Estàs aquí: Inici > Món col·legial > Taller de comparacions indirectes i metanàlisi en xarxa

Taller de comparacions indirectes i metanàlisi en xarxa

23 febrer 2016
comparacions-indirectes-metaanalisi-xarxa (4)

Aurelio Tobías, docent del curs, durant la seva intervenció

“Cada any es comercialitzen nous principis actius i nous medicaments per indicacions on ja tenim diferents tractaments establerts. Les agències reguladores, tant a nivell americà com a nivell europeu, només requereixen a la indústria farmacèutica que el nou medicament hagi demostrat eficàcia i seguretat enfront placebo per donar l’autorització a la seva comercialització. No cal que el nou medicament, per estar disponible en el mercat, hagi demostrat no inferioritat o superioritat en comparació als tractaments ja comercialitzats amb la seva mateixa indicació o per la mateixa patologia” explica Roser Vallès, vocal d’Atenció Primària del COFB: “Això implica que el professional sanitari, quan ha de valorar si el nou medicament li aporta alguna avantatge enfront als tractaments ja coneguts o quan vol establir el lloc en terapèutica d’aquesta novetat, moltes vegades no disposa d’estudis comparatius directes (assaigs clínics, metanàlisi) que li permetin establir correctament quines avantatges o desavantatges li pot aportar aquest nou medicament”.

comparacions-indirectes-metaanalisi-xarxa (3)

Roser Vallès, vocal d’Atenció Primària del COFB, i una de les coordinadores de la formació

“Per intentar pal·liar aquesta manca d’evidència científica en els darrers anys s’estan publicant molts estudis de metanàlisi indirectes i més recentment els metanàlisi en xarxa per intentar establir comparacions entre diferents fàrmacs que no disposen de comparacions directes entre sí” matisa Vallès. El Taller de comparacions indirectes i metanàlisi en xarxa, que va acollir el COFB el passat 4 de febrer, va permetre als assistents introduir aquests conceptes i també els principals models de consistència i inconsistència per a l’anàlisi estadística d’una metanàlisi en xarxa. La formació va anar a càrrec d’Aurelio Tobías, doctor en medicina preventiva i salut pública, llicenciat en ciències i tècnica estadística i diplomat en estadística, investigador científic del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) a l’Instituto de Diagnòstico Ambiental y Estudios del Agua en Barcelona, i investigador visitant en la London School of Hygiene and Tropical Medicine a Londres.

“Els conceptes bàsics de com es fan aquestes comparacions i metanàlisi són molt útils per als farmacèutics clínics perquè ens ajuden a saber interpretar millor els resultats d’aquests estudis i establir la seva rellevància dins l’anàlisi global que fem del lloc en terapèutica de les novetats terapèutiques que constantment estan apareixent en el mercat en les condicions anteriorment descrites” explica Vallès, una de les coordinadores de la formació, juntament amb Esther Amado, vocal a Catalunya de la Sociedad Española de Farmacéuticos de Atención Primaria (SEFAP), Tomàs Casasín, vocal d’Hospitals del COFB, i Julio Martínez, president de la Societat Catalana de Farmàcia Clínica (SCFC).

En el context d’una revisió sistemàtica, una metanàlisi en xarxa és una extensió de la metanàlisi clàssica de comparacions directes en què en lloc de fer una metanàlisi per separat de diversos estudis per al tractament A amb relació al comparador B (A comparat amb B) o per al tractament C respecte del comparador B (C comparat amb B), es fa una valoració de la xarxa completa combinant les comparacions directes i indirectes entre diversos tractaments que competeixen entre sí en la pràctica clínica (A comparat amb B, C comparat amb B i B comparat amb A).

Activitat organitzada conjuntament amb la Societat Catalana de Farmàcia Clínica (SCFC) i la Sociedad Española de Farmacéuticos de Atención Primaria (SEFAP). 

Amb la col·laboració de:

astellas-logo

Deixa un Comentari

Els comentaris es moderaran. És necessària la identificació de l’autor (nom, cognom i correu electrònic tot i que l’adreça no es publicarà) i que el contingut es refereixi a la temàtica del post. Seran eliminats els comentaris difamatoris o que utilitzin un llenguatge ofensiu.

*

Torna a Dalt
Avís Legal