Estàs aquí: Inici > Món col·legial > Novetats a l’IRPF: reforma fiscal 2015 (Fòrum MGOF)

Novetats a l’IRPF: reforma fiscal 2015 (Fòrum MGOF)

28 gener 2015

La fiscalitat és un dels aspectes empresarials més desconeguts però que més preocupen al titular de farmàcia. Enfrontar-se a l’Impost sobre la Renta de les Persones Físiques (IRPF) de caràcter progressiu, on no poden separar-se fiscalitat personal de fiscalitat empresarial, fa que cada decisió que prengui el farmacèutic tingui un efecte colateral a la seva factura fiscal anual. Aquest any, amb les novetats previstes a la Reforma Fiscal que entren en vigor al gener del 2015, serà imprescindible una actualització per conèixer la nova realitat.

Amb aquest objectiu, el Col·legi va organitzar la conferència “Novetats a l’IRPF (Reforma Fiscal 2015)” que va tenir lloc el 2 de desembre en el marc del Fòrum MGOF. L’acte va anar a càrrec de Juan Antonio Sanchez, economista, assessor fiscal i Josep Maria Besalduch, economista i assessor fiscal, ambdós d’ASPIME, i Gonzalo de Frutos, economista, advocat i Inspector d’Hisenda en excedència. Va moderar l’acte Joan Carles Serra, director del Màster en Gestió de l’Oficina de Farmàcia (MGOF) del COFB.

Punts principals que es van tractar a la presentació sobre la Reforma Fiscal:

1. Modificació i rebaixa gradual (en dos anys -2015 i 2016-) dels tipus marginals de l’IRPF. Afecta a la farmàcia per incloure el seu rendiment a la base imposable general de l’IRPF.

2. Modificació i rebaixa gradual (ídem anterior) del tipus de gravamen de rendes de l’estalvi. Afecta principalment a les transmissions de farmàcia.

3. Queda eliminada l’aplicació en IRPF 2015 de la reducció del 20% del rendimient de la farmàcia per mantenimient d’ocupació. Ni la reforma fiscal aprovada el passat 28/11/2014 ni els Pressupostos Generals de l’Estat per a 2015 mantenen la seva vigència. La declaració de renda 2014 serà la última en la que es podrà aplicar aquest incentiu, en vigor des del exercici fiscal 2009.

4. Manteniment de la llibertat d’amortització amb “creació d’ocupació”. Afecta a la farmàcia que iniciï un procés de reformes, etc.

5. Manteniment de la deducció per creació d’ocupació. Afecta sobretot a farmàcies que contractin al seu primer empleat.

6. Supressió de la deducció per inversió de beneficis. Possibilitat d’aplicar en 2014, 2015 i 2016 (beneficis de 2013 i 2014). Afecta a la farmàcia que realitzi reformes, etc.

7. Manteniment de la deducció per creació d’ocupació treballadors discapacitats. Afecta a farmàcies que contractin aquests treballadors.

8. Eliminació de la llibertat d’amortització de béns d’escàs valor i substitució per uns altres límits (300€ valor unitari i límit 25.000 €/any). Afecta a farmàcies en petites inversions.

9. Modificacions importants en guanys patrimonials: supressió dels coeficients d’actualització i limitació dels coeficients d’abatiment. No afecta directament a farmàcia, sí a altres operacions immobiliàries del farmacèutic no relacionades amb el local.

10. Nou supòsit d’exempció de gravamen per a majors de 65 anys condicionat a renda vitalícia (240.000€). No afecta a la farmàcia directament.

11. Nou límit de 8.000€ d’aportació a plans de pensions. Afecta a la farmàcia en via de reducció amb base imposable. Nou suposat rescat anticipat de drets consolidats d’aportacions de 10 anys antiguitat.

12. Ajust a la directiva d’IVA. Sentència TJUE 17/1/2013 ASSUMPTE C-360/11.ARTICULO 8º. Reforma Fiscal IVA. Gener 2015. Afecta a determinats productes dispensats per la farmàcia.

Durant l’any el Fòrum MGOF organitza diferents conferències relacionades amb els àmbits de gestió de l’oficina de farmàcia per tal que els farmacèutics puguin estar al dia. 

Deixa un Comentari

Els comentaris es moderaran. És necessària la identificació de l’autor (nom, cognom i correu electrònic tot i que l’adreça no es publicarà) i que el contingut es refereixi a la temàtica del post. Seran eliminats els comentaris difamatoris o que utilitzin un llenguatge ofensiu.

*

Torna a Dalt
Avís Legal