Estàs aquí: Inici > Món col·legial > Interpretació de les anàlisis clíniques i actualització en ciències de laboratori clínic

Interpretació de les anàlisis clíniques i actualització en ciències de laboratori clínic

30 agost 2016

interpretacio-analisi-cliniques-2016 (2)Curs “Interpretació de les anàlisis clíniques i aplicació pràctica”

Quan fa atenció al ciutadà, el farmacèutic comunitari rep nombroses consultes referides a la interpretació de proves analítiques. Últimament, han augmentat la varietat i la disponibilitat de les proves de laboratori i al mateix temps la dificultat per interpretar adequadament els resultats. La importància de saber interpretar els resultats de les proves de laboratori facilita la tasca del farmacèutic a l’hora de valorar els paràmetres consultats.

Amb l’objectiu d’adquirir una visió fisiopatològica i clínica que relacioni els resultats analítics i el diagnòstic clínic, d’aprendre a interpretar els resultats de les proves de laboratori que l’usuari consulta al professional de la salut, i també d’aplicar la gestió d’aquests coneixements a la resolució de casos pràctics reals i extreure’n reflexions i actituds comunicatives en farmàcia assistencial, afavorint la posada en pràctica de serveis professionals, es va organitzar el curs “Interpretació de les anàlisis clíniques i a plicació pràctica”. La formació va tenir lloc al COFB al mes d’abril i va anar a càrrec del doctor en farmàcia i diplomat a l’Institut Pasteur de Paris, Pere Travé, especialista en anàlisis clíniques i bioquímica clínica. Va estar coordinat per Lluïsa Juan, vocal d’Anàlisis Clíniques del COF de Barcelona.

interpretacio-analisi-cliniques-2016 (1)

Pere Travé, docent del curs

Adreçat a farmacèutics comunitaris i altres professionals de la salut que volen actualitzar els coneixements, comprendre, explicar i interpretar els resultats de les proves analítiques, la metodologia del curs es va basar en una exposició teòrica amb resolució de casos pràctics reals extrets d’analítiques recents aportades pels alumnes que estan especialment interessats a resoldre, analitzar i relacionar els conceptes teòrics i la pràctica feta.

Al llarg de cinc sessions els alumnes assistents van conèixer els punts claus en la interpretació clínica, realitzar un estudi particular de les anèmies, fer seguiment del pacient amb anticoagulant valorant l’INR i les interaccions medicamentoses. Pel que fa a la bioquímica, van valorar les proves per fer el seguiment del pacient amb risc cardiovascular (diabetis, dislipèmia…) i calcular el risc cardiovascular; quant a funció hepàtica, es van estudiar les hepatitis víriques A, B i C, i es va realitzar una valoració de la funció renal (filtrat glomerular i micro albuminúria i estudi del  paper del farmacèutic en la gestió del pacient crònic polimedicat). Finalment, en microbiologia es va tractar la infecció urinària i en cribratge prenatal no invasiu la prevenció de malalties congènites.

El curs va tenir una valoració mitjana general de 9 per part dels alumnes assistents.

IV curs d’actualització de ciències de laboratori clínic

curs-actualitzacio-ciencies-laboratori-clinic (2)

Sessió del curs impartida per Eva González (Hospital Clínic)

El curs, que va començar a l’octubre i finalitzar el passat 15 de juny, estava pensat per fomentar la comunicació d’experiències amb vista a prendre decisions a qualsevol nivell de responsabilitat del laboratori clínic, ja que és una de les millors eines per contribuir al progrés dels professionals i de les organitzacions.

Les diferents sessions van aprofundir en els conceptes de gestió i d’organització dels laboratoris clínics per arribar a totes les tasques de direcció amb la utilització correcta dels recursos humans i tècnics a l’abast i van proporcionar els coneixements que permeten als professionals establir una millora continuada en la qualitat dels laboratoris clínics. Gràcies a aquesta formació, els alumnes han après a optimitzar els recursos i millorar els processos relacionats amb el laboratori clínic i l’activitat que desenvolupa per millorar l’atenció al pacient.

curs-actualitzacio-ciencies-laboratori-clinic (1)

Lluïsa Juan, vocal d’Anàlisi i una de les coordinadores del curs

Equip docent de la formació: Aurora Blanco, doctora en medicina i cirurgia, especialista en bioquímica clínica, responsable de la Unitat de Gestió Qualitològica, del Laboratori Clínic de l’Hospital Universitari de Bellvitge; Xavier Bonfill, doctor en medicina, especialista en oncologia mèdica i en medicina preventiva i salut pública, director del Servei d’Epidemiologia Clínica i Salut Pública de l’Hospital de Sant Pau, director del Centre Cochrane Iberoamericà, professor titular de la Universitat Autònoma de Barcelona; Luz M. Cruz, llicenciada en farmàcia, especialista en bioquímica clínica, facultativa de la Unitat de Bioquímica d’Urgències, Laboratori Clínic Hospital Vall d’Hebron (Barcelona, ICS, Gerència, Àrea Territorial Metropolitana Centre); Eva González, doctora en bioquímica i enginyera tècnica en informàtica de sistemes, especialista, Servei d’Immunologia i de l’àrea operativa Core de Biologia Molecular, Centre de Diagnòstic Biomèdic, Hospital Clínic; Juanjo Hernández, especialista en bioquímica clínica, coordinador de nous projectes del Laboratori de Referència de Catalunya; M. Antònia Llopis, doctora en medicina i cirurgia, especialista en anàlisis clíniques, cap de Servei del Laboratori Clínic del CAP Dr. Robert, de Badalona, Àrea Territorial Metropolitana Nord; Cristian Morales, llicenciat en farmàcia, especialista en anàlisis clíniques, facultatiu en la Secció d’Hematologia i Hemostàsia al Laboratori Clínic Barcelonès Nord i Vallès Oriental (Badalona, ICS, Àrea Territorial Metropolitana Nord); Mariona Pascal, doctora en biomedicina i llicenciada en farmàcia, especialista en immunologia, Servei d’Immunologia, Centre de Diagnòstic Biomèdic, Hospital Clínic de Barcelona, responsable del laboratori d’immunoal·lèrgia, investigadora del grup de recerca IRCE de l’IDIBAPS, Universitat de Barcelona; i Anna Sancho, llicenciada en farmàcia, especialista en anàlisis clíniques, facultativa en laboratori d’urgències d’hematologia del Laboratori Clínic de l’Hospital Universitari de Bellvitge, Àrea Territorial Metropolitana Sud.

Curs coordinat per Luisa Álvarez, doctora en Farmàcia, coordinadora de la qualitat del Centre de Diagnòstic Biomèdic de l’Hospital Clínic de Barcelona, especialitzada en bioquímica clínica, i Lluïsa Juan, doctora en Farmàcia, responsable de Laboratori d’Urgències de CatLab-Hospital de Martorell, especialitzada en bioquímica clínica i vocal d’Anàlisis Clíniques del COF de Barcelona. La formació estava organitzada conjuntament amb la Secció de Gestió de l’Associació Catalana de Ciències del Laboratori Clínic.

Potser també t’interessa:

  • IIIII I edició del curs d’actualització de ciències del laboratori clínic (Blog)

Curs amb la col·laboració de:

 ACCLC-logo

Deixa un Comentari

Els comentaris es moderaran. És necessària la identificació de l’autor (nom, cognom i correu electrònic tot i que l’adreça no es publicarà) i que el contingut es refereixi a la temàtica del post. Seran eliminats els comentaris difamatoris o que utilitzin un llenguatge ofensiu.

*

Torna a Dalt
Avís Legal