- Blog COFB - https://blog.cofb.cat -

Resolució de la convocatòria 2021-2022 de beques i premis del COFB

En la sessió del dia 17 de juny, la Junta de Govern del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona va aprovar l’acord del tribunal de beques i premis que resol la convocatòria 2021.

Aquesta convocatòria ha inclòs la beca d’investigació, el premi al millor article publicat a la revista Circular Farmacèutica durant el 2020 i els premis als millors treballs de fi de grau 2020.

Fotografia de les persones premiades i becades, juntament amb membres de la Junta de Govern del COFB, després de la resolució la convocatòria 2021-2022 de beques i premis.

Fotografia de les persones premiades i becades, juntament amb membres de la Junta de Govern del COFB, després de la resolució la convocatòria 2021-2022 de beques i premis.

El Tribunal que ha avaluat les sol·licituds rebudes per optar a beca o premi, i que seguirà el desenvolupament del treball becat, està format pels farmacèutics: Guillermo Bagaría, M. Rosa Ballester, Mercè Barau, Cristina Cardells, David Conde, Roser Vallès, Marta Hernández i Josefina Tapias.

Les bases de la convocatòria especifiquen els aspectes a avaluar relatius a l’equip investigador, al projecte en sí i a l’interès per al col·lectiu farmacèutic.

Beca d’investigació. Dotada amb 9.000€.

Premi al millor article publicat a la Circular Farmacèutica durant el 2020. Dotat amb 1.000€.

Maria Rosa Ballester, vocal d'Investigació i Docència, acompanyada de les persones becades i premiades en la convocatòria 2021-2022.

Maria Rosa Ballester, vocal d’Investigació i Docència, acompanyada de les persones becades i premiades en la convocatòria 2021-2022.

Premi al millor treball de fi de grau (TFG) presentat l’any 2020 dotat amb 500€ cada un.

La Junta de Govern va acordar atorgar 2 premis ex-aequos als Treball de Fi de Grau:

Altres publicacions d’interès: