Estàs aquí: Inici > Notícies farmàcia > Publicat per primera vegada a la Central de Resultats un monogràfic sobre farmàcia comunitària

Publicat per primera vegada a la Central de Resultats un monogràfic sobre farmàcia comunitària

26 setembre 2018

L’evolució i el creixement dels serveis professionals assistencials a les farmàcies comunitàries de Catalunya entre 2012 i 2017. Aquest és el tema del monogràfic que ha publicat la Central de Resultats, el primer que es publica a Catalunya i a la resta de l’Estat sobre farmàcia comunitària i que es va presentar el passat divendres 14 de setembre en un acte de l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS) a Tarragona.

El document, elaborat per M. Pilar Gascón, Pilar Rius, Rafel Guayta-Escolies, Àngels Dronda i Guillermo Bagaria -membres del Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya (CCFC)– i representants de la mateixa Agència de Qualitat, constitueix, a més, un primer pas per definir i incorporar indicadors de qualitat de la farmàcia comunitària a la Central de Resultats, tal com es fa amb altres recursos sanitaris, i contribuir així a visibilitzar el paper de la farmàcia comunitària en tot l’engranatge sanitari.

La Central de Resultats

La Central de Resultats depèn de l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS) i té per objectiu mesurar, avaluar i difondre els resultats en salut i qualitat assolits pels diferents agents que integren el sistema sanitari. A més, vol fomentar i permetre als professionals i gestors dels serveis sanitaris la comparació i el monitoratge de la qualitat i l’eficiència per la millora contínua de l’assistència. 

Què inclou l’informe?

Sota el títol “Evolució de la prestació de serveis d’atenció farmacèutica i serveis relacionats amb la salut comunitària a les farmàcies de Catalunya 2012-2017”, l’informe descriu el procediment normalitzat per a la incorporació d’un nou servei farmacèutic i aporta les dades d’activitat i de creixement continu dels tres serveis concertats actualment: Programa de manteniment amb Metadona, Programa per a la determinació del risc d’infecció del VIH per mitjà de test ràpid i el Programa de detecció precoç de càncer de còlon i recte.

Programa de manteniment amb metadona

S’emmarca dins de les actuacions i estratègies de reducció de danys, que pretenen disminuir els efectes negatius del consum de drogues.

 Segons dades de desembre de 2017 publicades al monogràfic, hi participen 158 farmàcies catalanes, que atenen una mitjana de més de 1.000 pacients cada mes i subministren anualment més de 12.000 tractaments

Programa de detecció precoç del VIH amb test ràpid

Per facilitar el coneixement de l’estat serològic (presència o no d’anticossos contra el VIH en sèrum) davant d’una possible infecció en persones amb un elevat risc de contagi, s’ofereix al ciutadà la possibilitat de fer-se la prova de detecció ràpida de VIH a la farmàcia comunitària i saber-ne el resultat en 20 minuts aproximadament, mantenint sempre la confidencialitat. En cas de resultat reactiu, el pacient és derivat a l’hospital de referència.

 Des de la concertació del servei, 129 farmàcies han realitzat el cribratge del VIH, han fet 13.754 proves i han obtingut 135 resultats reactius (10 per cada 1.000 proves). Des de l’any 2014 fins al 2017, s’ha incrementat un 54,9% el nombre de farmàcies que ofereixen el servei i un 111, 2% el nombre de proves. 

Programa de detecció precoç de càncer de còlon i recte

Té per objectiu reduir la incidència i la mortalitat del càncer de còlon i recte mitjançant la detecció i el tractament dels adenomes colorectals i del càncer en fases inicials. Gràcies a les farmàcies comunitàries, s’aconsegueix apropar el programa a la població diana d’entre 50 i 69 anys i augmentar la participació. Els farmacèutics distribueixen el col·lector als usuaris convidats a participar en el cribratge i l’usuari el retorna a la farmàcia un cop ha recollit la mostra.

 Actualment, aquest abasta les àrees de Barcelona, Girona i Alt Pirineu i implica una mitjana mensual de 643 farmàcies, valor que s’ha multiplicat gairebé per 10 des de la seva concertació. Des del 2013 s’ha incrementat un 430% el nombre de col·lectors entregats, i s’ha assolit una participació mitjana propera al 50% de la població diana. 

Catalunya, pionera a Europa en la integració d’activitats preventives i assistencials a les farmàcies comunitàries

Catalunya va ser pionera a Europa en la integració d’activitats preventives i assistencials a les farmàcies comunitàries, amb la publicació del Llibre Blanc per la integració de les activitats preventives a les oficines de farmàcia l’any 1997. 20 anys després, l’aposta s’ha consolidat i el Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya està clarament orientat a integrar els serveis farmacèutics assistencials en línies estratègiques i projectes del Pla de Salut.

Podeu consultar aquí la nota de premsa enviada als mitjans de comunicació. 

Deixa un Comentari

Els comentaris es moderaran. És necessària la identificació de l’autor (nom, cognom i correu electrònic tot i que l’adreça no es publicarà) i que el contingut es refereixi a la temàtica del post. Seran eliminats els comentaris difamatoris o que utilitzin un llenguatge ofensiu.

*

Torna a Dalt
Avís Legal