Estàs aquí: Inici > Món col·legial > Junta General Ordinària: els col·legiats aproven la liquidació del pressupost 2017

Junta General Ordinària: els col·legiats aproven la liquidació del pressupost 2017

19 juny 2018

L’equip econòmic de la Junta de Govern del Col·legi va presentar a la Junta General Ordinària celebrada el passat 18 de juny la liquidació del pressupost de l’exercici 2017, que va rebre l’aprovació per unanimitat dels col·legiats assistents.

En primer lloc, i després de la salutació del president del Col·legi, Jordi De Dalmases, els col·legiats van aprovar l’acta de la Junta General Ordinària de 18 de desembre de 2017. Tot seguit, va ser el torn de la Memòria de gestió de la Junta de Govern.

D'esquerra a dreta: El secretari, Jordi Casas; la vicepresidenta, Núria Bosch; el president, Jordi De Dalmases; el tresorer, Joan Calduch i el vicetresorer, Guillermo Bagaria.

D’esquerra a dreta: El secretari, Jordi Casas; la vicepresidenta, Núria Bosch; el president, Jordi De Dalmases; el tresorer, Joan Calduch i el vicetresorer, Guillermo Bagaria.

Informe de Secretaria

El secretari del COFB, Jordi Casas, va començar la seva intervenció traslladant als assistents algunes de les xifres del 2017, com el nombre de col·legiats, que ja arriba gairebé als 8.800 professionals, i la seva distribució per vocalies.

A continuació, va explicar la tasca duta a terme pel Col·legi al llarg de l’any passat. En aquest sentit, va afirmar que el 2017 es van atendre més de 170.300  consultes telefòniques des dels diversos departaments del Col·legi per donar resposta a les necessitats dels col·legiats, es van tramitar un total de 3.733 expedients i es va continuar treballant per una formació de qualitat. Va destacar el creixement de les activitats presencials: el COFB va impartir l’any passat 221 activitats formatives (entre cursos presencials, online i conferències) als quals van assistir un total d’11.791 persones. A més, el portal de formació online de COFB i COFM, Àgora Sanitària, va oferir 69 edicions de cursos, als quals es van inscriure més de 1.700 alumnes a Barcelona.

El COFB va seguir vetllant durant el 2017 per l’excel·lència en l’exercici de la professió a través de les 1.097 visites d’inspecció/assessorament. Pel que fa al sistema de recepta electrònica, Casas va detallar que el 2017 el 96,19% de les receptes van ser electròniques i el 3.81% van ser en paper.

El Col·legi va continuar traslladant a la societat el valor i l’activitat de la farmàcia. En són prova les més de 1.300 aparicions del Col·legi als mitjans de comunicació, les més de 300 peticions de mitjans ateses i les 64 notes de premsa enviades al llarg de 2017. Així mateix, al darrer any també es va optar per continuar reforçant la presència del COFB a les xarxes a través de diversos canals com: la web de col·legiats, la web institucional, la web de salut, el blog del COFB o el compte de Twitter. El secretari també va abordar l’enfortiment de la comunicació amb els col·legiats a través dels 68 butlletins i les 1.015 comunicacions via correu electrònic.

Finalment, Casas va ressaltar l‘aposta per les eines pràctiques per al col·legiat. Destaquen la publicació de més de 2.100 ofertes de feina a la Borsa de treball del COFB o l’emissió de més de 1.500 certificats digitals.

Jordi Casas, en un moment de la presentació de l'Informe de Secretaria.

Jordi Casas, en un moment de la presentació de l’Informe de Secretaria.

Novetats en l’àmbit de Secretaria

En el darrer bloc de l’Informe, Casas va fer referència a les diverses novetats en l’àmbit de Secretaria. Es tracta del circuit de comunicació electrònica (fins al juny de 2018 s’havien signat 7.907 documents de manera electrònica). Alguns dels tràmits que estan disponibles per notificació electrònica són la signatura de diplomes, els horaris d’atenció al públic i els serveis d’urgències.

Altres novetats, relacionades amb la simplificació dels procediments en l’oficina de farmàcia, són el canvi en el procediment de nomenaments i baixes de farmacèutics adjunts i substituts, entrega dels vals d’estupefaents al COFB i la declaració mensual de medicaments d’Especial Control Mèdic (ECM). Per últim, Casas també va exposar el canvi d’assignació del codi d’oficina de farmàcia des de febrer del 2018, per la incorporació de les oficines de farmàcia al Registre de Centres, Serveis i Establiments Sanitaris de Catalunya (Decret 151/2017).

Informe de Tresoreria

L’Informe de Tresoreria, presentat pel tresorer del COFB, Joan Calduch, va destacar que “el pressupost es va liquidar positivament amb un superàvit de 92.434,09 euros, que la Junta General va aprovar destinar a net patrimonial”. A més, va apuntar que les xifres econòmiques liquidades relatives a trasllats, tramitacions d’expedients de nova obertura i canvis de titularitat posen de manifest una elevada activitat durant el 2017.

Pel que fa a l’àrea formativa, els resultats econòmics evidencien la necessitat de millorar les instal·lacions del Col·legi per optimitzar l’oferta formativa presencial, tal com es va proposar i aprovar en els pressupostos de 2018. En el cas de la formació no presencial, les Juntes dels Col·legis Farmacèutics de Barcelona i Madrid segueixen apostant per potenciar un model de desenvolupament compartit de la plataforma de formació online Àgora.

Sobre els serveis professionals, va ressaltar que “la favorable execució pressupostària de l’exercici 2017 ha permès avançar despeses, encabides dins del pressupost autoritzat, relatives al projecte de registre d’activitat professional i de consentiment dels pacients”. Calduch també va posar èmfasi en el Programa de detecció precoç de càncer de còlon i recte (PDPCCR). Segons el tresorer, aquest programa “suposa un important esforç tant econòmic com organitzatiu pel COFB”. Tot i ser deficitari pel Col·legi, ressalta l’esforç per potenciar el servei, ja que es considera i es valora d’alta utilitat pels professionals farmacèutics, els pacients i el sistema de salut. També es va destacar que al llarg del 2017 “el Col·legi ha destinat més recursos dels previstos a la seguretat informàtica, per tal de valorar l’adequació dels serveis d’informació al nou reglament de protecció de dades”.

Finalment, la liquidació va mostrar el balanç global d’Infarma Barcelona 2017, que ha estat positiu, i, sobre les beques col·legials, Calduch va precisar que “la Junta de Govern va decidir declarar deserta la convocatòria a la beca d’innovació en considerar que els projectes presentats no complien amb el requeriment de la convocatòria”.

Informe de Presidència

En l’Informe de Presidència, Jordi De Dalmases, president del COFB, va repassar diferents temes d’actualitat del sector. En primer lloc, va parlar   de l’atenció farmacèutica als centres residencials socials des dels serveis de farmàcia d’Atenció Primària.

Núria Bosch, vicepresidenta i Jordi De Dalmases, president.

En segon lloc, De Dalmases va abordar els Medicaments Hospitalaris de Dispensació Ambulatòria (MHDA) i, tot seguit, va fer referència a les pressions desreguladores, com la venda de medicaments a través d’internet a partir de plataformes com Amazon.

Campanyes i comunicació

En l’àmbit de l’Informe de Presidència, la vicepresidenta del COFB, Núria Bosch, es va centrar en les dades de dues campanyes (Atenció medicació i Atenció pell) realitzades pel COFB. Bosch va ressaltar la participació de més de 1.200 farmàcies a la campanya Atenció medicació i totes les accions que es van portar a terme (landing page, banners a premsa online, publicitat i publireportatges a premsa escrita, personalització i continguts multimèdia a xarxes, etc.) en el marc d’aquesta.

La vicepresidenta també va parlar de la campanya Atenció Pell 2018, en la qual ja han participat més de 800 farmacèutics (més de 500 farmàcies) i ja s’han fet més de 2.000 registres. Bosch també va explicar què s’ha fet en l’àmbit de xarxes socials i dels banners a premsa online.

Seguidament, va fer menció de la comunicació dirigida a col·legiats i les millores dutes a terme en aquest camp. Destaquen: la renovació del disseny dels banners centrals i laterals de la web de col·legiats i l’aposta per les comunicacions més clares i concises. També va recordar l’enviament dels resums setmanals i l’existència de la guia de dispensació, un recurs també disponible a l’app del COFB.

A continuació, el vicetresorer i responsable d’Atenció Farmacèutica del COFB, Guillermo Bagaria, va explicar un projecte de futur en què està treballant el COFB: el registre de les activitats associades als serveis professionals de la farmàcia comunitària. Gràcies a aquest registre es persegueix obtenir dades útils que reverteixin en un benefici per a la salut dels pacients.

Finalment, el president del COFB va reprendre la paraula i  es va focalitzar en la directiva europea sobre l’exercici professional i el test de proporcionalitat, el Sistema Espanyol de Verificació de Medicaments (SEVEM) i l’objectiu d’aconseguir que l’any 2019 les oficines de farmàcia siguin lliures de papers.

Cada any, el Col·legi duu a terme dues Juntes Generals relacionades amb el pressupost del COFB en les quals es presenta als col·legiats la liquidació de l’any anterior (Junta del mes de juny) i la proposta de pressupost per a l’any següent (Junta del mes de desembre). L’aprovació dels pressupostos se sotmet a la votació dels col·legiats que hi assisteixen per la seva aprovació.

Altres publicacions d’interès:

Deixa un Comentari

Els comentaris es moderaran. És necessària la identificació de l’autor (nom, cognom i correu electrònic tot i que l’adreça no es publicarà) i que el contingut es refereixi a la temàtica del post. Seran eliminats els comentaris difamatoris o que utilitzin un llenguatge ofensiu.

*

Torna a Dalt
Avís Legal