Estàs aquí: Inici > Món col·legial > Farmacèutics d’hospital es formen en nutrició artificial

Farmacèutics d’hospital es formen en nutrició artificial

24 febrer 2015

L’atenció farmacèutica en nutrició artificial contribueix a la millora de la qualitat assistencial dels pacients ingressats que precisen suport nutricional. Està centrada en la prevenció i el tractament de la desnutrició hospitalària i en el seguiment nutricional dels pacients que precisen nutrició artificial. És un dels camps en què el farmacèutic d’hospital fa més anys que s’ha integrat a l’activitat assistencial: alguns farmacèutics fa anys que formen part de les unitats de nutrició dels centres hospitalaris, d’altres participen activament en el seguiment nutricional dels pacients amb nutrició artificial i en l’elaboració de les nutricions parenterals en el servei de farmàcia.

Fa més de deu anys, alguns de farmacèutics van formar el grup de treball Grup de Nutrició de Farmacèutics d’Hospitals de Catalunya amb el propòsit de trobar-se periòdicament per portar a terme projectes en comú. Des del any 2013, una de les tasques que tenen entre mans és organitzar el “Curs d’Atenció farmacèutica en nutrició artificial. Nivell avançat” que ha acollit el Col·legi al mes de gener. Montserrat Pons, farmacèutica consultora sènior de l’Hospital Universitari Sagrat Cor, membre del professorat i d’aquest grup de treball, explica que “enguany, l’objectiu del curs ha estat, d’una banda, aprofundir en el coneixement farmacèutic dels preparats de nutrició parenteral i enteral, tècniques d’elaboració, estabilitat, incompatibilitats, etc. i, d’altra banda, revisar el suport nutricional en la malaltia inflamatòria intestinal i la nutrició parenteral en el pacient crític”.

nutricio-artificial 2

Aquesta formació, organitzada conjuntament amb la Societat Catalana de Farmàcia Clínica (SCFC), adreçada a farmacèutics d’hospital, especialistes en farmàcia hospitalària i residents, va servir per ampliar coneixements i proporcionar les habilitats necessàries per poder col·laborar amb l’equip assistencial en el tractament dels pacients amb suport nutricional específic, tant nutrició parenteral com enteral.

Cada una de les sessions ha estat organitzada per tres farmacèutics del grup de nutrició i s’han estructurat en dues parts (teoria i taller de casos clínics). En aquesta edició, com a novetat per a la resolució dels casos clínics, s’ha introduït l’ús d’una aplicació mòbil mitjançant la qual els alumnes han pogut escollir de cada qüestió, la resposta que consideraven correcte. L’objectiu d’emprar aquesta nova eina era aconseguir que aquestes sessions fossin més interactives, amb més implicació per part dels alumnes, i així disposar de més elements per al debat i la reflexió  final.

La sessió de nutrició parenteral (composició, elaboració i estabilitat i preparats tricamerals) va anar a càrrec de David Berlana (Hospital Universitari Vall d’Hebron), Juan González (Consorci Sanitari de Terrassa) i Mònica Sanmartin (Hospital General de Catalunya). La sessió de nutrició enteral (criteris de selecció dels preparats, sistemes d’administració, nutricio-artificial (3)administració de medicaments per sonda) va ser presentada per Cristina Cardells (Hospital Comarcal de l’Alt Penedès), Beatriz Martínez (Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida) i Anna Vila (Fundació Sanitària Mollet). La sessió de nutrició artificial en el pacient amb malaltia inflamatòria intestinal (fisiopatologia de la malaltia, nutrició enteral, nutrició parenteral) la van desenvolupar Raquel Merino (Hospital Sociosanitari Pere Virgili), Maria Teresa Miana (Hospital Clínic de Barcelona) i Montserrat Pons (Hospital Universitari Sagrat Cor). Finalment, a la sessió del pacient crític (actualització, pacient amb insuficiència renal i pacient sèptic, lípids W3: resultats de l’estudi ICULIPID), es va convidar a Àngel Rodríguez (Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida) que va col·laborar de Maria Badia i Elisabet Leiva (Hospital Universitari de Bellvitge). La direcció del curs va anar a càrrec de Tomàs Casasín (vocal d’Hospitals del COFB) i Julio Martínez (president de la Societat Catalana de Farmàcia Clínica).

“La nutrició artificial és un dels camps on els farmacèutics d’hospital podem aportar més experiència i afavorir la nostra integració en equips assistencials multidisciplinars. Com a grup de treball, considerem imprescindible actualitzar els nostres coneixements i els dels nostres residents de manera continuada, i una de les poques activitats que es fan anualment sobre aquest tema, és el curs que organitza el departament de formació i projectes del Col·legi amb la col·laboració de la indústria farmacèutica. Creiem que el curs ha assolit els objectius plantejats i que l’ús de l’aplicació mòbil ha ajudat a millorar la implicació dels alumnes en la resolució dels casos”. Montserrat Pons, Hospital Universitari Sagrat Cor

Amb el patrocini de:

braun

Deixa un Comentari

Els comentaris es moderaran. És necessària la identificació de l’autor (nom, cognom i correu electrònic tot i que l’adreça no es publicarà) i que el contingut es refereixi a la temàtica del post. Seran eliminats els comentaris difamatoris o que utilitzin un llenguatge ofensiu.

*

Torna a Dalt
Avís Legal