Estàs aquí: Inici > Notícies farmàcia > Comença el pilotatge de la xarxa de farmàcies sentinelles a Catalunya

Comença el pilotatge de la xarxa de farmàcies sentinelles a Catalunya

15 març 2016

medicaments-calaixCatalunya ha començat el pilotatge de la xarxa de farmàcies sentinelles, a través del qual 22 farmàcies barcelonines treballaran conjuntament per aportar informació sobre incidents de seguretat relacionats amb l’ús dels medicaments -com ara el seguiment específic de determinats medicaments-, per monitoritzar-ne l’abús o l’ús recreatiu i per obtenir dades que es puguin integrar en sistemes de vigilància d’altres professionals sanitaris.

Aquesta informació de primera mà ajudaria a planificar actuacions específiques de millora en l’ús dels medicaments a Catalunya, a través d’estratègies d’actuació coordinades entre les institucions sanitàries i col·legials. Així mateix, la constitució d’aquesta xarxa estable de farmàcies sentinelles permetrà obtenir dades vàlides generades per la pròpia dinàmica assistencial i que es podran  integrar en el sistema de vigilància epidemiològica, facilitant una resposta més eficaç dels serveis de salut pública.

Aquest servei ha estat impulsat pel Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya i el Departament de Salut de la Generalitat, en coordinació amb el COF de Barcelona.

En quins camps actuen les farmàcies sentinelles?

Les farmàcies sentinelles intervenen en aquesta xarxa en el marc de tres grans àrees d’actuació, que s’adaptaran a les necessitats de salut més prioritàries definides en funció del moment.

En primer lloc, es troba la farmacovigilància, centrada en la detecció, avaluació, coneixement i prevenció dels efectes adversos dels medicaments. Dins d’aquest camp, els farmacèutics tenen com a funcions principals seguir les alertes farmacèutiques de desproveïment de medicaments -registrant, per exemple, el nombre de pacients que han demanat el medicament afectat-, així com les alertes de qualitat -per garantir, entre d’altres, la correcta retirada dels medicaments en què s’han pogut detectar defectes-.  Alhora, són els encarregats de notificar una sospita de reacció adversa a un fàrmac, vigilar els medicaments subjectes a seguiment addicional –aquells sobre els que es disposa de menys informació, perquè s’ha comercialitzat recentment o perquè la informació que es té sobre el seu ús a llarg termini és limitada-, i seguir la dispensació de la píndola postcoital. En aquest últim cas, la farmàcia sentinella disposa d’un apartat per registrar la dispensació de la píndola de l’endemà per obtenir informació sobre el perfil de les usuàries i altres condicionants que, alhora, poden ser utilitzats per avaluar i/o millorar les estratègies del Programa d’Anticoncepció d’Urgència de Salut Pública.

En segon lloc, els farmacèutics són els responsables de detectar i registrar la sospita d’abús o ús desviat de medicaments amb una finalitat no terapèutica. Amb aquesta acció, contribueixen a donar suport a l’Observatori de Medicaments d’Abús (OMA) en la seva tasca com a òrgan de vigilància epidemiològica i també en el seu estudi del consum a nivell poblacional.

El tercer àmbit en què actuaran serà en la vigilància de determinades malalties, que es durà a terme un cop hagi acabat la prova pilot. L’objectiu és obtenir  informació prèvia a qualsevol diagnòstic per tal que actuï com a complement dels sistemes de vigilància tradicionals. Gràcies a l’enregistrament de consultes de pacients que presenten mateixos símptomes, s’agilitzaria el procés d’identificar noves alertes epidemiològiques.

En aquesta primera fase, el servei l’imparteixen els farmacèutics coordinadors del COF de Barcelona, distribució que garanteix la cobertura de tot el territori de manera representativa d’acord amb el nombre de població potencial atesa. Una vegada finalitzada la prova pilot, que durarà fins al desembre, està previst que la xarxa s’estengui a tot Catalunya, sempre tenint en compte que el nombre de farmàcies voluntàries que hi vulguin participar sigui proporcional a l’estratificació de la població catalana: en principi, s’estima que una xarxa com la proposada hauria de vigilar entre un 2 i 3% de la població, garantint criteris d’equitat territorial i representativitat.

Els farmacèutics, agents de salut de proximitat dins la xarxa sentinella

Existeixen antecedents de combinació entre sistemes de vigilància, constituïts per les xarxes de metges sentinella, i altres fonts d’informació, com les consultes a línies telefòniques d’atenció a la salut dels ciutadans. Per tal d’enfortir la xarxa sentinella, s’ha constatat la necessitat d’integrar agents sanitaris amb diferents perfils professionals que ajudin a obtenir una visió més global de la càrrega de les malalties i els seus factors de risc associats. En aquesta línia, s’ha contemplat al farmacèutic com un agent de salut més que -com a professional pròxim a la població i en la majoria dels casos, la primera via d’entrada de consultes assistencials-, pot aportar dades útils per al conjunt del sistema sanitari que reverteixin en una millora de la salut dels pacients. 

El dia 2 de març va tenir lloc al Col·legi una formació amb els els farmacèutics coordinadors del COF de Barcelona que participen en el pilotatge. Rafel Guayta-Escolies, director de projectes i recerca del Consell, va ser el responsable de presentar la prova pilot, en un acte en què també van participar el president del COFB, Jordi de Dalmases, Glòria Cereza del Centre Autonòmic de Farmacovigilància de Catalunya, Manel Rabanal de la Direcció General d’Ordenació Professional i Regulació Sanitària (Departament de Salut), Xavier Roca de la Subdirecció General de Drogodependències de la Secretaria General de Salut Pública (Departament de Salut), Núria Casamitjana i Maria Perelló del Centre d’Informació del Medicament del COFB, i Ma. José Gaspar de la Direcció General d’Ordenació Professional i Regulació Sanitària (Departament de Salut).

Nota de premsa enviada als mitjans de comunicació (també la podeu consultar a la Sala de Premsa del web institucional)

Deixa un Comentari

Els comentaris es moderaran. És necessària la identificació de l’autor (nom, cognom i correu electrònic tot i que l’adreça no es publicarà) i que el contingut es refereixi a la temàtica del post. Seran eliminats els comentaris difamatoris o que utilitzin un llenguatge ofensiu.

*

Torna a Dalt
Avís Legal