Estàs aquí: Inici > Destacats > Presentat l’estudi Derma-Risc, que integrarà els farmacèutics en un circuit de detecció del càncer de pell

Presentat l’estudi Derma-Risc, que integrarà els farmacèutics en un circuit de detecció del càncer de pell

20 febrer 2020

A partir del mes d’abril* començarà l’estudi Derma-Risc, que té per objectiu la detecció del càncer cutani amb qüestionaris de factors de risc en la població de Barcelona, des de l’àmbit de la farmàcia comunitària i el de l’Atenció Primària. L’estudi, organitzat pel Col·legi de Farmacèutics de Barcelona (COFB), l’Hospital Clínic, la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària (CAMFiC) i l’Institut Català de la Salut (ICS) va presentar-se el passat 12 de febrer a la seu del Col·legi.

(*)Nota: Ateses les recomanacions de les autoritats sanitàries i si la situació es normalitza, l’estudi Derma-Risc començarà després de Setmana Santa, tot i que estava previst que s’iniciés al mes de març.

La jornada va comptar amb una elevada assistència, tant de metges, farmacèutics i personal del GiS.

La jornada va comptar amb una elevada assistència, tant de metges, farmacèutics i personal del GiS.

La presentació va anar a càrrec de Marta Alcalde, farmacèutica comunitària i vocal de Dermofarmàcia i Productes Sanitaris del COFB; Sònia Martínez, metgessa de família i comunitària, directora del CAP Ramona Via i membre del Grup de Treball de Dermatologia de la CAMFiC i del dermatòleg Josep Malvehy, de la Unitat de Càncer de Pell de l’Hospital Clínic de Barcelona i director mèdic de Diagnosis Dermatológica.

Integració del farmacèutic en un circuit de detecció del càncer de pell

Segons Alcalde, el que es pretén amb aquest estudi és que els farmacèutics “s’integrin dins d’un circuit de detecció del càncer de pell en què també participen metges d’Atenció Primària i dermatòlegs“. En el cas dels farmacèutics, “la seva tasca és fer un qüestionari de factors de risc a les persones que acudeixen a la farmàcia. En funció del resultat, classifiquen a la persona segons tingui o no aquests factors”, explica.

Els qüestionaris són consensuats amb els dermatòlegs i els metges d’Atenció Primària, per tant, els farmacèutics pregunten sobre uns factors de risc que es consideren com a tals a l’hora de patir càncer de pell. L’objectiu, doncs, és trobar càncer de pell ocult en persones que fins ara mai s’haguessin preguntat si tenien aquest problema. Per això, un cop s’ha fet el qüestionari a la persona se’l deriva o no al metge d’Atenció Primària en funció del resultat.

Al centre, Marta Alcalde, vocal de Dermofarmàcia i Productes Sanitaris del COFB, durant la seva exposició. A la seva dreta, el Dr. Josep Malvehy i, a la seva esquerra, la Dra. Sònia Martínez.

Al centre, Marta Alcalde, vocal de Dermofarmàcia i Productes Sanitaris del COFB, durant la seva exposició. A la seva dreta, el Dr. Josep Malvehy i, a la seva esquerra, la Dra. Sònia Martínez.

En cas que no se’l derivi al metge d’Atenció Primària, perquè no tingui factors de risc, o bé en tingui algun i ja estigui sota un tractament o supervisió mèdica, el farmacèutic farà educació sanitària pel que fa a la fotoprotecció i als hàbits saludables de fotoprotecció. A més, recomanarà una visita dermatològica en cas que la persona s’observi canvis a la seva pell.  Per contra, aquells que sí que tenen alguns dels factors de risc i no estan sota supervisió mèdica seran derivats pel farmacèutic a una visita mèdica especialitzada.

Quins objectius té l’estudi?

Té per objectiu general avaluar l’efectivitat i la viabilitat d’un programa de detecció precoç de càncer cutani amb rutes compartides entre farmacèutics comunitaris, metges de família i dermatòlegs.

Com a objectius específics, destaquen:

  • Determinar diferències en el risc de càncer cutani en la població reclutada a les farmàcies comunitàries i als centres d’atenció primària
  • Determinar la concordança entre el qüestionari validat en farmacèutics de la comunitat, respecte a un qüestionari “ad hoc”, no validat, adaptat a metges de família, en població adulta.
  • Avaluar la idoneïtat del circuit de derivació dels pacients des de les oficines de farmàcia cap als equips d’atenció primària (EAP)

Validació dels qüestionaris

Totes les persones que tenen algun factor de risc i no estan sota control dermatològic seran enviades al CAP i només un 10% de les no tenen factors i de les que en tenen algun i estan sota control mèdic també hi seran enviades. Un cop arribin al metge, aquest no sabrà quina és la classificació de la persona en relació amb els factors de risc determinada pel farmacèutic i haurà de realitzar-li un nou qüestionari. Això servirà com control, per validar els qüestionaris i veure que l’estudi s’està fent correctament.

El farmacèutic Joan Francesc Mir, del Departament de Formació i Desenvolupament Professional del COFB, explicant els detalls del projecte.

El farmacèutic Joan Francesc Mir, del Departament de Formació i Desenvolupament Professional del COFB, explicant els detalls del projecte.

D’altra banda, els metges també fan una exploració de cos sencer mitjançant un dermatoscop perquè, en cas que la persona tingui lesions, es vegi com són i si suposen algun risc. A partir d’aquí, el metge procedeix com faria habitualment amb una visita a qualsevol altra persona. En funció del tipus de lesió que tingui el pacient, ho pot tractar perquè té capacitat per fer el tractament en l’àmbit d’Atenció Primària, i si necessités confirmació diagnòstica, ho enviaria als dermatòlegs seguint la ruta habitual del sistema de salut. En cas que el pacient sigui derivat al dermatòleg, el metge d’Atenció Primària s’encarregarà de recuperar les dades d’aquest diagnòstic i les introduirà dins l’aplicatiu que s’ha dissenyat per l’estudi, de forma que totes les dades quedaran recollides.

Quins són els criteris d’inclusió dels usuaris de les farmàcies comunitàries que participin voluntàriament?

  • Tenir més de 45 anys
  • Ser resident a Barcelona i tenir la targeta sanitària vigent
  • Tenir de referència a un EAP, d’una ABS participant en l’estudi
  • Conformitat de participar en l’estudi

Per què l’estudi Derma-Risc és important pels farmacèutics?

Prevenció primària: educació sanitària

Segons Alcalde, l’estudi Derma-Risc és important pels farmacèutics perquè, d’una banda, permet a aquests professionals participar en tasques de prevenció primària que estan molt acostumats a fer com l’educació sanitària pel que fa a fotoprotecció. “En omplir el qüestionari, es pot assessorar la gent amb una fotoprotecció més personalitzada en funció dels hàbits d’exposició que et diu que té. Aquest és un tema que nosaltres, com a farmacèutics, fem des de fa temps i amb el qual ens sentim còmodes. És una tasca molt important per nosaltres”, explica la vocal de Dermofarmàcia i Productes Sanitaris del Col·legi.

Prevenció secundària: detecció precoç

D’altra banda, Marta Alcalde també exposa que l’estudi Derma-Risc permet als farmacèutics desenvolupar “un paper molt important pel que fa a tasques de prevenció secundària, més encaminades a la detecció precoç de malalties“. “Fem el qüestionari a persones que, en un principi, vénen a la farmàcia per qualsevol altre motiu i a qui s’ofereix participar en l’estudi per la prevenció del càncer de pell .

El dermatòleg Josep Malvehy, membre de la Unitat de Càncer de Pell de l'Hospital Clínic de Barcelona i director mèdic de Diagnosis Dermatológica

El dermatòleg Josep Malvehy, membre de la Unitat de Càncer de Pell de l’Hospital Clínic de Barcelona i director mèdic de Diagnosis Dermatológica

Integració amb altres professionals sanitaris

Des del seu punt de vista, aquest estudi fa una aportació destacable perquè “permet als farmacèutics participar dins d’un circuit amb altres professionals sanitaris. Es tracta d’un projecte multidisciplinari, cadascú actua dins del seu nivell i, al final, permet fer sinergies  amb un objectiu comú: la lluita contra el càncer de pell, afavorint la detecció precoç del càncer ocult. Al final, com més aviat es detecta, millor, perquè la taxa de supervivència és molt més alta“.

Optimització de recursos

Per últim, també considera que “l’estudi permet optimitzar recursos perquè fent el qüestionari es poden prioritzar les persones que realment necessiten una exploració periòdica en relació amb el càncer cutani davant d’altres que no tenen un factor de risc i, per tant, no ho necessiten. Aquest cribratge és una manera d’optimitzar recursos entre nivells assistencials.”

Organitzat per:

 

 

Amb el patrocini de:

 

 

Altres publicacions d’interès:

Deixa un Comentari

Els comentaris es moderaran. És necessària la identificació de l’autor (nom, cognom i correu electrònic tot i que l’adreça no es publicarà) i que el contingut es refereixi a la temàtica del post. Seran eliminats els comentaris difamatoris o que utilitzin un llenguatge ofensiu.

*

Torna a Dalt
Avís Legal