Estàs aquí: Inici > Món col·legial > Presentació dels resultats finals dels treballs becats en la convocatòria 2017-18

Presentació dels resultats finals dels treballs becats en la convocatòria 2017-18

26 novembre 2018

El passat 12 de novembre els farmacèutics que van obtenir una beca del Col·legi per realitzar un projecte d’investigació van presentar els resultats finals als membres del Tribunal. L’acte va comptar amb la presència del President del Col·legi, Jordi de Dalmases i del Degà de la Facultat de Farmàcia, Jordi Camarasa.

Quins treballs es van exposar?

Efecte del tractament biològic amb anticitocines inflamatòries en el sistema immunològic del pacient psoriàtic. Investigadors: Joan Climent Martí, Núria Padullés Zamora, Montserrat Colls, Jaime Notario Rosa, Jordi Bas Minguet, Francisco Morandeira Rego, Virginia Mas Bosch i Concepció Soler Prat.

• Efecte dels β-blocadors en els nivells del neurotransmissor substància P i la seva implicació en el procés de la deglució. Investigadors: Marta Miarons Font, Lluis Campins Bernadàs, Noemí Tomsen Ferré, Weslana Nascimiento, Laia Rofes Salsench i David López Faixó.

Bicarbonat nebulitzat, una de les peces que faltava per evitar les infeccions en fibrosi quística. Investigadores: Núria Rudi Sola, Amalui Vasquez Pérez, Montserrat Bosque Garcia, Anna Estefanel Tejero i Maria Queralt Gorgas Torner.

Josep Manel Llop, vocal del COFB responsable de la Comissió de Beques, Jordi De Dalmases, president del COFB, Jordi Camarasa, degà de la Facultat de Farmàcia de la UB i Diego Muñoz-Torrero, membre extern del Tribunal de Beques, representant de la Facultat de Farmàcia de la UB.

Josep Manel Llop, vocal del COFB responsable de la Comissió de Beques, Jordi De Dalmases, president del COFB, Jordi Camarasa, degà de la Facultat de Farmàcia de la UB i Diego Muñoz-Torrero, membre extern del Tribunal de Beques, representant de la Facultat de Farmàcia de la UB.

Efecte del tractament biològic amb anticitocines inflamatòries en el sistema immunològic del pacient psoriàtic

Al començament de la sessió, va intervenir Joan Climent, farmacèutic especialista en immunologia, per exposar els resultats de l”‘Efecte del tractament biològic amb anticitocines inflamatòries en el sistema immunològic del pacient psoriàtic”.

La psoriasi és una malaltia inflamatòria de la pell que afecta l’1,5% de la població espanyola. L’avanç en el coneixement de la immunopatogènia de la malaltia de la psoriasi juntament amb el desenvolupament dels fàrmacs biològics ha donat lloc a tractaments molt més específics que els  actuals, el seguiment dels quals, és dificultós a causa dels freqüents i greus efectes adversos, la taxa de recaigudes i la insatisfacció dels pacients.

L’estudi va incloure en el grup intervenció, 19 pacients tractats amb adalimumab i 20 tractats amb ustekinumab; en el grup control, 21 pacients. L’anàlisi estadística permet concloure que l’estudi de les poblacions limfocitàries confirma que existeixen canvis en la distribució de les subpoblacions de limfòcits entre els pacients tractats i els controls, que no es tradueixen en una major taxa d’infeccions o malignitat.

El treball becat significa l’inici d’una línia d’investigació que podria ajudar a desenvolupar biomarcadors d’activitat inflamatòria o resposta al tractament millorant el maneig clínic del pacient. L’estudi del perfil immunitari en cada pacient previ a l’inici de tractament podria servir com a ajuda en la selecció individualitzada del tractament més adequat per a cada pacient.

Joan Climent Martí, durant la seva exposició.

Joan Climent Martí, durant la seva exposició.

L’efecte dels β-blocadors en els nivells del neurotransmissor substància P i la seva implicació en el procés de la deglució

A continuació, Marta Miarons, investigadora principal del treball sobre l’efecte dels β-blocadors en els nivells del neurotransmissor substància P i la seva implicació en el procés de la deglució, va exposar-ne els resultats.

La disfàgia orofaringea suposa un problema sanitari, tant per als pacients com per a les organitzacions i institucions sanitàries, com a conseqüència de ser un factor de risc important tant per a la pneumònia per aspiració com per a la malnutrició que s’hi associen, augmentant la multimorbilitat dels pacients i les despeses per hospitalització.

En un estudi previ, es va observar que els β-blocadors, que tenen un paper important en el tractament de diversos problemes de salut cardiovascular i no cardiovascular, tenien un efecte protector en la disfàgia orofaringea. La millora de la disfàgia estaria relacionada amb les concentracions en sang i saliva del neuropèptid substància P (SP).

Es varen estudiar 56 pacients adults, dels quals 28 estaven en tractament amb aquests medicaments. L’anàlisi dels resultats obtinguts permet concloure que els β-blocadors poden augmentar els nivells d’SP en sèrum i en saliva, fet que justifica la menor prevalença de disfàgia orofaringea en els pacients en tractament amb aquests medicaments, com succeeix amb la capsaïcina, la piperina, el mentol o l’àcid cítric que també augmenten l’alliberació d’SP facilitant el reflex de la deglució.

Els membres del tribunal de beques van felicitar els investigadors pel seu rigor i professionalitat.

Els membres del tribunal de beques van felicitar els investigadors pel seu rigor i professionalitat.

Bicarbonat nebulitzat, una de les peces que faltava per evitar les infeccions en fibrosi quística

Tot seguit, l’Amalui Vásquez va exposar els resultats del treball sobre l’efecte del bicarbonat nebulitzat, una de les peces que faltava per evitar les infeccions en fibrosi quística.

La fibrosi quística és una malaltia que presenta una morbimortalitat elevada amb un índex de supervivència al voltant dels 40 anys.

L’estudi es duu a terme en 15 pacients, dels quals 7 reben un sèrum hipertònic al 7% (grup A) i 8 una solució bicarbonatada (grup B). Les investigadores d’aquest projecte becat consideren que l’alcalinització mitjançant bicarbonat nebulitzat, del líquid periciliar de les cèl·lules epitelials de les vies aèries, dificulta l’adherència bacteriana i la infecció endobronquial conseqüent.

Es realitzen sis visites de seguiment després de la visita d’inici en la que el pacient accepta participar en l’estudi, es recullen les dades de diverses valoracions (tractament actual, sobreinfecció respiratòria, esput, espirometria, test de qualitat de vida, d’adherència, de Sobel, de Leicester, entre d’altres), es lliura el kit de tractament i la formació corresponent per utilitzar-ho correctament. Els resultats obtinguts després de quatre visites de seguiment permeten concloure que en el grup amb la nebulització de la solució bicarbonatada, s’observa una tendència a l’augment del pH, una millora de la funció pulmonar i de l’aspecte físic de la tos. Pel que fa al grup A, s’observa una tendència a la millor adherència al tractament nebulitzador.

Investigació i recerca

Els membres del Tribunal de beques 2017-18 van felicitar els investigadors pel “treball desenvolupat amb rigor i professionalitat”, felicitació a la qual es va sumar el Dr. Camarasa. Jordi de Dalmases va encoratjar els farmacèutics “a continuar amb la investigació, activitat actualment molt difícil i complicada”.

Altres publicacions d’interès:

Deixa un Comentari

Els comentaris es moderaran. És necessària la identificació de l’autor (nom, cognom i correu electrònic tot i que l’adreça no es publicarà) i que el contingut es refereixi a la temàtica del post. Seran eliminats els comentaris difamatoris o que utilitzin un llenguatge ofensiu.

*

Torna a Dalt
Avís Legal