Estàs aquí: Inici > Món col·legial > Optimitzar la recerca bibliogràfica amb Medes

Optimitzar la recerca bibliogràfica amb Medes

2 febrer 2015

“Ens trobem en un món amb un volum d’informació de tal magnitud, que es fa imprescindible disposar i saber optimitzar els recursos disponibles que ens permetin accedir a una informació de qualitat. Sobretot quan parlem de temes de salut i, concretament, de temes farmacoterapèutics, fer una recerca a una base bibliogràfica de ciències de la salut com és Medes, suposa poder accedir a un ampli ventall de recursos accessibles, gratuïts i en obert per a tothom. Per informar-se sobre un tema de salut, què millor que poder recórrer a una font d’aquest tipus” explica Cecilia Gudín, llicenciada en filologia alemanya i documentació, documentalista i consultora d’informació científica sobre la base de dades bibliogràfica Medes, MEDicina en ESpanyol.

cofb.141202-47

Cecilia Gudín explica com funciona la font bibliogràfica Medes als alumnes assistents al curs

Per conèixer i manejar les diferents opcions de cerca que Medes ofereix, presentar les opcions de personalització i creació d’alertes que permeten optimitzar el temps dedicat a localitzar la informació en aquesta base de dades i millorar el resultat de la cerca, el COFB va organitzar, conjuntament amb la Societat Catalana de Farmàcia Clínica (SCFC) i la Sociedad Española de Farmacéuticos de Atención Primaria (SEFAP), la conferència “Medes: cerca de bibliografia en espanyol” que va tenir lloc el 2 de desembre al COFB. La sessió anava adreçada a farmacèutics comunitaris, d’hospital, de centres d’atenció primària i de l’administració sanitària.

Al llarg de quatre hores, es van plantejar una sèrie d’exercicis pràctics (situacions en les quals un farmacèutics pot necessitar buscar informació per actualitzar-se, consulta de dispensació, etc.) per veure les diferents opcions que aquesta font d’informació ofereix i adaptar-les a l’especialitat i els coneixements dels assistents. Treballar amb la pantalla de cerca senzilla, fer cerques més eficaces: operadors logístics, truncat, frase exacta, fer cerques avançades (per paraules clau, etc.), limitar els resultats (per data de publicació, tipus de document, etc.), crear i gestionar alertes bibliogràfiques, manejar els resultats (guardar/visualitzar els resultats d’una cerca, exportar-los a un gestor de referències bibliogràfiques) i conèixer altres fonts d’informació bibliogràfica biomèdica en espanyol van ser els temes tractats a la conferència.

Medes és una base és d’accés gratuït i conté més de 80.000 referències bibliogràfiques publicades des del 2001 -5.000 articles publicats aquest últim any- en una selecció de més de 80 revistes espanyoles de medicina, infermeria i farmàcia. El comitè tècnic revisa de forma continuada les revistes incloses en Medes i la incorporació d’articles es fa setmanalment, raons per les quals Medes resulta una font d’informació biomèdica de qualitat i molt actualitzada. Medes és un recurs de gran utilitat per als professionals sanitaris espanyols ja que facilita l’accés a informació biomèdica actualitzada i de qualitat publicada en revistes espanyoles, informació que no sempre és accessible a través de les bases de dades d’àmbit internacional.

cofb.141202-44

“Medes és una base de dades de tipus referencial: quan procedim a fer la recerca gran part de la informació està enllaçada, moltes vegades amb l’article a text complert” explica Cecilia Gudín. “Quan un farmacèutic està interessat en ampliar coneixements obre un tema determinat pel tipus de pacients que té a la seva farmàcia, crear alertes pot ser un recurs molt útil: en comptes d’haver d’anar a veure què hi ha de nou a la base de dades periòdicament pot rebre notificacions per correu electrònic o subscriure’s per RRS”. Gudín aconsella ser sistemàtics “sobretot pel que fa al primer pas en la metodologia, perquè tendim a equivocar-nos quan hem de definir què és el que realment necessitem en primera instància”.

Van coordinar la sessió Mercè Barau, vocal de la Junta, Tomàs Casasín, vocal d’Hospitals, i Roser Vallès, vocal d’Atenció Primària, tots tres del COFB; Rosa Madridejo, vocal Catalunya de la  Sociedad Española de Farmacéuticos de Atención Primaria (SEFAP), i Julio Martínez, president de la Societat Catalana de Farmàcia Clínica (SCFC).

Amb el patrocini de:

lilly

Deixa un Comentari

Els comentaris es moderaran. És necessària la identificació de l’autor (nom, cognom i correu electrònic tot i que l’adreça no es publicarà) i que el contingut es refereixi a la temàtica del post. Seran eliminats els comentaris difamatoris o que utilitzin un llenguatge ofensiu.

*

Torna a Dalt
Avís Legal