Estàs aquí: Inici > Món col·legial > Els col·legiats aproven la liquidació del pressupost del 2014

Els col·legiats aproven la liquidació del pressupost del 2014

23 juny 2015

L’equip de Govern del Col·legi va presentar a la Junta General Ordinària del 18 de juny la liquidació del pressupost de l’exercici del 2014, aprovada pels col·legiats assistents. El pressupost per l’any passat, que presentava un dèficit de 71.000€, es va tancar amb un exercici amb superàvit de 47.628€. Aquest resultat s’ha aconseguit tot i haver incorporat el retorn de 217.265€ provinent del resultat positiu de 2013, i haver bonificat les despeses de facturació del mes de novembre íntegrament i de desembre parcialment. Aquestes xifres corroboren la tendència positiva de l’ús dels recursos col·legials i de les polítiques de millora en la gestió.

Altres aspectes econòmics rellevants han estat la quota complementària reduïda de 0,115% a 0,09% (el mes de desembre es va cobrar el 0,05% per quadrar amb pressupost) i que els ingressos liquidats per aquesta quota s’han reduït un 46,23% mentre que les despeses del COFB han disminuït un 22,55%.

junta-general-ordinaria

Membres de la Junta de Govern del COFB, d’esquerra a dreta: Maria Calvo, secretària, Francesc Pla, vicepresident, Jordi de Dalmases, president, Joan Calduch, tresorer, i Jordi Casas, vicetresorer

A l’informe de Presidència, el president del Col·legi va fer un repàs de la situació financera dels últims mesos (votació: modificació Concert i canvi entitat bancària, seguiment de la reclamació interessos, previsió de cobrament i situació de farmàcies amb viabilitat econòmica compromesa –VEC-) i dels temes destacats des de la passada Junta General Ordinària: els canvis més significatius en la legislació nacional i europea, CISMED en marxa, les eleccions al Consejo: nou comitè directiu, novetats sobre els farmacèutics de Salut Pública, FIR 2016 amb especialitat de Farmàcia Hospitalària i Atenció Primària, l’enquesta per conèixer l’estat de salut dels farmacèutics (conveni CCFC-Fundació Galatea), i l’estat dels projectes i serveis professionals més rellevants.

El Col·legi celebra anualment dues Juntes Generals relacionades amb el pressupost COFB en les quals es presenta als col·legiats la liquidació de l’any anterior (Junta del mes de juny) i la proposta de pressupost per a l’any següent (Junta del mes de desembre). Els pressupostos se sotmeten a votació dels col·legiats que hi assisteixen per a la seva aprovació.

Deixa un Comentari

Els comentaris es moderaran. És necessària la identificació de l’autor (nom, cognom i correu electrònic tot i que l’adreça no es publicarà) i que el contingut es refereixi a la temàtica del post. Seran eliminats els comentaris difamatoris o que utilitzin un llenguatge ofensiu.

*

Torna a Dalt
Avís Legal