Estàs aquí: Inici > Destacats > “Fer recerca en un àmbit més obert comporta riscos però també oportunitats i passa per donar joc a les noves generacions”

“Fer recerca en un àmbit més obert comporta riscos però també oportunitats i passa per donar joc a les noves generacions”

18 agost 2013

josepllopEl farmacèutic Josep Llop és el coordinador d’un grup de recerca a l’IDIBELL (Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge) format majoritàriament per farmacèutics. Llop, també vocal de la Junta de Govern del COFB, ens ha explicat en quins àmbits i projectes treballa actualment aquest grup i en quin marc s’emmarca aquest treball.

 


Quin és el paper dels farmacèutics en el grup de Recerca que coordines a l’IDIBELL?

El grup que coordino està format per 18 investigadors dels quals 16 són farmacèutics, més un biòleg i un químic. De fet, a Catalunya és l’únic grup de recerca integrat en un institut biomèdic acreditat que per la seva temàtica i composició és d’àmbit farmacèutic.  A l’estat espanyol només hi ha un grup similar que està integrat a l’institut d’investigació sanitària Gregorio Marañón de Madrid. Aquesta situació no implica que no hi hagi farmacèutics que individualment estiguin integrats en altres grups de recerca també acreditats.

El grup està constituït per membres de l’Hospital Universitari de Bellvitge (HUB) i de la Universitat de Barcelona (UB).  L’HUB participa amb els Serveis de Farmàcia i de Bioquímica i la UB amb el Servei de Desenvolupament del Medicament (SDM) i amb la Unitat de Biofarmàcia i Farmacocinètica (UBIF), ambdós de la Facultat de Farmàcia.

Des de l’HUB el Servei de Farmàcia incorpora 10 investigadors de les àrees de Nutrició Artificial, Farmacotècnia i Farmacocinètica i el servei de Bioquímica, 3 investigadors de l’àrea de Farmacogenètica. Des de la UB, l’SDM incorpora 5 investigadors en l’àmbit de la Tecnologia Farmacèutica i la UBIF, 1 investigadora en l’àmbit de la Farmacocinètica poblacional. Els responsables de les diferents àrees són: el Dr. Josep Mª Suñé-Negre per a Tecnologia farmacèutica, el Dr. Pedro Alia en Farmacogenètica, la Dra. Helena Colom en Farmacocinètica poblacional i la Dra. Maria Badia en Nutrició artificial.

 

Quins projectes esteu realitzant actualment?

El nostre grup treballa en diferents línies ja acordades prèviament amb l’IDIBELL. Entre els darrers projectes cal destacar els diferents estudis farmacocinètics i farmacogenètics d’anticossos monoclonals (fàrmacs anti-TNFα) en diferents situacions clíniques com són l’artritis reumatòide, malaltia inflamatòria intestinal i la psoriasi. L’objectiu dels diferents estudis és establir models poblacionals que permetin personalitzar els tractaments en un àmbit on la variabilitat clínica i la manca de resposta és elevada.

En l’esfera de la tecnologia, estem treballant en l’aplicació de nanotecnologia per al transport i vehiculització de plàsmids (DNA-RNA). Es tracta d’una recerca en el desenvolupament de nanoesferes i/o nanocàpsules de DNA i de Si-RNA per assolir que puguin arribar a cèl·lula diana després de la seva administració, la qual cosa ens durà a cercar la millor forma farmacèutica per poder-ho fer. En aquest context, estem investigant l’aplicació de diferents polímers biodegradables i biocompatibles per a fer nanoesferes/nanocàpsules que permetin dirigir-lo cap a la cèl·lula diana, possibilitar que travessi la membrana cel·lular, entri a l’interior de la cèl·lula i s’alliberi del polímer transportador i s’expressi per desenvolupar la seva acció (tractament càncer i tractament VIH).

En l’àmbit de la nutrició artificial estem treballant en la utilització de farmaconutrients amb capacitat immunomoduladora per via venosa i altes dosis en pacients sotmesos a cirurgia major que en funció dels resultats ampliaríem a pacients amb insuficiència renal i hemofiltració. L’objectiu és millorar la resposta inflamatòria sistèmica d’aquests pacients en situació post-agressió.

Independentment d’aquestes línies, el grup participa i dóna suport a l’àrea de farmacoteràpia per a fer recerca en l’àmbit del medicament conjuntament amb altres grups de l’IDIBELL.  Estem col·laborant en dos assajos clínics, un amb medicina intensiva i l’altre amb infectòlegs en l’estudi per a l’optimització de la teràpia amb antibiòtics beta-lactàmics i carbapenems en pacients crítics i, un altre assaig, amb investigadors del grup del dolor en el tractament local de les cures que cursen amb dolor.

 

Com està canviant el paper del farmacèutic en recerca? Quins reptes té el farmacèutic en aquest àmbit?

La creació del grup va ser una aposta estratègica del Servei de Farmàcia de l’Hospital de Bellvitge, que dirigeix el Dr. Ramon Jodar. Varem començar l’any 2011, per tant en aquest sentit som un grup emergent.

La nostra aposta representa un canvi qualitatiu, el temps dirà si aporta o no avantatges. El principal repte és que et fa jugar en unes regles de joc amb marcat caràcter competitiu, atès que cada any hem de passar una avaluació de projectes i treballs realitzats. Entrar en el grup implica una sèrie de requisits i habilitats establertes per l’institut biomèdic.

Fins ara el farmacèutic hospitalari, com a grup, treballava en un àmbit molt corporatiu. El que nosaltres apostem és per treballar en un àmbit més obert, que potser comporta riscos però també oportunitats. En definitiva és una aposta de futur que passa per donar joc a les noves generacions.

 

Com afecta l’entorn econòmic actual a la recerca? Quines alternatives hi ha?

L’entorn econòmic és cabdal en l’àmbit de recerca i en aquest sentit, sens dubte, hem triat el pitjor moment per sortir a fer recerca competitiva, atès que aquesta depèn dels recursos. El pitjor de tot és com aquesta situació de desinversió està afectant al nostre futur, els joves investigadors. Aquest segment de professionals és el que té un nivell més alt de precarietat laboral i necessitem eines per a fidelitzar-los. La recerca requereix horitzons estables.

Pel que fa a oportunitats en temps de crisi, intentem ser innovadors donant prioritats a projectes amb retorn. Per aquest motiu la nostra estratègia passa per ser competitius en nius d’activitat de mercat i empresarial en què hi ha una demanda poc coberta. En aquest context, pensem que l’aposta pel desenvolupament en tecnologia farmacèutica pot ser de gran ajuda.

 

grupfarmacoterapia-idibell

El grup Farmacoteràpia, farmacogenètica i tecnologia farmacèutica està integrat a l’Institut Biomèdic de Bellvitge (IDIBELL), un institut biomèdic per a la recerca bàsica i traslacional que té 57 grups acreditats per a la recerca. Va ser creat l’any 2004 a partir de la fusió de diverses entitats d’investigació, participat per l’Hospital Universitari de Bellvitge, l’Institut Català d’Oncologia i la Universitat de Barcelona.
L’any 2009, l’IDIBELL es va convertir en un dels cinc primers centres d’investigació espanyols acreditats com a institut d’investigació sanitària per l’Instituto de Salud Carlos III. Actualment n’hi ha 18 instituts (5 catalans).

 

Deixa un Comentari

Els comentaris es moderaran. És necessària la identificació de l’autor (nom, cognom i correu electrònic tot i que l’adreça no es publicarà) i que el contingut es refereixi a la temàtica del post. Seran eliminats els comentaris difamatoris o que utilitzin un llenguatge ofensiu.

*

Torna a Dalt
Avís Legal