Estàs aquí: Inici > Destacats > Els farmacèutics d’Atenció Primària es reuneixen per definir les seves línies estratègiques

Els farmacèutics d’Atenció Primària es reuneixen per definir les seves línies estratègiques

10 octubre 2017

La Vocalia d’Atenció Primària ha realitzat aquest mes d’octubre dues sessions adreçades a Farmacèutics d’Atenció Primària (FAP) per tal de definir el posicionament d’aquest col·lectiu en l’Estratègia Nacional d’Atenció Primària i Salut Comunitària de Catalunya (ENAPISC), a través d’un procés de reflexió que tenia per objectiu donar una resposta participativa. L’ENAPISC no identifica un àmbit funcional específic per fer la gestió del medicament o l’atenció farmacèutica i, per tant, tampoc identifica la necessitat, el paper i els professionals que han de desenvolupar-la.

Moment d'una de les sessions de treball, amb Roser Vallès i Jordi De Dalmases.

Moment d’una de les sessions de treball, amb Roser Vallès, vocal d’Atenció Primària i Jordi De Dalmases, president del COFB.

Així doncs, a les sessions organitzades per la vocalia d’Atenció Primària s’ha fet una revisió de l’ENAPISC des d’una perspectiva professional i s’ha proposat que incorpori  les funcions i els perfils necessaris que garanteixin el rol de la farmàcia d’atenció primària.

Hem parlat amb Roser Vallès, vocal d’Atenció Primària del COFB, farmacèutica d’Atenció Primària de l’Institut Català de la Salut i especialista en Farmàcia Hospitalària, per conèixer la seva valoració d’aquestes sessions.

Roser Vallès, vocal d'Atenció Primària del COFB.

Roser Vallès, vocal d’Atenció Primària del COFB.

– Quines eren les expectatives d’aquestes sessions en el reconeixement del Farmacèutic d’Atenció Primària (FAP)?

– El FAP encara és una figura bastant desconeguda entre els companys farmacèutics d’altres àmbits assistencials. Un posicionament clar del seu rol i de les seves funcions ajuda a aconseguir que altres professionals reconeguin la seva tasca com una estructura de suport i facilitadora de coordinació entre nivells assistencials, amb l’objectiu de millorar l’atenció farmacèutica centrada en el pacient.

– Què és el més destacat que creus que poden aportar aquestes sessions als farmacèutics que exerceixen en l’àmbit de l’Atenció Primària?

– La definició d’un posicionament estratègic del FAP davant l’Administració Sanitària i, per tant, un enfortiment de l’exercici de la professió del FAP en l’àmbit de l’Atenció Primària.

– Quins són els principals reptes que us plantegeu de cara al futur?

– La implementació del nostre posicionament professional dins l’Administració Sanitària catalana i el desenvolupament de la nostra especialitat.

– Quines experiències destacaries dels projectes o activitats que heu dut a terme des de la Vocalia en els darrers anys?

– La definició i implementació del projecte de coordinació amb els companys de les Oficines de Farmàcia i la realització d’activitats formatives, tant les que són específiques pel FAP com les que són compartides amb altres farmacèutics clínics d’àmbit d’exercici professional diferent.

– Com repercuteix tot plegat en últim terme en el pacient o en la millora de l’atenció al pacient?

– Una millor coordinació entre la farmàcia comunitària i la farmàcia d’atenció primària facilita que l’atenció farmacèutica sigui coherent en els missatges i actuacions que rep el pacient en els diferents nivells assistencials. Això possibilita un millor seguiment i compliment per part del pacient de les recomanacions lliurades i una disminució de les incidències relacionades amb la seva teràpia.

Com a conclusió, cal destacar que les dues jornades han permès fer una reflexió conjunta i participativa entre els membres de la Vocalia d’Atenció Primària del COFB. S’ha abordat el present i el futur del FAP com un professional de referència, integrat en l’estructura sanitària nacional, en el lideratge i en la promoció de la gestió efectiva, segura, eficient i centrada en el pacient de l’ús del medicament en el seu àmbit competencial.

Amb el patrocini de:

Logotip Esteve

 

Potser també us interessa:

Deixa un Comentari

Els comentaris es moderaran. És necessària la identificació de l’autor (nom, cognom i correu electrònic tot i que l’adreça no es publicarà) i que el contingut es refereixi a la temàtica del post. Seran eliminats els comentaris difamatoris o que utilitzin un llenguatge ofensiu.

*

Torna a Dalt
Avís Legal