Estàs aquí: Inici > Destacats > Què s’ha aconseguit gràcies a les Beques col·legials 2012-2013?

Què s’ha aconseguit gràcies a les Beques col·legials 2012-2013?

29 novembre 2013

Hem preguntat als autors dels projectes becats el curs 2012-2013 que ens resumeixin els treballs desenvolupats amb el suport de les Beques col·legials. Les conclusions dels projectes es van presentar a la seu col·legial el 18 de novembre:

  • Administració endovenosa de medicaments a pediatria: disseny i implementació d’una nova eina informàtica. Els autors han dissenyat i implementat una aplicació informàtica de fitxes de medicaments per administració intravenosa a la població pediàtrica. Les fitxes presenten la informació necessària per a l’administració segura de 141 medicaments.

Autors: Miquel Villaronga, Rosa Farré, Anna Mas, Joan Vinent, Maria Goretti López, Cristina Latre. Servei de Farmàcia. Hospital Sant Joan de Déu (Esplugues de Llobregat).

Miquel Miquel Villaronga: “L’aplicació s’actualitza des del Servei de Farmàcia i es pot consultar des de les diferents unitats assistencials. Per a cada medicament hi ha informació d’estabilitat i conservació, sèrums compatibles i si és possible o no administrar-lo amb la nutrició parenteral. En el treball també hi ha participat personal d’infermeria ja que les fitxes inclouen una ajuda en els càlculs que facilita les tasques d’infermeria, limitant els diluents amb les concentracions màxima i mínima recomanables, de manera que dóna resposta a una necessitat del seu dia a dia. Per tot això, creiem fermament que aporta un suport molt àgil en el treball diari de la preparació dels medicaments via parental. Quant al desenvolupament del treball, el que ha estat més difícil és reunir tota la informació i consensuar les diferents fonts bibliogràfiques”.
  •  Desenvolupament i validació d’un mètode per a la determinació simultània dels citostàtics més prescrits en un hospital de tercer nivell. El mètode desenvolupat ofereix una solució d’alta eficiència per a la quantificació d’una àmplia varietat de fàrmacs citostàtics en plasma humà. Els resultats d’aquest treball permeten oferir a la comunitat científica un mètode fiable d’anàlisi simultani de citostàtics que pot repercutir en una utilitat clínica per a la monitorització farmacocinètica de citostàtics.

Autors: Josep Maria Guiu, Ramon Martí, Elena Garcia, Maria Josep Carreras, Josep Monterde. Grup de Recerca en Patologia Mitocondrial i Neuromuscular del Vall d’Hebron Institut de Recerca. Servei de Farmàcia Hospital Vall d’Hebron (Barcelona)

Josep Maria GuiuJosep Maria Guiu: “Hem desenvolupat un mètode que consisteix en un anàlisi del plasma sanguini per cromatografia líquida amb detecció per espectrometria de masses i que permet quantificar, simultàniament, fins a 20 dels citostàtics més utilitzats en el nostre centre hospitalari. Disposar d’aquest tipus de mètodes permet determinar la quantitat d’aquests citostàtics en la sang dels pacients i així disposar de més informació a l’hora d’individualitzar els tractaments antitumorals dels pacients amb càncer.
El treball ha estat fruit de la col·laboració multidisciplinar entre la unitat de preparació de citostàtics del Servei de Farmàcia i investigadors de l’institut de recerca i el mètode obtingut permetrà el desenvolupament de nous estudis de recerca per conéixer millor la farmacocinètica d’aquests fàrmacs.”
cofb.131118-05

Membres de la Comissió de Beques del Col·legi juntament amb els becats

Deixa un Comentari

Els comentaris es moderaran. És necessària la identificació de l’autor (nom, cognom i correu electrònic tot i que l’adreça no es publicarà) i que el contingut es refereixi a la temàtica del post. Seran eliminats els comentaris difamatoris o que utilitzin un llenguatge ofensiu.

*

Torna a Dalt
Avís Legal