Estàs aquí: Inici > Notícies farmàcia > El Programa de Detecció Precoç de Càncer de Còlon i Recte s’estén a les comarques d’Osona, la Garrotxa i el Ripollès

El Programa de Detecció Precoç de Càncer de Còlon i Recte s’estén a les comarques d’Osona, la Garrotxa i el Ripollès

18 desembre 2014
Cartell del programa de detecció de càncer de còlon a les farmàcies

Cartell del programa de detecció de càncer de còlon a les farmàcies de Barcelona

Al mes de gener es posarà en marxa el Programa de Detecció Precoç de Càncer de Còlon i Recte (PDPCCR) a les comarques d’Osona, la Garrotxa i el Ripollès, en el marc del seu desplegament progressiu a tota Catalunya.

Aquest programa forma part del Pla de Salut de Catalunya 2011-2015, té l’objectiu de potenciar la prevenció i està adreçat a la població amb més risc de patir aquest tipus de tumors: tots els homes i dones que tinguin entre 50 i 69 anys durant l’any en curs.

L’organització ha implicat als Col·legis de Farmacèutics de Girona i de Barcelona en la coordinació, l’atenció primària, les unitats d’endoscòpies dels hospitals de Vic, Olot i Campdevànol i l’Oficina Tècnica de Cribratge, gestionada per l’Institut d’Assistència Sanitària (IAS) a les comarques de la Garrotxa i el Ripollès i pel Consorci Hospitalari de Vic a la comarca d’Osona. El desplegament compta amb la col·laboració dels Rotary Club de Vic-Osona, Olot-la Garrotxa i del Ripollès.

El mètode de cribratge es fa a partir d’una anàlisi per detectar si hi ha restes de sang a la femta. La participació en el programa és voluntària, amb una realització biennal. La població diana rebrà una carta a casa seva on se’ls explicarà el programa i se’ls informarà de com participar-hi.

Per dur a terme la implantació del PDPCCR ha estat molt important la implicació de les farmàcies com a centres de salut informadors i facilitadors dels kits. La proximitat i  accessibilitat d’aquests professionals sanitaris ha incrementat la participació de la població susceptible de fer-se la prova.

“El disseny d’un model organitzatiu és un dels punts cabdals en l’èxit d’un programa de cribratge. En aquest sentit, articles publicats a les revistes especialitzades destaquen la contribució positiva del farmacèutic comunitari en l’augment de la participació ciutadana que ha superat amb escreix l’objectiu. Participacions del 40% ja tenen un impacte molt positiu en la salut pública, i en segona ronda en alguns districtes es supera el 50% i més. La contribució del farmacèutic comunitari en la prevenció secundària del càncer és la translació de l’encàrrec implícit en les línies 3.4 i 2.2 del Pla de Salut a Catalunya, que fa referència  la implantació decisiva i gradual de la cartera de serveis” explica Rafa Guayta, director de Projectes i recerca del Consell de Col·legis de Farmacèutics de Catalunya.

Les persones interessades s’hauran de dirigir a una farmàcia amb la carta que hagin rebut, on hi haurà imprès un codi d’identificació personal. A la farmàcia li donaran un kit per dipositar la mostra de femta, i les instruccions de com conservar-la fins que la porti de nou a la farmàcia. Les farmàcies que participen en el Programa enviaran dos cops a la setmana les mostres al laboratori del PDPCCR. Si els resultats són negatius, els participants rebran una carta on se’ls informarà d’aquest resultat. Si són positius, seran citats per a una visita a la unitat d’endoscòpies del centre respectiu, on se’ls informarà del resultat i del procés a seguir a partir d’aleshores, que parteix de la realització d’una colonoscòpia diagnòstica.

Els resultats de l’efectivitat del programa es publiquen al web www.prevenciocolonbcn.org,  que inclou les taxes de participació i les incidències de càncer i adenomes per districtes.

Desplegament per comarques

En total es convidarà a participar a 56.554 homes i dones de les tres comarques d’entre 50 i 69 anys: 13.456 de la Garrotxa, 6.809 del Ripollès i 36.289 d’Osona. Un 6% dels participants al Programa solen tenir resultats positius que cal estudiar. Totes les farmàcies de la zona s’han adherit al PDPCCR.

El càncer de còlon i recte

A Catalunya cada any se’n diagnostiquen més de 4.000 casos nous de càncer de còlon i recte i actualment ha esdevingut la segona causa de mort per càncer a Catalunya, tant en homes com en dones, amb 1.900 defuncions a l’any. Així doncs, la supervivència als cinc anys se situa al voltant del 50%. La tendència recent indica una clara estabilització de la mortalitat en homes i un descens en dones.

La majoria dels càncers de còlon i recte es desenvolupen a partir de pòlips adenomatosos. Això no obstant, la presència de pòlips és freqüent a la població i només un petit percentatge progressa a càncer. El temps mitjà necessari per a completar aquesta progressió és llarg, probablement de 10 o més anys, fet que permet prevenir o detectar precoçment el càncer de còlon i recte i millorar-ne el pronòstic.

Donat que aquest càncer és asimptomàtic fins que està molt avançat, és molt important la participació en aquest tipus de programes de detecció precoç. La prova de detecció de sang oculta en femta és l’única que ha demostrat la seva eficàcia en assaigs controlats aleatoritzats.

Font: Departament de Salut
Més informació: Nota de premsa del Departament de Salut

Enllaços d’interès:

Deixa un Comentari

Els comentaris es moderaran. És necessària la identificació de l’autor (nom, cognom i correu electrònic tot i que l’adreça no es publicarà) i que el contingut es refereixi a la temàtica del post. Seran eliminats els comentaris difamatoris o que utilitzin un llenguatge ofensiu.

*

Torna a Dalt
Avís Legal