Estàs aquí: Inici > Món col·legial > Actuació farmacèutica en mal de gola

Actuació farmacèutica en mal de gola

18 febrer 2016

taller-mal-de-gola-strept (5)Quan un pacient es presenta a la farmàcia amb molèsties a la gola, el motiu de consulta és la presència de dolor en el moment de deglutir, un dolor que pot ser més o menys intens. Si bé són moltes les patologies que poden provocar aquest símptoma, la causa més corrent acostuma a ser una faringoamigdalitis aguda. La dificultat principal està en determinar si estem davant d’un quadre víric o bacterià. Si bé les escales de valoració clínica són un bona ajuda per seleccionar els pacients, avui en dia hi ha proves de cribratge ràpides amb un valor predictiu alt que poden detectar la presència d’estreptococ b-hemolític del grup A, principal causant de les infeccions bacterianes a les amigdales, i ajudar a actuar en conseqüència.

mal de gola

Guia d’actuació farmacèutica en mal de gola editada pel Consell i el Departament de Salut

La Guia d’actuació farmacèutica en mal de gola és un protocol que descriu una actuació farmacèutica i promou el desenvolupament professional continuat i protocol·litzat, és fruit de la planificació estratègica d’un nou model de farmàcia comunitària que ha posat en marxa el Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya i el Departament de Salut i el resultat del treball consensuat i l’esforç conjunt de diferents professionals i societats científiques de l’àmbit farmacèutic i mèdic en el marc de convenis de col·laboració interprofessional. Aquesta guia incorpora com a novetat la realització del test Strep A que permet descartar amb certesa una etiologia bacteriana: davant d’un resultat negatiu podrem descartar la presència d’infecció per estreptococ amb un alt grau de seguretat.

Per aprofundir en la clínica del mal de gola, conèixer i aplicar correctament la guia d’actuació farmacèutica en una consulta per aquest símptoma, millorar la intervenció en la indicació farmacèutica i saber utilitzar el test Strep A, el COFB va organitzar un taller el passat 4 de febrer.

taller-mal-de-gola-strept (6)

El farmacèutic comunitari Xavier Boleda

El mal de gola és un dels motius de consulta més freqüenten farmàcia comunitària, i en atenció primària. El seu origen, en la majoria dels casos, és víric i per tant la seva evolució és auto limitada i no requereix, de cap tractament antibiòtic. Malgrat això, tant a la farmàcia comunitària, com en l’atenció primària, sol existir una pressió important perquè aquest problema, lleu però molest, sigui resolt de manera ràpida i eficaç. La falsa percepció per part de molts pacients, que aquest tipus de patologia s’ha de resoldre amb tractaments antibiòtics, la pressió assistencial, i excés de precaucions, fa que es prescriguin antibiòtics, en la majoria dels casos innecessaris” explica Xavier Boleda, farmacèutic comunitari a Barcelona, membre del Grup de Respiratori de SEFAC i un del docents de la formació.

Una prescripció excessiva d’antibiòtics, i un ús incorrecte d’aquests, afavoreixen l’aparició de resistències que, si bé en la comunitat poden no ser vitals, sí ho són en l’àmbit hospitalari. “Cal que des de la farmàcia comunitària es conegui bé aquesta patologia i les tècniques per identificar-la. L’aplicació de tècniques de diagnòstic ràpid com el Strep A permeten identificar aquells casos als que es sospita que la infecció és d’origen bacterià i, per tant, als que és necessari derivar al metge perquè  valori  la necessitat de prescriure un tractament antibiòtic. En la majoria dels casos, l´aplicació de mesures higièniques i medicació pal·liativa és suficient”, matisa Boleda.

Imatges del taller amb el test Strep A:

L’equip docent el van complimentar Josep M. Cots, metge de família i membre del Grup de Treball de Malalties Infeccioses de la semFYC, Maria Estrada, farmacèutica del Departament de Formació i Desenvolupament Professional del COFB, Antoni Ramon, farmacèutic substitut de Barcelona, i Belen Soria, farmacèutica substituta de Mataró. Mercè Barau, vocal de la Junta de Govern del COFB, va coordinar el taller.

taller-mal-de-gola-stept

Mercè Barau, vocal del COFB i coordinadora de la formació, presenta el taller a la sala d’actes del COFB. A la taula, d’esquerra a dreta: Josep M. Cots, Xavier Boleda, Cristina Rodríguez (cap del Departament de Formació i Desenvolupament Professional del COFB) i Maria Estrada

Per a més informació:

Neix la primera Guia d’actuació farmacèutica en mal de gola (Blog)

Amb la col·laboració de:

 LETI-logo

Deixa un Comentari

Els comentaris es moderaran. És necessària la identificació de l’autor (nom, cognom i correu electrònic tot i que l’adreça no es publicarà) i que el contingut es refereixi a la temàtica del post. Seran eliminats els comentaris difamatoris o que utilitzin un llenguatge ofensiu.

*

Torna a Dalt
Avís Legal