- Blog COFB - https://blog.cofb.cat -

Trobada de Responsabilitat Social al COFB per recolzar i potenciar projectes solidaris

Paraules RSC 1

Els membres de la Comissió d’RSC del COFB

Quins projectes solidaris té el COFB en marxa? Què podem fer per aportar més valor al nostre entorn? Com podem implicar-nos en la Comissió de Compromís Social?

S’ha organitzat una trobada al Col·legi per parlar-ne, revisar projectes interessants amb els quals els farmacèutics participen o han col·laborat i engrescar-los en les futures activitats que s’aniran desenvolupant.

Quan?

27 de setembre, de 14:30 a 16:00h

De què es parlarà a la trobada?

Es presenta la Comissió de Compromís Social del Col·legi, creada per recolzar i potenciar actuacions responsables.

Xerrada de Joan Fontrodona, director del departament d’Ètica empresarial de l’IESE: exposarà quines oportunitats i reptes presenta la Responsabilitat Social Corporativa, factors que contribuiran a definir i emmarcar les nostres accions en aquest camp.

Es donaran a conèixer realitats com la del Fons Social de Medicaments, organitzat per l’ONG Banc Farmacèutic, i l’experiència d’alguns farmacèutics que ja hi han participat.

INSCRIU-TE! (només per a col·legiats, via intranet col·legial)