Estàs aquí: Inici > Opinions del Col·legi > Distribució il·legal de medicaments: el COFB reitera la seva condemna i col·labora amb l’Administració

Distribució il·legal de medicaments: el COFB reitera la seva condemna i col·labora amb l’Administració

13 febrer 2015

cofb.080204-20En relació a la distribució il·legal de medicaments, tant el Col·legi com el conjunt de la corporació, reiteren la seva rotunda condemna a aquestes pràctiques i la seva disposició a col·laborar amb l’Administració per detectar-les i eradicar-les.

El COFB continuarà posant en coneixement de l’Administració qualsevol dada que pugui ser d’utilitat per atacar aquest problema i seguirà actuant amb fermesa i proactivitat en el marc de les competències disciplinàries que atorguen els Estatuts col·legials.

El Consell de Col·legis de Farmacèutics de Catalunya fa temps que treballa en aquesta línia: forma part de la Mesa per a la disponibilitat dels medicaments, conjuntament amb els representants de la distribució farmacèutica a Catalunya, de la Indústria i del Departament de Salut català.

D’altra banda, per evitar les dificultats en l’accés als medicaments que poden causar aquestes pràctiques, juntament amb altres causes, i que afecten tant als usuaris com als farmacèutics que els volen dispensar i no poden, el Col·legi té també en marxa tres circuits:

  • Un sistema de seguiment del desproveïment en les farmàcies de la nostra jurisdicció (CISMED). El COFB s’ha adherit i ara està iniciant les actuacions per implantar el CISMED en les farmàcies de Barcelona.
  • Un sistema que permet, en cas de dificultats econòmiques de les farmàcies per obtenir medicaments, comunicar-ho al Col·legi i trobar solucions.
  • Un circuit de gestió de problemes de dispensació de medicaments conjuntament amb el CatSalut (a través del 061) per als usuaris.

Pel que fa al posicionament, el Col·legi subscriu i comparteix l’escrit que va remetre el 12 de novembre de 2014 el Consejo General de Colegios Farmacéuticos, del que el Col·legi en forma part:

COMUNICADO DE LA ORGANIZACIÓN FARMACÉUTICA COLEGIAL SOBRE LA DISTRIBUCIÓN ILEGAL DE MEDICAMENTOS

La Organización Farmacéutica Colegial, reunida hoy en Comisión de Coordinación Autonómica, CONDENA la distribución ilegal de medicamentos y, MANIFIESTA QUE:

Reitera la máxima colaboración, como ha venido haciendo, con las Administraciones Sanitarias, la Justicia y los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado para perseguir y erradicar cualquier actuación de distribución ilegal de medicamentos.

Suscribe y comparte el escrito de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), trasladado a los Colegios, en el que señala que “siendo conscientes del valor como servicio público y de las actuaciones conformes a la ley de la gran mayoría de las entidades de distribución”, solicita que Consejo, Colegios y farmacias mantengan y refuercen su colaboración “con las autoridades poniendo en su conocimiento cualquier actuación que consideren sospechosa de distribución ilegal de medicamentos”.

Apoya la personación de los Colegios Oficiales de Farmacéuticos en las causas judiciales abiertas, para colaborar con el Ministerio Fiscal en el objetivo de combatir y sancionar la distribución ilegal de medicamentos.

Respalda la iniciativa de la AEMPS de solicitar que se modifique el Código Penal, en trámite parlamentario, para tipificar expresamente como delito la distribución ilegal de medicamentos.

Deixa un Comentari

Els comentaris es moderaran. És necessària la identificació de l’autor (nom, cognom i correu electrònic tot i que l’adreça no es publicarà) i que el contingut es refereixi a la temàtica del post. Seran eliminats els comentaris difamatoris o que utilitzin un llenguatge ofensiu.

*

Torna a Dalt
Avís Legal