- Blog COFB - https://blog.cofb.cat -

Com s’han de prendre les decisions sobre salut? Sessió formativa d’anàlisi de decisió multicriteri (ADMC)

El passat 4 d’octubre, el Col·legi de Farmacèutics de Barcelona (COFB) va organitzar conjuntament amb la Societat Catalana de Farmàcia Clínica (SCFC) una sessió d’anàlisi de decisió multicriterial (ADMC) adreçada a farmacèutics d’hospital, d’atenció primària i de l’administració sanitària.

 L’activitat -coordinada per Cristina Roure, vocal d’Hospitals del COFB i presidenta de la Societat Catalana de Farmàcia Clínica i Roser Vallès, vocal d’Atenció Primària del COFB- va tenir com a docent Miguel Angel Casado, doctor en Farmàcia (especialitat en farmacologia) per la Universitat Complutense de Madrid, director de Pharmacoeconomics & Outcomes Research Iberia (PORIB) i professor en diverses universitats i escoles de negoci.

Imatge de la sessió d'anàlisi de decisió multicriterial (ADMC) celebrada al COFB.

Imatge de la sessió d’anàlisi de decisió multicriterial (ADMC) celebrada al COFB.

Objectius de l’activitat

Els objectius de la sessió consistien a conèixer les bases conceptuals de les anàlisis de decisió multicriterial (ADMC), saber quins són els principals mètodes d’ADMC que s’utilitzen com a suport en la presa de decisions i selecció d’intervencions sanitàries, fer una revisió de les guies metodològiques internacionals d’ADMC, analitzar estudis d’ADMC publicats per revisar-ne el disseny, la metodologia, la presentació i la interpretació de resultats i, per últim, construir un estat d’opinió sobre l’aplicació d’ADMC en la presa de decisions i la selecció d’intervencions sanitàries.

Com s’han de prendre les decisions sobre salut?

Prendre decisions sobre salut és una tasca complexa i sense solucions senzilles. Moltes d’aquestes decisions requereixen una avaluació rigorosa dels diferents tractaments així com la utilització de múltiples criteris per analitzar les alternatives disponibles.

La qualitat de la presa de decisions es pot millorar significativament quan s’utilitzen diversos enfocaments estructurats i explícits. L’anàlisi de decisió multicriteri és un instrument que s’utilitza per avaluar les possibles solucions a un determinat problema a través d’un nombre variable de criteris.

Miguel Angel Casado, durant un moment de l'activitat.

Miguel Angel Casado, durant un moment de l’activitat.

Aportacions de l’ADMC i metodologia bàsica: alguns dels temes del programa

Els continguts que formaven part del programa de la sessió abordaven aspectes com la presa de decisions sobre intervencions sanitàries, les aportacions de les anàlisis de decisió multicriteri en la presa de decisions sanitàries, la metodologia bàsica de l’ADMC, el càlcul de preferències dels pacients (anàlisi de conjunt i experiments d’eleccions discretes) o els passos a seguir per fer un ADMC (des de la definició del problema de decisió fins a la discussió de resultats). Finalment, el programa també incloïa una revisió d’exemples publicats a la literatura i un apartat dedicat a les reflexions finals de l’activitat.

Amb el patrocini de:

 

 

Altres publicacions d’interès: