Estàs aquí: Inici > Avís legal del Blog del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona

Avís legal del Blog del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona

El Blog del Col·legi és un espai destinat a oferir informació relacionada amb la seva activitat, amb la dels farmacèutics de Barcelona i amb el paper del farmacèutic com a agent de salut, així com opinions del COFB sobre qüestions d’actualitat del món de la farmàcia i del dia a dia del professional farmacèutic. Al mateix temps, permet a l’usuari poder realitzar consultes i expressar les seves opinions a través de la possibilitat de fer comentaris a les notícies.

El Col·legi, propietari del Blog, és una corporació de dret públic amb plena capacitat d’obrar, registrada en el Departament de Justícia, amb domicili al carrer Girona núm. 64, 08009 Barcelona, i CIF Q0866002I, telèfon 932440710 i adreça de correu electrònic general cofb@cofb.net.

L’usuari es compromet a utilitzar aquesta eina, conforme estableixen les presents normes i les disposicions legals aplicables.

Tots els continguts, formats, fotografies, articles, dibuixos, imatges, texts, àudio, software, logotip i disseny que  integren l’estructura del Blog i les activitats que el Col·legi realitza estan subjectes a la Llei de Propietat Intel·lectual. Per aquesta raó es prohibeix qualsevol reproducció, total o parcial que hom pretengui fer amb finalitats d’explotació, sense haver obtingut la prèvia autorització del Col·legi.

Si existissin altres noms comercials, logotips i aportacions de tercers, aquest pertanyen als seus respectius propietaris.

Es prohibeix qualsevol ús, transformació o explotació dels continguts del Blog amb finalitats contràries a la Llei, la moral i l’ordre públic, respecte i dignitat de les persones o que infringeixin els drets de propietat intel·lectual.

L’usuari utilitzarà aquest Blog conforme a les finalitats descrites, i es compromet a no divulgar falsa informació. Podrà emetre opinió, incloent-hi aportacions de tercers, incloure links cap a altres pàgines, sempre que tota aquesta activitat respecti els principis citats en el paràgraf anterior.

El Col·legi no es fa responsable de la informació que continguin altres blogs, enllaços o directoris als quals es pugui accedir a través del Blog. Tampoc es fa responsable dels continguts, de les expressions, de les opinions que facin els usuaris, ja que són aquest els únics responsables a tots els efectes. No obstant això, el Col·legi es reserva el dret de suspendre els missatges ofensius, grollers o qualsevol altre que consideri inadequat, amb els límits dels principis que informen la llibertat d’expressió.

El Col·legi es reserva el dret de modificar la informació continguda en el Blog i els serveis que presta, a suspendre la seva emissió per millorar o arranjar problemes dels sistemes informàtics i suprimir algun dels seus apartats, sense que això generi cap dret d’indemnització als usuaris.

Protecció de Dades
D’acord amb el Reglament del Parlament Europeu i del Consell de Protecció de Dades de 27 d’abril de 2016, el Col·legi de Farmacèutics de la Província de Barcelona és el responsable de tractament de la base de dades que es genera amb l’accés dels usuaris a aquesta web.
Dades del Representant:
Sr. Josep Gavaldà Litran, Gerent.
C/ Girona 64
Correu electrònic gerencia@cofb.net
Tel. 932440719
Dades del Delegat de Protecció de Dades :
Mercedes Gras Balaguer.
C/ Girona 64
Correu electrònic protecciodades.cofb@cofb.cat
Tel. 932440719
Finalitat del tractament:
Les finalitats pròpies del funcionament de l’accés i per a aquelles altres funcions que permetin millorar la prestació del servei, comunicar incidències i realitzar acció comercial pròpia de la web.
Conservació de la informació:
La informació dels accessos es conserva 38 mesos. No es produeixen decisions automatitzades, ni cap mena de perfils d’activitat de l’usuari en concret a través de la web.
Legitimació: El Col·legi com a corporació de dret públic d’acord amb la Llei de Col·legis professionals, els seus Estatuts,  la normativa sobre transparència, i el consentiment de l’usuari en accedir a la pàgina i acceptar els criteris de navegació.
Destinataris: no hi ha prevista cap cessió de dades ni transferències internacionals de les dades.
Exercici de drets: L’usuari té dret a l’accés, la rectificació, la cancel·lació, la supressió, i portabilitat, així com  la limitació i l’oposició, al tractament de les seves dades, a retirar el consentiment prestat amb una comunicació escrita dirigida al carrer Girona número 64, 08009 Barcelona  o per correu electrònic a l’adreça “protecciodades.cofb@cofb.cat”, i a presentar una reclamació davant l’autoritat de control l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

Els comentaris estan tancats.

Torna a Dalt
Avís Legal