Estàs aquí: Inici > Notícies farmàcia > Paper de la farmàcia comunitària en la prevenció i control de l’MPOC

Paper de la farmàcia comunitària en la prevenció i control de l’MPOC

16 desembre 2015

El Pla interdepartamental d’atenció i el Programa de prevenció i atenció a la Interacció social i sanitària cronicitat del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya van organitzar el 10 de desembre la “Jornada de debat 2.0: model integrat en l’atenció de les persones amb MPOC a Catalunya” amb l’objectiu de reflexionar sobre la multiplicitat d’agents implicats en l’atenció de la malaltia pulmonar obstructiva crònica (MPOC) i el valor que cadascú aporta. La jornada també volia emfatitzar la necessitat d’aplicar bones pràctiques col·laboratives per a l’abordatge òptim de la malaltia i aportar elements crítics d’èxit per a l’atenció integrada de l’MPOC en contextos de complexitat.

Foto-EPOC2.0-1

El doctor Felip Burgos durant la seva intervenció a la jornada

El doctor Felip Burgos, infermer del Centre Diagnòstic Respiratori (ICR) de l’Hospital Clínic de Barcelona i membre del grup d’investigació de l’estudi FarmaEPOC, va presentar a la ponència “Paper de la farmàcia comunitària en la prevenció i control de l’MPOC” l’experiència i els resultats d’aquest projecte de cribratge oportunista de l’EPOC a les farmàcies comunitàries.

Burgos va fer una introducció de l’epidemiologia de l’MPOC, destacant l’alta prevalença, mortalitat i morbiditat, així com el seu alt cost econòmic. Seguidament, va descriure el greu problema que representa el seu infradiagnóstic -de més del 70% a tota Espanya- amb una major incidència en les dones (86%), segons les últimes dades (referència: Underdiagnosis of chronic obstructive pulmonary disease in women: quantification of the problem, determinants and proposed actions, via Pubmed).

L’espirometria és l’instrument fonamental en el diagnòstic de l’MPOC tot i que es troba infrautilitzada (referència: Screening for and early detection of chronic obstructive pulmonary disease, via PubMed). “Per millorar el diagnòstic hem d’implicar a tots els agents sanitaris i la farmàcia comunitària és una peça fonamental: realitza una gran labor en el camp de la prevenció de les malalties i en el seguiment de pacients crònics” explica Burgos, i afegeix: “la deshabituació tabàquica és el millor tractament per l’MPOC i existeix evidència científica que avala la incorporació i integració de les farmàcies en els programes de deshabituació, en cooperació amb els centres de atenció primària i d’atenció hospitalària”.

Actualment la farmàcia comunitària ja participa amb èxit en programes de detecció precoç de malalties com és el cas del càncer colorectal o l’VIH. A l’estudi pioner FarmaEPOC (més informació a l’article Airflow obstruction case finding in community-pharmacies: a novel strategy to reduce COPD underdiagnosis, via PubMed), una iniciativa del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona i la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR), es va demostrar que els farmacèutics estan en contacte amb subjectes de risc de patir l’MPOC -en general són adults de mitjana edat, no estudiats- i també que la farmàcia comunitària és un bon sistema per fer la selecció i estudiar els pacients utilitzant un qüestionari i realitzant una espirometria de qualitat, si s’utilitzen les tecnologies de la informació i comunicació (TIC).

En la seva intervenció a la jornada, Burgos també va destacar el potencial que té la farmàcia comunitària en el seguiment de malalts respiratoris crònics, ja que es tracta d’un servei que està molt estudiat a la bibliografia científica (referència via PubMed: The role of community pharmacists in screening and subsequent management of chronic respiratory diseases: a systematic review i Feasibility and effectiveness of an evidence-based asthma service in Australian community pharmacies: a pragmatic cluster randomized trial) sobretot en dues de les malalties cròniques més prevalents, l’asma i l’MPOC. Pel que fa a aquesta última, s’ha demostrat que la farmàcia comunitària pot incidir amb l’adherència al tractament, la tècnica inhalatòria, la vacunació antigripal i la deshabituació tabàquica. A la presentació es va considerar la necessitat de millorar els lligams entre la farmàcia comunitària i l’atenció primària i es va incidir en el paper de la farmàcia en el tractament de l’MPOC: pot ser un element de valor en el maneig ambulatori de les malalties respiratòries cròniques i en la lluita contra el seu infradiagnòstic. “És necessària la implantació de programes innovadors que puguin contribuir a l’automaneig de l’asma i l’EPOC incidint en malalts amb mal control de la seva malaltia” conclou Burgos (referència: The Role of Community Pharmacies in Respiratory Disease Control, via PubMed).

 

poster-Farmaepoc

Pòster informatiu de les farmàcies que van participar a l’estudi FarmaEPOC realitzant espirometries

La teva farmàcia et pot ajudar a deixar de fumar

El farmacèutic és un professional format en l’àmbit de la promoció de la salut i de la prevenció de la malaltia, fet que l’implica directament en les intervencions de deshabituació tabàquica.

Cada final d’any les consultes per deixar de fumar es fan notar a les farmàcies. Més enllà de productes com els substitutius de nicotina (pegats, xiclets, etc.), les farmàcies de Barcelona ofereixen seguiment als usuaris que decideixin que ho volen deixar. Ho fan a través del Programa de Cessació Tabàquica del Col·legi.

Al nostre web de salut, Farmaceuticonline, podeu consultar el llistat de farmàcies que participen en aquest programa.

Potser també t’interessa:
Publicat un article sobre el paper de les farmàcies comunitàries en el control de les malalties respiratòries (Blog)

Deixa un Comentari

Els comentaris es moderaran. És necessària la identificació de l’autor (nom, cognom i correu electrònic tot i que l’adreça no es publicarà) i que el contingut es refereixi a la temàtica del post. Seran eliminats els comentaris difamatoris o que utilitzin un llenguatge ofensiu.

*

Torna a Dalt
Avís Legal