Estàs aquí: Inici > Notícies farmàcia > Els farmacèutics destaquen en el seu Dia Mundial el paper com a experts del medicament

Els farmacèutics destaquen en el seu Dia Mundial el paper com a experts del medicament

21 setembre 2018

El pròxim 25 de setembre se celebrarà  el Dia Mundial del Farmacèutic, una commemoració organitzada per la Federació Internacional de Farmacèutics (FIP) i que aquest any té com a lema “Els farmacèutics: els teus experts en medicaments”.

Amb aquest missatge, s’ha volgut incidir, d’una banda, en el paper del farmacèutic com a expert en el medicament en totes les àrees d’exercici de la professió i nivells assistencials i, de l’altra, en la presència dels professionals farmacèutics des d’àrees com la investigació, distribució i dispensació del medicament fins a la formació d’altres professionals sanitaris i la implantació de serveis professionals farmacèutics.

Més de 8.790 farmacèutics de Barcelona, compromesos amb la millora de la salut de les persones

Tasques com aquestes són les que a la província de Barcelona desenvolupen més de 8.790 farmacèutics, que treballen en els diferents àmbits d’exercici de la professió: 5.526 a les més de 2.300 farmàcies de la província, 441 a indústria, 284 a hospitals, 189 a anàlisis, 106 a distribució, 69 a salut pública, i 41 a atenció primària, entre d’altres. Tots ells tenen com a objectiu fonamental contribuir a millorar la salut i el benestar de les persones.

“Els farmacèutics, els teus experts en medicaments”

Amb motiu del Dia Mundial del Farmacèutic, el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CGCOF) ha difòs diversos materials: un cartell per als farmacèutics, un vídeo i imatges per compartir a les xarxes socials. Tots ells posen l’èmfasi en la col·laboració dels farmacèutics amb la resta d’agents de salut, la investigació de nous medicaments, l’impuls dels serveis professionals, la promoció de l’ús responsable dels medicaments i els hàbits saludables, la prevenció de la malaltia i la garantia de proximitat i accessibilitat del medicament als pacients. Podeu descarregar els diversos materials en aquest enllaç.

Què ofereix el farmacèutic a la població?

Els serveis professionals suposen una de les contribucions més tangibles dels farmacèutics a la societat per aconseguir aquest objectiu de millorar la salut de les persones. Alguns dels més destacats són els següents:

Àmbit del medicament

  • Servei de dosificació i seguiment personalitzat de la medicació a través d’SPD. L’ofereixen més de 1.200 farmàcies de la província de Barcelona per millorar l’adherència als tractaments.
  • Programa de farmàcies sentinella. S’ha ampliat a 60 farmàcies de Catalunya (32 a Barcelona). 

Programes de reducció de danys

  • Programa de detecció precoç del VIH: 70 farmàcies de Barcelona hi han col·laborat.
  • Programa de manteniment amb metadona: Més de 700 pacients s’han beneficiat d’aquest programa en què participen 90 farmàcies.
  • Programa d’intercanvi de xeringues: Més de 288 farmàcies hi han contribuït recollint xeringues i proporcionant kits estèrils als usuaris. 

La farmàcia a Catalunya i Barcelona (2017)

A la següent infografia us mostrem dades de la professió farmacèutica a Barcelona i al conjunt de Catalunya:

Nombre de col·legiats i farmàcies

A Catalunya hi ha 11.085 farmacèutics col·legiats (8.796 a Barcelona), un 1,19% i 1,2% més, respectivament, que l’any anterior. El nombre total de farmàcies a Catalunya és de 3.199 (2.312 a Barcelona). Una gran majoria de col·legiats (7.145 dels 11.085 col·legiats, el 64,46%) desenvolupen la seva activitat en alguna de les oficines de farmàcia catalanes. Això suposa una mitjana de 2 farmacèutics per oficina de farmàcia. Concretament, a Barcelona, la proporció és de 5.526 col·legiats del total de 8.796 (62,8%).

Àmbits d’exercici de la professió

Alhora, un important percentatge de col·legiats duen a terme la seva activitat professional en àmbits no exclusius pels farmacèutics, com és el cas de salut pública, anàlisis clíniques, indústria i distribució farmacèutica. D’altra banda, l’adscripció dels farmacèutics a les diferents vocalies dels Col·legis remarca l’interès professional específic en algunes àrees com són la dermofarmàcia, l’alimentació i la nutrició o l’ortopèdia, que es poden desenvolupar a través de les diferents modalitats d’exercici de la professió.

Perfil dels col·legiats

El perfil del llicenciat en farmàcia és femení, ja que representen el 74% de col·legiats a Catalunya i el 73,85% a Barcelona. Pel que fa a les edats, la franja d’edat on es concentra un major nombre de col·legiats a Catalunya és la que va dels 45 a menys de 55 anys, seguida de la de 35 a menys de 45 anys i la de menys de 35 anys. També s’observa una feminització progressiva de la professió, ja que el nombre de dones augmenta fins a un 77% sobre el total de farmacèutics col·legiats en la franja d’edat de menys de 35 anys, mentre que a partir de 65 anys, hi ha un 60% de dones i un 40% d’homes.

Ràtios

L’extensa xarxa farmacèutica de Catalunya fa que la ràtio de farmàcies per a la població catalana sigui de les més altes d’Europa. Concretament, a Catalunya hi ha una oficina de farmàcia per cada 2.355 habitants i, en el cas de Barcelona, una farmàcia cada 2.412 habitants.

Compartir #SocFarmacèutic/#SocFarmacèutica a la xarxa

Coincidint amb el Dia Mundial, el COFB anima els farmacèutics a compartir pensaments o experiències que els facin sentir orgullosos de la professió, amb les etiquetes #SocFarmacèutic o #SocFarmacèutica. En definitiva, els convida a explicar aquells moments que donen sentit a ser farmacèutica o farmacèutic, o el que suposa per ells exercir la professió a les xarxes socials, acompanyant l’experiència, si és possible, amb alguna  fotografia o vídeo relacionat amb l’activitat de la farmàcia. Per ampliar la visibilitat de la publicació, és recomanable incloure també els hashtags oficials del Dia Mundial #DMF2018 #worldpharmacistsday.

Exemples d'experiències que els farmacèutics poden compartir a la xarxa amb motiu del Dia Mundial. Exemples d’experiències que els farmacèutics poden compartir a Twitter i Facebook amb motiu del Dia Mundial.
Altres edicions del Dia Mundial del Farmacèutic:

 

Deixa un Comentari

Els comentaris es moderaran. És necessària la identificació de l’autor (nom, cognom i correu electrònic tot i que l’adreça no es publicarà) i que el contingut es refereixi a la temàtica del post. Seran eliminats els comentaris difamatoris o que utilitzin un llenguatge ofensiu.

*

Torna a Dalt
Avís Legal