Estàs aquí: Inici > Destacats > Quins són els objectius de la nova Junta de Govern del COF de Barcelona?

Quins són els objectius de la nova Junta de Govern del COF de Barcelona?

22 juny 2016

cofb.160518-a02Vint-i-dues persones formen part de la nova Junta de Govern del Col·legi, que continua presidint Jordi de Dalmases. En aquesta Junta, proclamada electa el passat 26 d’abril, són set les noves incorporacions a l’equip de Govern i s’han produït canvis a secretaria, vicetresoreria, a les vocalies de número 2, 3 i 5, i a les vocalies de Dermofarmàcia i Productes Sanitaris, Distribució, Hospitals i Plantes Medicinals i Homeopatia.

Aquesta renovació, en paraules del President, contribueix al fet que “la mitjana d’edat sigui de menys de 50 anys i a fer possible un relleu generacional que garanteixi seguir en la línia que sempre ha caracteritzat aquest Col·legi: la voluntat d’impulsar la professió per fer arribar també més lluny el que podem oferir als pacients”.

Objectius generals de la Junta de Govern del COFB

 • Continuar fent un Col·legi útil per als col·legiats en tots els àmbits d’exercici, utilitzant tots els mitjans de què disposem per impulsar la professió.
 • Complir amb la nostra responsabilitat en la nostra funció envers la societat, garantint el servei que ofereixen les farmàcies.
 • Buscar la integració dels tres àmbits d’exercici de la farmàcia assistencial: primària, comunitària i hospitalària.
 • En l’àmbit de la farmàcia comunitària, treballar amb la visió d’una farmàcia integrada amb la resta de professionals, que ha de seguir sent assistencial per poder ser.
 • Consolidar la cartera de serveis amb la definició del paper dels farmacèutics en l’atenció als pacients crònics.
 • Seguir potenciant la formació, també online, a través de la plataforma Àgora Sanitària.
 • Millorar la situació de retards en els pagaments del CatSalut.
 • Aprofundir en allò que la situació econòmica no ens ha permès però que ja està en marxa.
 • Ser referents per a l’Administració, altres institucions, els mitjans de comunicació i el conjunt de la societat en tot allò relacionat amb la farmàcia.
 • Defensar el model d’ordenació en el que creiem, perquè garanteix la independència dels professionals i un accés al servei excel·lent per als pacients.

També hem demanat a tots els membres de la nova Junta que ens expliquin quins són els seus objectius per al proper mandat de quatre anys que acabem d’encetar.

Jordi de Dalmases / Francesc Pla / Jordi Casas / Joan Calduch / Núria Bosch / Francesc Llambí / Guillermo Bagaría / Aina Surroca / Josep Manel Llop / Marta Amat / Anna Bach / Lluïsa Juan / Roser Vallès / Marta Alcalde / Ana María Culleré / Cristina Roure / Ramon Bonet / M. Pilar Gascon / Francisca Aranzana / Montserrat Gironès / Josep Allué / Núria Oliva /

Actualització: des del 13 de desembre de 2016, Núria Bosch és la nova vicepresidenta del Col·legi després que Francesc Pla –qui ocupava el càrrec fins aquell moment– presentés la seva dimissió. Per la seva banda, Bosch, que ocupava la posició de vicetresorera, va ser substituïda en el càrrec per Guillermo Bagaria, fins al moment vocal segon. Més informació: nota de premsa (via cofb.org, web pública del COFB)

presidentnJordi de Dalmases. President Veure CV

Volem seguir sent referents en el món col·legial en el compliment de les nostres funcions i ser fidels a una forma de fer Col·legi complint amb:

 • La representació, defensa i suport en l’activitat professional de tots els nostres col·legiats
 • L’òptima execució amb la delegació de l’ordenació farmacèutica.
 • Sent motor de l’impuls i creixement del paper dels farmacèutics en el sistema sanitari, incrementant la nostra contribució a la salut de les persones.

Entrevista al President – via Blog

vicepresidentFrancesc Pla. Vicepresident Veure CV

 • Dotar de contingut professional a la xarxa de recepta electrònica amb què comptem. Més enllà de garantir el seu funcionament per fer més eficient els procediments de dispensació o facturació, volem que sigui l’eina que ens permeti treure el màxim profit al nostre potencial professional a través del potencial tecnològic.
 • Treballar per consolidar i avançar en l’oferta de serveis als col·legiats, a través de COFBServeis. 

secretariJordi Casas. Secretari Veure CV

 • Transformació digital del COFB, per agilitzar la tramitació de les gestions col·legials i facilitar-ne l’accés als col·legiats a través de la web, porta de referència per a les seves consultes.
 • Promoure la incorporació dels procediments de Bones Pràctiques en tots els àmbits de la professió, donat el seu elevat compromís amb la qualitat del servei farmacèutic.
 • Elaboració i aprovació del codi de conducta d’alts càrrecs del Col·legi, tal com estableix la Llei de Transparència.

tresorerJoan Calduch. Tresorer Veure CV

El COFB és un instrument útil per a la nostra promoció professional, i també ho és per defensar un sistema de salut de qualitat. Vull un COFB que també cooperi a desplegar iniciatives enfocades al desenvolupament econòmic i social incorporant la millora de medi ambient i el desenvolupament sostenible.

Vull doncs un COFB transformador a partir d’unes finances solvents i intel·ligibles, compatibilitzant-ho amb una gestió acurada que permeti minimitzar l’esforç econòmic dels seus membres.

vicetresoreraNúria Bosch. Vicetresorera Veure CV

 • Treballar per reforçar la comunicació, eina que ens ha de permetre apropar el Col·legi a tots els col·legiats, i potenciar la comunicació en ambdós sentits.
 • Valorar quina informació és més important per al farmacèutic en les seus diferents àmbits d’actuació i treballar per assegurar una informació de qualitat, dinàmica i adaptada a les noves tecnologies.
 • Continuar potenciant la comunicació amb la societat, posant en valor la professió farmacèutica i les seves diferents línies de treball. Analitzar i aprofitar les possibilitats que ens ofereixen les noves tecnologies per apropar-nos als usuaris.
 • Desenvolupar eines de gestió que ajudin a simplificar la feina en el dia a dia del farmacèutic, eines que permetin que el farmacèutic es pugui centrar en les tasques que aportin més valor a la seva professió.
 • Pressupostàriament, analitzar la possibilitat de desenvolupar nous projectes i col·laborar per desenvolupar una farmàcia de futur.

vocal1Francesc Llambí. Vocal 1 Veure CV

 • Col·laborar en la tasca de divulgació de la formulació a diverses àrees mèdiques, bàsicament amb l’organització de cursos.
 • Treballar per la formació del farmacèutic formulador oferint cursos en diferents aspectes galènics i explorant algunes àrees poc treballades fins ara com veterinària i cosmètica.
 • Realitzar projectes amb formularis en àrees que tenen un valor assistencial afegit com el que hem dut a terme en pal·liatius (i que a més ens obren portes de contacte amb aquests col·lectius).
 • Treballar per la “normalització” de la formulació en l’àmbit de la prestació pública (en especial incorporant del tot a RE i modernitzant el petitori de principis actius. En aquest període només ho hem aconseguit en pediatria).
 • Recuperar la funció del grup de treball al Consejo amb col·laboració en especial amb COF Madrid per assolir nous objectius.

vocal2Guillermo Bagaría. Vocal 2 Veure CV

 • Difondre entre el nostre col·lectiu els diferents serveis tant de cartera com de catàleg que pot oferir la nostra professió.
 • Ampliar el ventall de serveis i projectes en el que participa el farmacèutic esdevenint un agent de salut integrat en el sistema sanitari tant de l’àmbit públic com privat.
 • Garantir la viabilitat econòmica dels nous projectes en els quals participi el col·lectiu.
 • Col·laborar de forma propera amb altres actors de l’àmbit de la farmàcia comunitària per desenvolupar els serveis professionals.

vocal3Aina Surroca. Vocal 3 Veure CV

M’incorporo com a nou membre a la Junta sobretot amb molta il·lusió i ganes de fer avançar plegats la nostra professió. Crec que el futur passa per la farmàcia assistencial. Les principals àrees on m’agradaria centrar els meus esforços són:

 • Col·laborar en projectes que ajudin a consolidar nous serveis o eines de treball perquè la farmàcia comunitària desenvolupi tot el seu potencial.
 • Potenciar l’atenció en la indicació farmacèutica i intervenció en símptomes menors o de baixa complexitat, on la farmàcia comunitària juga un paper fonamental.
 • Fomentar l’intercanvi d’experiències professionals i la gestió del coneixement, consolidant les accions de formació continuada, buscant l’excel·lència en els continguts, innovant en formats i introduint noves eines tecnològiques.

vocal4nJosep Manel Llop. Vocal 4 Veure CV

En un escenari de canvis i incerteses cal que la professió farmacèutica sàpiga revertir les amenaces. És per això que durant aquesta nova etapa continuaré donant suport en els àmbits de la meva expertesa en la farmàcia hospitalària, primària i comunitària fent especial èmfasi en els projectes professionals i científics que posicionin la corporació farmacèutica com sector de salut de primera línia.

vocal5Marta Amat. Vocal 5 Veure CV

Contenta per la importància que té haver recuperat la representació dels farmacèutics substituts i adjunts dins la Junta, les meves propostes a implementar durant aquesta legislatura es centraran en:

 • Transmetre la importància dels farmacèutics substituts i adjunts en la gestió assistencial de l’oficina de farmàcia, formant tàndem amb el farmacèutic titular.
 • Poder fer forta l’oficina de farmàcia potenciant la implicació dels farmacèutics no titulars en nous projectes assistencials.
 • Incrementar la participació en la formació continuada del nostre col·lectiu.
 • Incrementar la presència de farmacèutics substituts i adjunts en congressos i jornades farmacèutiques.
 • Organitzar reunions d’intercanvi per compartir dubtes, inquietuds i novetats sobre àrees de treball diverses.
alimentacioinutricionAnna Bach. Vocal d’Alimentació i Nutrició Veure CV

 • Dotar al farmacèutic de formació científica actualitzada en l’àrea d’alimentació, nutrició i dietètica. Això ho volem fer tant en continguts com en metodologia, entorn presencial i online.
 • Consolidar el paper del farmacèutic com a professional promotor de la salut en temes de consell i educació nutricional.
 • Portar la presència del farmacèutic més enllà del taulell a altres entorns on pot aportar valor i reivindicar el seu paper com a agent sanitari en l’àmbit de l’alimentació, ja sigui en xarxes socials, esdeveniments esportius, etc.
 • Proporcionar l’accés a eines útils per al farmacèutic d’oficina de farmàcia (guies i/o fitxes sobre consell alimentari per diferents indicacions, base de dades d’interaccions aliment-medicament-plantes).
 • Fomentar el desenvolupament de projectes en aquesta àrea de coneixement en el marc de la multidisciplinarietat.
 • Continuar amb l’activitat dels actuals grups de treball. Grup de Complements alimentosos i el seu subgrup de Complements alimentosos i esport, i el Grup de Promoció de la Salut i el seu subgrup d’Envelliment saludable i actiu.

analisiLluïsa Juan. Vocal d’Anàlisi Veure CV

 • El laboratori clínic constitueix una eina essencial per a la presa de decisions relacionades amb el diagnòstic i tractament de diverses malalties. Segons la bibliografia, més del 70% de les decisions mèdiques es prenen basant-se en dades proporcionades pels laboratoris clínics. Per aquest motiu, l’exigència i rigor per exercir la professió des de les diferents especialitats, anàlisis clíniques-bioquímica clínica, microbiologia, genètica i immunologia, a les quals poden accedir els farmacèutics, fa que necessitem una formació continuada de qualitat.
 • Assessorar al President i a la Junta en temes relacionats amb les diferents especialitats, convocatòria de places, formació, etc.
 • Fomentar el coneixement dels farmacèutics col·legiats en temes d’anàlisis clíniques, pel seu paper d’agent sanitari de primer ordre molt proper al pacient.
 • Exposar els problemes dels membres de la vocalia a la Junta per a la recerca de solucions, sempre que sigui possible.

atencioprimariaRoser Vallès. Vocal d’Atenció Primària Veure CV

 • Fomentar el paper del farmacèutic d’Atenció Primària com a figura clau en la coordinació entre els diferents nivells assistencials pel que fa a l’ús racional del medicament.
 • Oferir i promoure activitats formatives d’interès per al farmacèutic d’aquest àmbit i que l’ajudin al seu desenvolupament professional de qualitat.
 • Col·laborar en la implementació i desenvolupament de la nova especialitat de Farmàcia Hospitalària i d’Atenció Primària.
 • Fomentar la col·laboració i el treball en equip amb la resta de companys farmacèutics per augmentar la qualitat assistencial i garantir la sostenibilitat en relació amb l’ús dels medicaments.

dermofarmaciaiproductessanitarisMarta Alcalde. Vocal de Dermofarmàcia i Productes Sanitaris Veure CV

 • Continuar amb els grups de treball creats fins ara, per tal de buscar noves oportunitats de creixement de la farmàcia en l’àrea de la dermofarmàcia.
 • Potenciar la formació especialitzada dels farmacèutics tant en dermofarmàcia, com en cosmètica i màrqueting, per tal d’aconseguir personal realment especialitzat i que d’aquesta forma la dermofarmàcia pugui ser un motor dinamitzador de les nostres farmàcies. D’altra banda, també volem fomentar la formació dels farmacèutics en noves tecnologies per tal d’incrementar la presència de les farmàcies a la xarxa.
 • Continuar participant en programes i campanyes sanitàries en àmbit de la dermofarmàcia per tal de consolidar el nostre paper com a educadors sanitaris i promotors de la salut.

distribucionAna María Culleré. Vocal de Distribució Veure CV

Em proposo continuar amb la línia de treball que el Col·legi ha estat duent a terme durant els últims anys. Pretenc que es tracti d’una vocalia participativa, oberta a tothom i que ofereixi una formació continuada als farmacèutics de la distribució. D’aquesta manera, considero que es potenciarà el desenvolupament professional i, al mateix temps, s’oferirà suport a les tasques que duen a terme les entitats de distribució.

hospitalsCristina Roure. Vocal d’Hospitals Veure CV

M’agradaria acostar el COFB  als farmacèutics d’hospital, que el coneguéssim millor, que utilitzéssim el que ja ens ofereix i que desenvolupéssim nous projectes. També m’agradaria contribuir al fet que els farmacèutics de tots els entorns d’atenció (comunitat, atenció primària, hospitals i àmbit residencial), treballéssim plegats al voltant de les necessitats de les persones.

industrianRamon Bonet. Vocal d’Indústria Veure CV

La línia estratègica de la vocalia per aquesta legislatura estarà necessàriament marcada per un projecte que ha de canviar les regles de joc del medicament en el canal farmacèutic i que té un impacte significatiu en els que estem desenvolupant la nostra activitat a la indústria farmacèutica: la serialització unitària d’envasos i la implantació dels dispositius antifalsificació.

Mantenir permanentment actualitzats els farmacèutics sobre l’evolució d’aquest projecte s’afegirà al compromís amb la formació continuada, el desenvolupament de la professió en l’entorn industrial (en qualsevol dels àmbits de la indústria i en qualsevol de les indústries on un professional farmacèutic pot tenir cabuda) i la interacció amb els professionals dels diferents estaments de la cadena farmacèutica que han marcat la trajectòria de la vocalia els darrers anys.

investigacioidocencianM. Pilar Gascón. Vocal d’Investigació i Docència Veure CV

 • Instaurar un sistema de Desenvolupament Professional Continuat que comporti el procés d’actualització i millora competencial permanent del farmacèutic.
 • Contribuir al fet que els nous serveis professionals es consolidin a les farmàcies comunitàries.
 • Promoure activitats de recerca en l’àmbit farmacèutic assistencial.

oficinadefarmacianFrancisca Aranzana. Vocal d’Oficina de Farmàcia Veure CV

Volem fer un pas més per consolidar la relació entre els farmacèutics comunitaris, facilitant una comunicació fluida entre el Col·legi i els professionals a través d’una xarxa de coordinadors que s’ampliarà amb la implicació dels farmacèutics delegats.

Entre tots hem d’aconseguir estar presents als espais on es parla de salut i de salut comunitària, perquè tenim molt a dir i a aportar per aconseguir millors resultats per als pacients en col·laboració amb la resta d’agents sanitaris. Tinc el convenciment que el fet de treballar conjuntament, compartir experiències, iniciatives i activitats, ens permetrà arribar més lluny.

ortopediaMontserrat Gironès. Vocal d’Ortopèdia Veure CV

Durant els últims quatre anys hem:

 • Consolidat el Màster d’Ortopèdia com a referent pel que fa a ortopèdia especialitzada.
 • També hem reafirmat la nostra presència en els òrgans de l’Administració i del sector sanitari, participant en la comissió tècnica d’elaboració de prestacions ortoprotètiques pel nou catàleg del CatSalut.

Per a la pròxima legislatura proposo:

 • Crear grups de treball dins la vocalia, per tal d’atendre i treballar els temes que més interessin a la farmàcia comunitària i als farmacèutics amb l’especialització de tècnics (autoritzats a la fabricació d’ortesis a mida).
 • Dinamitzar la nostra secció en la web del Col·legi per aconseguir ser el referent tant en informació (novetats, fires, proveïdors), consulta tècnica i actualitat diversa en ortopèdia (novetats catàleg CatSalut, canvis legislatius, resums de sessions al Col·legi, etc.).

OK alluéJosep Allué. Vocal de Plantes Medicinals i Homeopatia Veure CV

 • Seguir en l’excel·lent feina de l’anterior vocal.
 • Facilitar al farmacèutic l’ús de les plantes medicinals com a eina d’elecció.
 • Refermar els medicaments homeopàtics com a eina terapèutica.
 • Comunicar a la població el treball professional del farmacèutic en ambdues àrees.
 • Formar tècnicament, científica i professional als farmacèutics i als seus col·laboradors.
 • Col·laborar i promoure la investigació i els estudis relatius a ambdues àrees.

salupublicanNúria Oliva. Vocal de Salut Pública Veure CV

 • Impulsar i continuar fomentant el paper del professional farmacèutic dins de l’àmbit de la salut pública.
 • Difondre i defensar les oportunitats de desenvolupament professional del nostre col·lectiu en els diferents àmbits vinculats amb salut pública.
 • Establir lligams amb els col·lectius farmacèutics que desenvolupen la seva activitat en altres àmbits per tal de crear vincles de treball que repercuteixin en la millora de la salut de la població.

Deixa un Comentari

Els comentaris es moderaran. És necessària la identificació de l’autor (nom, cognom i correu electrònic tot i que l’adreça no es publicarà) i que el contingut es refereixi a la temàtica del post. Seran eliminats els comentaris difamatoris o que utilitzin un llenguatge ofensiu.

*

Torna a Dalt
Avís Legal