Estàs aquí: Inici > Notícies farmàcia > Farmacovigilància: què és i què fan les farmàcies

Farmacovigilància: què és i què fan les farmàcies

7 octubre 2016

farmacovigilanciaLa farmacovigilància és la detecció, avaluació, coneixement i prevenció dels efectes adversos dels medicaments. Va néixer als anys 60, quan a partir dels efectes adversos descoberts amb la talidomida, es van començar a instaurar sistemes de recollida sistematitzada de notificacions sobre reaccions adverses a medicaments. En aquest sentit, la notificació espontània ha ajudat a identificar molts efectes adversos i ha ajudat a conèixer el seu curs clínic i el seu pronòstic.

Amb el pas dels anys, aquesta farmacovigilància basada en la notificació s’ha anat recolzant d’altres sistemes de detecció de reaccions adverses com els estudis observacionals, les revisions sistemàtiques d’assaigs clínics, les metanàlisis i, més recentment, les grans bases de dades.

D’altra banda i d’acord amb el Reial decret legislatiu 1/2015, de 24 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la llei de garanties i ús racional dels medicaments i productes sanitaris, els professionals sanitaris tenen el deure de comunicar amb celeritat, als òrgans competents en matèria de farmacovigilància de cada Comunitat Autònoma, les sospites de reaccions adverses de les que tinguin coneixement i que poguessin haver estat causades pels medicaments.

La Comissió de Farmacovigilància està formada pel Departament de Salut, la Fundació Institut Català de Farmacologia i el Consell de Col·legis de Farmacèutics de Catalunya. La feina realitzada per les farmàcies és una tasca molt important a l’hora d’identificar i notificar de manera precoç els possibles riscos associats a l’ús dels medicaments, així com continuar treballant en la millora de la seva seguretat.

El paper de la farmàcia, últimes dades

De les 925 notificacions de sospita de reaccions adverses rebudes al Centre de Farmacovigilància de Catalunya durant el primer semestre del 2016, 70 notificacions s’han enviat des de les farmàcies, el que representa un 29,4% de les que es realitzen en l’àmbit extrahospitalari. En cinc dels casos notificats, els medicaments implicats estan sotmesos a seguiment addicional (identificats amb un triangle negre invertit ): alogiptina-metformina (1 cas), dapagliflozina (1), vacuna meningococ grup B (1), vareniclina (1) i vilanterol-fluticasona (1).

Què es notifica?

  • sospites de reaccions per medicaments nous o en seguiment, identificats amb el pictograma ▼
  • sospites de reaccions desconegudes
  • sospites de reaccions greus, mortals o que provoquin ingrés o allargament de l’hospitalització, discapacitat o malformacions congènites
  • sospites de reaccions en poblacions especials: gent gran, nens, embarassades, persones amb malaltia hepàtica o renal…

Com es notifica? Via Internet a través del web  www.targetagroga.cat, enviant una targeta groga de notificació o trucant al 93 489 43 28.

El Departament de Salut també recull informació sobre la Farmacovilgilància al seu espai web de Medicaments i Farmàcia.

Potser també t’interessa:

Deixa un Comentari

Els comentaris es moderaran. És necessària la identificació de l’autor (nom, cognom i correu electrònic tot i que l’adreça no es publicarà) i que el contingut es refereixi a la temàtica del post. Seran eliminats els comentaris difamatoris o que utilitzin un llenguatge ofensiu.

*

Torna a Dalt
Avís Legal