Estàs aquí: Inici > Món col·legial > Interpretació de les anàlisis clíniques: aplicació pràctica a la farmàcia assistencial

Interpretació de les anàlisis clíniques: aplicació pràctica a la farmàcia assistencial

16 juny 2015

curs-analisis-cliniquesLa interpretació de proves analítiques és una consulta molt freqüent a la farmàcia assistencial. Últimament han augmentat la varietat i la disponibilitat de les proves de laboratori i alhora la dificultat per interpretar adequadament els resultats. La importància de saber interpretar els resultats de les proves de laboratori per al farmacèutic pot facilitar la seva tasca a l’hora de valorar els paràmetres consultats.

Amb l’objectiu d’adquirir una visió fisiopatològica i clínica que relacioni els resultats analítics i el diagnòstic clínic, aprendre a interpretar el resultats de les proves de laboratori, aplicar la gestió d’aquests coneixements a la resolució de casos pràctics reals i extreure’n reflexions i actituds comunicatives, a més d’afavorir la posada en pràctica de serveis professionals, el Col·legi va organitzar una nova edició del curs “Interpretació de les anàlisi clíniques i aplicació pràctica a la farmàcia assistencial”, que va tenir lloc el passat mes d’abril.

lluisa-juan-analisis-cliniques

“Aquest curs pretén ser una eina pràctica, ja que s’ha anat nodrint de les propostes i preguntes dels assistents de les edicions anteriors. El curs s’organitza de forma bianual, però enguany s’ha fet una nova edició degut a l’elevada demanda de farmacèutics comunitaris interessats. Des del meu punt de vista, la proximitat del farmacèutic comunitari al pacient el converteix en un agent sanitari de primer ordre per solucionar preguntes i inquietuds dels usuaris, sobre la interpretació de les anàlisis clíniques, degut a la complexitat i evolució de les ciències del laboratori clínic” explica Lluïsa Juan, vocal d’Anàlisi del COFB i coordinadora de la formació.

Al llarg de cinc sessions, els alumnes van revisar l’informe del laboratori clínic per conèixer quin són els punts claus en la interpretació clínica, van profunditzar en l’estudi particular de les anèmies, i van fer seguiment del pacient amb anticoagulant, tenint en compte les interaccions medicamentoses. Així també, a la part en què van tractar aspectes bioquímics, van poder valorar les proves per fer el seguiment del pacient amb risc cardiovascular (diabetis, dislipèmia..) i realitzar un càlcul del risc cardiovascular, a banda d’aprendre també aspectes relacionats amb la funció hepàtica, fent un estudi de les hepatitis víriques A,B i C. Així mateix, van portar a terme una valoració de la funció renal tenint en compte el filtrat glomerular i microalbuminúria i van apendre quin pot ser el paper del farmacèutic en el maneig del pacient crònic polimedicat. Finalment, pel que fa a aspectes relacionats amb la microbiologia, van rebre nocions sobre la infecció urinària i el cribratge prenatal no invasiu per prevenir les malalties congènites.

pere-trave-analisis-cliniques

El doctor Pere Travé, doctor en Farmàcia, va impartir el curs

Després de l’exposició teòrica, els alumnes van poder resoldre casos pràctics reals extrets d’analítiques recents aportades per ells mateixos. Les van analitzar i van poder relacionar els conceptes teòrics i la pràctica realitzada. El docent del curs va ser Pere Travé, doctor en Farmàcia, diplomat a l’Institut Pasteur de Paris i especialista en anàlisis clíniques i bioquímica clínica.

Aquesta activitat estava acreditada pel Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries.

 

Deixa un Comentari

Els comentaris es moderaran. És necessària la identificació de l’autor (nom, cognom i correu electrònic tot i que l’adreça no es publicarà) i que el contingut es refereixi a la temàtica del post. Seran eliminats els comentaris difamatoris o que utilitzin un llenguatge ofensiu.

*

Torna a Dalt
Avís Legal