Estàs aquí: Inici > Destacats > Interpretació de les anàlisis clíniques: Respostes a les preguntes més freqüents

Interpretació de les anàlisis clíniques: Respostes a les preguntes més freqüents

4 març 2019

El passat 13 de febrer va tenir lloc al COFB la sessió “Anàlisis clíniques, cap pregunta sense resposta” -en format presencial i Webinar-, que va ser presentada i moderada per Lluïsa Juan, vocal d’Anàlisis Clíniques del COFB. La docència va anar a càrrec de Paloma Salas Gómez-pablos, especialista en anàlisis clíniques i responsable de l’àrea extraanalítica del Catlab.

Els farmacèutics comunitaris reben moltes consultes relacionades amb la interpretació de les anàlisis clíniques. Per respondre a aquesta demanda amb solvència professional i posada al dia, a través de l’acte es volia que experts en aquest àmbit donessin resposta a les consultes rebudes.

Paloma Salas i Lluïsa Juan, al començament de la formació.

Paloma Salas i Lluïsa Juan, al començament de la formació.

Quins temes abordaven les qüestions plantejades pels assistents?

Els farmacèutics inscrits havien fet arribar una sèrie de preguntes perquè fossin respostes per les especialistes durant la sessió. Els grans blocs en què s’emmarcaven les qüesttions van ser: hematologia, glàndules tiroidals, perfil hepàtic, reactants de fase aguda, patologia renal, risc metabòlic i vitamines.

Hematologia

Dins d’aquest bloc, es va tractar la interpretació d’hemogrames i discràsies sanguínies o els paràmetres importants que cal tenir en compte en els diferents tipus d’anèmia o la interpretació dels valors dels nivells de vitamina B12 i àcid fòlic.

Glàndula tiroide

Pel que fa a aquesta qüestió, algunes de les preguntes plantejades pels assistents i a les quals es va donar resposta van ser: Quins serien els millors paràmetres per estudiar el funcionament de la tiroide? I per establir la correcta dosificació d’hormona de reemplaçament? Quines són les dades més importants per detectar un hipotiroïdisme?

Un moment de la sessió “Anàlisis clíniques, cap pregunta sense resposta” celebrada al COFB.

Un moment de la sessió “Anàlisis clíniques, cap pregunta sense resposta” celebrada al COFB.

Perfil hepàtic

En aquest punt, es va fer un repàs dels paràmetres que poden resultar alterats com la bilirubina, el temps de protrombina i l’albúmina.

Reactants de fase aguda

Pel que fa als reactants de fase aguda, es van respondre preguntes com: Què ens indica una proteïna C reactiva alta en una persona aparentment sana? Quines proves s’haurien de sol·licitar després? En quins casos és alarmant una proteïna C reactiva?

Patologia renal

Sobre les tires reactives d’orina, es van abordar quins són els paràmetres més importants i com interpretar-los (pH, leucòcits, hematies, nitrits, proteïnes, glucosa, densitat…).

D’altra banda, també es van exposar quins són els paràmetres que s’haurien de demanar a una persona que fa càlculs renals.

  • Sang (calci, fosfat, PHT, urat, ionograma, creatinina)
  • Orina de 24 h(calci, fosfat, urat, citrat, oxalat, creatinina, pH)

Sobre la fatiga adrenal es va dir que es tracta d’un terme que no té evidència científica i que la insuficiència suprarenal pot ser primària o secundària.

Risc metabòlic

Pel que fa al risc metabòlic, es van tractar qüestions com a partir de quin nivell són significatius els triglicèrids o quan tenim tant l’HDL com l’LDL alt, si es medica o es considera que l’HDL ja compensa l’LDL. D’altra banda, en aquest punt, també es va parlar de l’índex aterogènic (colesterol total/HDL).

Paloma Salas durant la seva intervenció a la sessió "Anàlisis clíniques, cap pregunta sense resposta".

Paloma Salas durant la seva intervenció a la sessió “Anàlisis clíniques, cap pregunta sense resposta”.

Vitamines

En aquest punt, es van tractar aspectes relacionats amb les vitamines del grup B i la vitamina D. En el cas d’aquesta última, es va citar el Protocol d’indicacions per a la mesura de la vitamina D aprovat per l’Institut Català de la Salut (ICS), que recomana mesurar la vitamina D en població amb patologies cròniques o tractaments que afecten la seva absorció o metabolisme (malaltia renal crònica severa, osteoporosi, patologia metabòlica òssia, síndromes de malabsorció…).

Aportació professional dels farmacèutics en l’àmbit de les anàlisis clíniques

La part final de la sessió es va dedicar a l’aportació professional dels farmacèutics en el camp de les anàlisis clíniques. En aquest sentit, es va ressaltar l’assessorament en la presa de mostres i en el seguiment, l’assessorament farmacoterapèutic, i el fet d’aconsellar una visita mèdica i tranquil·litzar els usuaris, remarcant, això sí, que mai s’ha de realitzar un diagnòstic.

Altres publicacions d’interès:

Deixa un Comentari

Els comentaris es moderaran. És necessària la identificació de l’autor (nom, cognom i correu electrònic tot i que l’adreça no es publicarà) i que el contingut es refereixi a la temàtica del post. Seran eliminats els comentaris difamatoris o que utilitzin un llenguatge ofensiu.

*

Torna a Dalt
Avís Legal