Estàs aquí: Inici > Món col·legial > La seguretat en la preparació i l’administració de fàrmacs bioperillosos

La seguretat en la preparació i l’administració de fàrmacs bioperillosos

27 juliol 2016

farmacs-bioperillosos (6)

Els Serveis de Farmàcia dels hospitals reben, emmagatzemen, distribueixen i moltes vegades preparen medicaments que són potencialment perillosos per a la salut dels treballadors del centre i acompanyants dels pacients. La preocupació dels representants sindicals, de les Unitats Bàsiques de Prevenció de riscos laborals i dels responsables dels serveis ha crescut en els últims anys i s’ha encetat un procés global de revisió de l’estat de la qüestió, enfocant com i amb què s’ha de protegir al personal. És per aquesta raó que la Societat Catalana de Farmàcia Clínica (SCFC) i el COFB van organitzar una jornada de reflexió, el 26 de maig, a la qual es van convidar experts en la matèria, personal d’infermeria i caps de Servei de Farmàcia. Van coordinar l’acte Tomàs Casasin, anterior vocal d’Hospitals del Col·legi, i Julio Martínez, president de la SCFC.

Joan A. Schoeneneberger, un dels ponents de la jornada, resumeix els aspectes més destacats:

farmacs-bioperillosos (1)

Xavier Guardino (INSHT)

La sessió, que va aplegar un nombrós públic professional, es va iniciar amb la presentació del tema i dels ponents per part del president de la SCFC el Julio Martinez. El primer ponent, Xavier Guardino, enginyer químic i director del Departament d’Informació i Documentació del Centro Nacional de Condiciones de Trabajo de l’Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT), va explicar la recent “Nota Tècnica de Prevenció 1051” del INSHT, en la que es posen al dia les recomanacions dels organismes oficials sobre la qüestió. Va fer un repàs històric del problema de la contaminació dels espais de treball hospitalaris amb restes de citostàtics, del context legal i normatiu en el qual ens movem actualment i de com a parer seu s’hauria de reforçar la lluita contra aquesta contaminació amb noves mesures.

farmacs-bioperillosos (3)

Jose Luis Poveda (Hospital La Fe de València)

El següent ponent, Jose Luis Poveda, cap de Servei de Farmàcia de l’Hospital La Fe de València, va presentar els resultats de l’aplicació d’un ambiciós i alhora exitós programa que tenia com a objectiu reduir de forma dràstica la presència de restes de fàrmacs perillosos als diferents recintes i àmbits de treball. Un dels aspectes més destacats del pla que l’Hospital La Fe de València va aplicar va ser la utilització de sistemes de transferència tancats en la preparació d’injectables junt amb altres mesures tècniques i organitzatives que va explicar de forma detallada. També va assenyalar que els objectius es van assolir després de bastants mesos d’intens treball, amb un ampli programa de formació del personal i la necessària demostració amb metodologia científica de l’efectivitat de les mesures endegades.

farmacs-bioperillosos (4)

Yvonne Fernández (Fundació Puigvert)

Seguidament Yvonne Fernández, responsable de la unitat de Prevenció de Riscos Laborals de la Fundació Puigvert, va fer un repàs exhaustiu dels Equips de Protecció Individual (EPIs) disponibles en l’àmbit de la preparació de medicaments perillosos i de les característiques que s’han de tenir en consideració quan es seleccionen. Els EPIs són un complement indispensable a utilitzar junt amb la resta de tecnologies a l’abast com les cabines de seguretat biològica o els sistemes de transferència tancats.

La segona part de la sessió es va iniciar amb la intervenció d’Anna de Arriba, infermera de l’Hospital de Dia IOB Quirón Barcelona, que va explicar com aborda l’administració de medicaments perillosos el personal d’infermeria de les unitats de tractament. De la seva intervenció cal destacar que les preparacions medicamentoses que arriben del Servei de Farmàcia han de venir munits d’equips purgats amb solucions netes i que en l’administració s’utilitzen equips amb diferents ports que un cop connectats a les preparacions ja no s’han de desconnectar.

farmacs-bioperillosos (5)

Anna de Arriba (Hospital de Dia IOB Quirón Barcelona)

farmacs-bioperillosos (8)

Joan A. Schoeneneberger (Hospital Arnau de Vilanova, Lleida) i Raquel López (Fundació Puigvert)

A continuació els responsables de Servei de Farmàcia, Raquel López (Fundació Puigvert) i Joan A. Schoeneneberger (Hospital Arnau de Vilanova, Lleida), van exposar el seu punt de vista sobre la qüestió a debat. És un fet que tant hospitals monogràfics com La Clínica Puigvert com hospitals generals com l’Arnau de Vilanova gestionen medicaments perillosos, considerant com a tals els que figuren a la llista del Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional (NIOSH). Els centres tenen la missió de disposar d’informació actualitzada sobre el grau de perillositat dels medicaments que gestiona i assegurar que els que ho siguin es manipulen adequadament per tal d’evitar qualsevol contacte dels treballadors, pacients i acompanyants. Amb aquest objectiu és convenient dissenyar plans especials per a la utilització de medicaments perillosos, plans que hauran de ser impulsats per comissions multidisciplinàries i abordar tots i cadascun dels punts sensibles: la recepció, l’emmagatzemament, la preparació per a l’administració, la dispensació i la mateixa administració.

Finalment, es va discutir el tema de la perillositat dels medicaments en investigació que moltes vegades és molt desconeguda i que obliga a investigadors u personal de les àrees implicades a aplicar el principi de la prudència.

Com a conclusió de la jornada es desprèn la necessitat d’estudiar i avaluar les diferents opcions tecnològiques disponibles per millorar la seguretat del personal  que manipula medicaments perillosos, amb especial interès pel que fa a l’ús de sistemes de transferència tancats en la preparació de medicaments injectables.  

farmacs-bioperillosos (2)

Amb la col·laboració de: 

BECTON_DICKINSON

Deixa un Comentari

Els comentaris es moderaran. És necessària la identificació de l’autor (nom, cognom i correu electrònic tot i que l’adreça no es publicarà) i que el contingut es refereixi a la temàtica del post. Seran eliminats els comentaris difamatoris o que utilitzin un llenguatge ofensiu.

*

Torna a Dalt
Avís Legal