre sanitari de Catalunya és un instrument que permet copsar les opinions de la ciutadania sobre el sistema sanitari català en general i, alhora, sobre la incidència de qüestions ocasionals, amb immediatesa i continuïtat suficient per incorporar els resultats en l’orientació de polítiques sanitàries a Catalunya.

Es tracta d’un estudi d’opinió, ja que té per objecte l’anàlisi de les actituds i opinions de la societat catalana, l’avaluació i el seguiment de les polítiques i/o serveis de la Generalitat de Catalunya.

La recepta electrònica (e-recepta), el segon servei sanitari més ben valorat pels usuaris

Funcionament de la recepta electrònica. Font: Servei Català de la Salut.

Funcionament de la recepta electrònica. Font: Servei Català de la Salut.

L’estudi d’opinió sobre la qualitat de servei i satisfacció dels usuaris del CatSalut amb el servei de recepta electrònica (e-recepta), en el marc de les enquestes PLAENSA ha obtingut uns resultats satisfactoris. Aquesta anàlisi complementa la que es va realitzar l’any 2014 i que va servir per avaluar la recepta electrònica en l’atenció primària. L’estudi de 2017 ha servit per mesurar el grau de satisfacció i conèixer la percepció de qualitat de servei dels usuaris de la recepta electrònica, per al conjunt de Catalunya i les regions sanitàries.

El servei de la recepta electrònica va obtenir una puntuació mitjana de satisfacció de 8,80 sobre 10, prop de 40 dècimes superiors a la del resultat de 2014, que va ser de 8,39.

Els resultats són, en general, favorables: tots els 9 ítems es troben per sobre del 90% de valoracions positives. L’apreciació del funcionament de la recepta electrònica, el qual s’havia situat al 89% de valoracions positives l’any 2014, actualment ha superat el 90%, arribant al 93,8%.

 

 

 

Valoracions molt positives del funcionament de la recepta electrònica a la farmàcia

Per part dels enquestats, el funcionament de la recepta electrònica a la farmàcia obté més d’un 90% de valoracions positives en els següents aspectes:

 

Grau de satisfacció amb la recepta electrònica. Font: Pla d'Enquestes de Satisfacció del Servei Català de la Salut.

Grau de satisfacció amb la recepta electrònica. Font: Pla d’Enquestes de Satisfacció del Servei Català de la Salut.

En conclusió, la recepta electrònica ha millorat la seva valoració respecte el 2014, consolidant-se com un servei sanitari  molt ben percebut per part dels usuaris.

Per a més informació: