Estàs aquí: Inici > Destacats > El Departament de Salut i el Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya inicien el pilot del projecte “Oficina de farmàcia lliure de papers” per continuar impulsant la digitalització de les farmàcies

El Departament de Salut i el Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya inicien el pilot del projecte “Oficina de farmàcia lliure de papers” per continuar impulsant la digitalització de les farmàcies

8 juliol 2022

El Departament de Salut i el Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya (CCFC) han signat un conveni de col·laboració amb l’objectiu de posar en marxa la prova pilot del projecte “Oficina de farmàcia lliure de papers”. Gràcies a aquest projecte, les farmàcies catalanes faran un pas endavant més en la transformació digital, ja que podran gestionar electrònicament el llibre receptari, el llibre de comptabilitat d’estupefaents i els vals d’estupefaents.

La prova pilot ha començat el 4 de juliol, amb 16 farmàcies participants distribuïdes a tot Catalunya i quatre magatzems majoristes de distribució de medicaments, i tindrà una durada de 15 mesos. En el transcurs del pilot, s’aniran incorporant progressivament més farmàcies, ja que el projecte preveu l’obligatorietat de la gestió electrònica per a les més de 3.200 farmàcies de Catalunya a partir de gener de 2024.

Totes les gestions electròniques es duran a terme mitjançant la plataforma del CCFC anomenada SIFADATA. La plataforma ha estat auditada per una entitat externa, que ha acreditat que és un sistema segur i íntegre atenent a la tipologia de dades que ha de contenir i les funcionalitats per a les quals ha estat creada, que compleix els requisits tècnics i de seguretat exigibles per la normativa.

Quins avantatges ofereix la gestió electrònica del llibre receptari, el llibre de comptabilitat d’estupefaents i els vals d’estupefaents?

Els farmacèutics comunitaris han d’anotar al llibre receptari les dispensacions realitzades de medicaments amb substàncies psicotròpiques, les fórmules magistrals prescrites amb recepta mèdica i els preparats oficinals dispensats. Pel que fa al llibre de comptabilitat d’estupefaents, és on s’anoten totes les entrades i sortides de medicaments i substàncies estupefaents que s’adquireixen i es dispensen. La gestió electrònica d’aquests documents, més enllà d’eliminar el format paper, permetrà, entre altres, facilitar la gestió documental de la farmàcia,  protegir les dades i compartir-les per canals segurs, garantir la seva integritat amb signatura electrònica, disposar d’informació en temps real i facilitar a l’oficina de farmàcia la presentació de la declaració anual d’estupefaents.

En el cas dels vals d’estupefaents, que s’han de lliurar als magatzems majoristes de la distribució en el moment de l’adquisició d’aquests medicaments, la seva gestió electrònica, a més dels avantatges citats anteriorment, també donarà al Departament de Salut una visió de la traçabilitat de tot el procés de compra, venda, i devolució d’estupefaents, des de l’oficina de farmàcia fins al distribuïdor. Així mateix, s’ha dissenyat perquè tingui compatibilitat amb EMVO –Organització Europea de Verificació de Medicaments– per facilitar l’acotació i resolució de possibles fraus.

Importància d’avançar en l’aplicació de les TIC en l’àmbit de relació entre les farmàcies i l’autoritat sanitària

Les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) són imprescindibles per afrontar els reptes actuals de les oficines de farmàcia de Catalunya i el Departament de Salut en els seus processos de modernització i racionalització. Amb elles, s’aconsegueix facilitar la millora de l’accés, la seguretat, la integració, la continuïtat i la qualitat dels processos sanitaris; així com la seva convergència amb els serveis socials, alhora que s’afavoreix la innovació.

El Departament de Salut i el CCFC, amb el desplegament d’aquest projecte, manifesten una voluntat ferma d’avançar en l’aplicació de les TIC en l’àmbit de relació entre les oficines de farmàcia i l’autoritat sanitària, mitjançant la introducció de sistemes electrònics per a la gestió de processos que formen part de l’activitat diària dels farmacèutics.

Altres publicacions d’interès:

Deixa un Comentari

Els comentaris es moderaran. És necessària la identificació de l’autor (nom, cognom i correu electrònic tot i que l’adreça no es publicarà) i que el contingut es refereixi a la temàtica del post. Seran eliminats els comentaris difamatoris o que utilitzin un llenguatge ofensiu.

*

Torna a Dalt
Avís Legal