Estàs aquí: Inici > Món col·legial > Els col·legiats aproven la liquidació del pressupost 2012

Els col·legiats aproven la liquidació del pressupost 2012

8 juliol 2013

juntapressupost-juny2013

L’equip de govern del Col·legi va presentar el passat 19 de juny, en Junta General Ordinària, la liquidació del pressupost de l’exercici 2012, rebent l’aprovació dels col·legiats assistents. El 2012 ha estat un any econòmicament complicat en el sector i també al Col·legi i cal destacar que l’exercici s’ha tancat amb un resultat negatiu en 163.710,87€.

Aquest desajust en el pressupost es deu a la reducció d’ingressos del Col·legi, vinculada a la baixada de la facturació de les oficines de farmàcia. Alhora, l’adopció durant aquest exercici de mesures governamentals no previstes (taxa de l’euro per recepta i modificació del copagament) ha impactat fortament sobre el sector i ha produït un increment en els costos. A la Junta General es va donar compte de l’efecte que aquestes mesures van tenir sobre les partides pressupostàries del COFB. També es van presentar les dades més destacades de l’activitat del Col·legi durant el 2012, així com els temes que estan marcant l’actualitat de l’àmbit farmacèutic.

El Col·legi celebra anualment dues Juntes Generals relacionades amb el pressupost de la institució en les quals es presenta als col·legiats la liquidació de l’any anterior (Junta del mes de juny) i la proposta de pressupost per a l’any següent (Junta del mes de desembre). Els pressupostos se sotmeten a votació dels col·legiats que hi assisteixen per a la seva aprovació.

 

Deixa un Comentari

Els comentaris es moderaran. És necessària la identificació de l’autor (nom, cognom i correu electrònic tot i que l’adreça no es publicarà) i que el contingut es refereixi a la temàtica del post. Seran eliminats els comentaris difamatoris o que utilitzin un llenguatge ofensiu.

*

Torna a Dalt
Avís Legal